Featured Image

[Online] Familiezondag

We hebben voor deze zondag ook weer een mooi programma voor drie leeftijdsgroepen.

De volwassen en kinderen hebben hun eigen programma’s van 11:30 t/m 12:30 uur.
De tieners komen van 12:00 tot en met 13:30 online bij elkaar.

Wil je/jullie aansluiten, stuur dan even een e-mail naar Rowy. Zij zal dan de juiste online meeting links naar u toesturen.

 

Elke 2e en 4e zondag hebben wij in onze parochie de familiezondag.

Op de familiezondagen zijn alle leeftijden welkom om te komen en meedoen!

Elke 4de zondag van de maand vieren we samen de H. Mis. daarna volgt een verzorgd programma in de eigen leeftijdgroepen om gezellig af te sluiten met een gezamenlijke potluck lunch, iedereen neemt daarvoor wat lekkers mee om te delen. U kunt zelf of met uw gezin aansluiten bij de familiezondag. Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rowy

Featured Image

[Online] Familiezondag

Dit wordt een speciale familiezondag, we gaan met z’n allen kapelaan Johannes uitzwaaien.

Op zondag 27 december starten we om 16:00 uur met een live Q & A voor kapelaan Johannes zijn afscheid. Iedereen van elke leeftijd mag zijn/haar vragen stellen! Onder ander over wat kapelaan Johannes gaat ondernemen in Italië. Het Q & A en uitzwaai uur duurt van 16:00 tot en met 17:00. Natuurlijk kan iedereen kapelaan Johannes door mee te doen ook bedanken voor al zijn inzet van de afgelopen jaren in de parochies.

Kortom jullie zijn van harte welkom om deel te nemen via deze  Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82986051374 

 

 

 

Elke 2e en 4e zondag hebben wij in onze parochie de familiezondag.

Op de familiezondagen zijn alle leeftijden welkom om te komen en meedoen!

Elke 4de zondag van de maand vieren we samen de H. Mis. daarna volgt een verzorgd programma in de eigen leeftijdgroepen om gezellig af te sluiten met een gezamenlijke potluck lunch, iedereen neemt daarvoor wat lekkers mee om te delen. U kunt zelf of met uw gezin aansluiten bij de familiezondag. Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rowy

Featured Image

[Online] Familiezondag

We nodigen u graag uit voor komende zondag om deel te nemen aan de online familiezondag. Deze zal deze maand weer plaatsvinden om 11:30 zodat u de kans heeft om op verschillende tijden naar de H. Mis te gaan.

Er zijn deze maand weer drie online programma’s voor jullie voorbereid.
– Kinderen 4 t/m 11 jaar
– Tieners 12 t/m 17 jaar
– Volwassenen (gegeven door kapelaan Johannes)
Als volwassenen kunt u komende zondag op deze link klikken:

https://meet.google.com/gpy-ourj-ozq
U komt dan in een google meet en sluit direct aan.

Voor de programma link van de kinderen en de tieners kunt u Rowy een e-mail sturen.
Wij hopen natuurlijk dat u komende zondag een uur kan aansluiten om zo samen de familiezondag te beleven!

 

 

Elke 2e en 4e zondag hebben wij in onze parochie de familiezondag.

Op de familiezondagen zijn alle leeftijden welkom om te komen en meedoen!

Elke 4de zondag van de maand vieren we samen de H. Mis. daarna volgt een verzorgd programma in de eigen leeftijdgroepen om gezellig af te sluiten met een gezamenlijke potluck lunch, iedereen neemt daarvoor wat lekkers mee om te delen. U kunt zelf of met uw gezin aansluiten bij de familiezondag. Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rowy

Featured Image

[ONLINE] Familiezondag

I.v.m. de verscherpte maatregelen zal deze familiezondag online plaatsvinden.

Wilt u ook online met ons meedoen? Dat kan! Wij hebben deze zondag drie online groepen: kinderen, tieners en volwassenen.

De programma’s zullen online plaatsvinden van 11:30 – 12:30 in verschillende online programma’s.

Om mee te willen doen vragen wij u zich aan te melden bij Rowy via rvandijk@rkhaarlem.nl U ontvangt dan een link voor de groepen waar u (of uw kinderen) aan mee zal doen. U bent van harte welkom, en wij hopen u deze keer allemaal online te ontmoeten.

