Pastoraat

Het pastoraal team bestaat uit pastoor Bart Putter, kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en diaken Gert Jan van der Wal.

Vaste liturgische krachten zijn verder kannunik A. Hendriks en diaken Philip Weijers.

Daarbij is Paula van der Voorn de BOAZ coördinator en Rowy van Dijk medewerkster geloofsopbouw.

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst

t: 06-49384909 (alleen bij nood of ziekenzalving)

Diaken Gert Jan van der Wal

t: 020-4977612 of 06-43223690
e: gertjanvanderwal@live.nl

Kanunnik A. Hendriks

Priester

t: 023-7852358 of 06-22962379
e: pastoorhendriks@telfort.nl

Paula van der Voorn

Coördinator BOAZ

Rowy van Dijk

Medewerkster geloofsopbouw

t: 06-45363857
e: rvandijk@rkhaarlem.nl