Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Na 2020 brengt nu ook 2021 ons nog steeds vele uitdagingen door het coronavirus. We kennen allemaal wel mensen die geraakt zijn door het virus of die lijden onder de beperkende maatregelen. Ook voor onze parochies is het niet makkelijk, er mogen maar weinig mensen bij de vieringen aanwezig zijn. Vele activiteiten konden niet doorgaan.

Onze pastores bezoeken de ouderen en zieken, voor zover het is toegestaan. Onze jongeren doen boodschappen voor een aantal ouderen. De contacten met kinderen en de catechese gaan zoveel mogelijk online door. Maar er mogen nu eenmaal minder mensen bij de vieringen zijn, wat gevolgen heeft voor de  inkomsten uit collectes, kaarsengeld en misintenties. Terwijl het onderhoud van kerkgebouwen gewoon doorgaat, en ook medewerkers, missionaire en maatschappelijke projecten betaald moeten worden.

Daarom vraagt de Actie Kerkbalans om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. De kerk, een plek waar u even pauze kunt nemen, uitstijgen boven de drukte van de dag, om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen te delen.
Geeft u om uw kerk? Doe dan mee: samen kunnen we van betekenis blijven voor de mensen om ons heen.

Uw financiële bijdrage, groot of klein, kunnen de parochies heel goed gebruiken. U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de parochie waaraan u wilt geven. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de parochie waaraan u overmaakt. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Per kerk vindt u hieronder de bankgegevens, RSIN nummers en anbi-publicaties

Sint Bavo Kathedraal, Leidsevaart 146, 2014 HE, Haarlem en H. Antonius Groenmarkt, Haarlem (gefuseerde parochie)
NL58 INGB 0000 0923 87 / NL44 INGB 0654 4943 12 t.n.v. Parochie H.H. Antonius & Bavo;
RSIN 824111874; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16117

Sint Joseph, Jansstraat 41, 2011 RT, Haarlem
NL80ABNA0560068778 t.n.v. RK kerkbestuur parochie St Joseph;
RSIN 1008122; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA642

Moeder van de Verlosser, Prof Eijkmanlaan 48, 2035 XB, Haarlem
NL55INGB0003862734 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Schalkwijk Haarlem;
RSIN 1003288; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA644

RK Parochie H. Drie-Eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG, Bloemendaal
Kerkbijdrage/Kerkbalans: NL14INGB0000551213 t.n.v. RK Parochie Gemeenschap Bloemendaal
RSIN: 2588018; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA637

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 1, 2051 BD, Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans: NL59INGB0002252656 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen
RSIN: 2588195; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA648

R.K. Parochie HH. Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, 2111 AE, Aerdenhout
NL34ABNA0563327642 / NL47INGB0000559252 t.n.v. Par. H.H. Antonius en Paulus;
RSIN: 9938308; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA636

R.K. Parochie H. Agatha, Grote Krocht 45, 2042 LV, Zandvoort
NL36ABNA0565848054 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha; NL85INGB0000080358 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha;
RSIN: 002588663; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA650

Een periodieke gift

Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Hoe werkt het? Gewone giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als u (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wilt toevoegen. Zo geeft u hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij de kerk terecht.

Download hier het formulier rkk overeenkomst periodieke gift.

Of laat uw naam en telefoonnummer/emailadres achter bij het secretariaat dan wordt u terug gebeld.

Een gewone gift

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften kijkt u hier op de website van de Belastingdienst.

 

Schenking bij overlijden
Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkregen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers
Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dat nummer dient u te vermelden bij een periodieke gift.

 

Voor een gift aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunt u op de eigen pagina voor meer informatie kijken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina