Het pastoraal team bestaat uit pastoor Bart Putter, plebaan Floris Bunschoten, kapelaan Nars Beemster, kapelaan Teun Warnaar en diaken Gert Jan van der Wal. Vaste liturgische krachten zijn verder kannunik A. Hendriks en diaken Philip Weijers. Daarbij is Paula van der Voorn de BOAZ coördinator en Rowy van Dijk medewerkster geloofsopbouw.