 

 

Elke 2e en 4e zondag hebben wij in onze parochie de familiezondag.

Op de familiezondagen zijn alle leeftijden welkom om te komen en meedoen!

Elke 4de zondag van de maand vieren we samen de H. Mis. daarna volgt een verzorgd programma in de eigen leeftijdgroepen om gezellig af te sluiten met een gezamenlijke potluck lunch, iedereen neemt daarvoor wat lekkers mee om te delen. U kunt zelf of met uw gezin aansluiten bij de familiezondag. Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rowy

Featured Image

Familiezondag

Elke 2e en 4e zondag hebben wij in onze parochie de familiezondag.

Op de familiezondagen zijn alle leeftijden welkom om te komen en meedoen!

Elke 4de zondag van de maand vieren we samen de H. Mis. daarna volgt een verzorgd programma in de eigen leeftijdgroepen om gezellig af te sluiten met een gezamenlijke potluck lunch, iedereen neemt daarvoor wat lekkers mee om te delen. U kunt zelf of met uw gezin aansluiten bij de familiezondag. Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met Rowy

Featured Image

[Online] RKJ: Verbum

Elke maand komen de jongeren van Haarlem en omstreken twee keer samen. Tijdens Verbum gaan we dieper in op bijbel en kerk teksten samen met kapelaan Johannes. Op dit moment duiken we diep in het Johannes evangelie, je ben van harte welkom!

Wil jij graag digitaal van je eigen bank bij deze gezellige jongeren bijeenkomst zijn? Stuur dan een e-mail naar rvandijk@rkhaarlem.nl of een bericht naar Rowy +31 6 45363857.

Na verbum is er altijd gelegenheid om elkaar te leren kennen en bij te praten. Voor een RKJ avond is aanmelden niet nodig, wil je meer weten stuur dan een bericht naar Rowy of kapelaan Johannes

Featured Image

[Online] Roepingenzondag Jongeren

Op zoek naar jouw bestemming?

Voor jongeren 17~28 jaar

Ben je zelf wat bezig met keuzen die voor je ver­dere leven van belang zijn als studie, werk, relatie, roe­ping, etc.? Doe dan mee! Ik weet zeker dat deze dag je dan wat zal bie­den. Op 3 mei, de vierde zon­dag van de Paas­tijd, wordt elk jaar Roepingen­zon­dag gevierd.

Oorsprong

De H. Paus Paulus de VI is hier in 1964 mee be­gon­nen. Op deze dag wordt we­reld­wijd gebe­den voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven.

Ook het huwe­lijk als roe­ping

Ook het (ker­ke­lijk) huwe­lijk mag je in deze tijd best als een roe­ping be­schou­wen, het is niet zo gewoon meer om te trouwen, en ook niet om het ook echt vanuit het geloof te beleven.

Daarom willen wij binnen ons bisdom op zon­dag 3 mei een speciale (online) dag hou­den m.b.t. de Onder­schei­ding van Levens­keuzen (studie, werk, relatie, roe­ping tot pries­ter­schap, reli­gi­eus leven, etc.).

Pro­gram­ma

’s Morgens kan je de H. Mis volgen zoals je nu mis­schien ook gewend bent via TV of in­ter­net (onderaan wor­den ook nog drie online opties aange­ge­ven).

Vanaf 12.00 uur zal dan de Onder­schei­dings­dag beginnen. Het is een afwisseling van live­stream (inlei­ding, ge­tui­ge­nissen en aanbid­ding) en zoom ont­moe­ting, waardoor je ener­zijds echt inhou­de­lijk iets mee kan krijgen, maar er ook gelegen­heid is tot ont­moe­ting en uit­wis­se­ling. Er zijn geen kosten aan verbon­den.

12.00 uur: Inlei­ding pastoor Smith over Roeping en Levens­keuzen (live­stream RK Bavo, www.rkhaarlem.nl)
12.45 uur: Even chillen online via zoom. Tijd om in te loggen en ont­moe­ten en eventueel al iets uit te wisselen over de inlei­ding
13.30 uur: Ge­tui­ge­nis van een se­mi­na­rist (live­stream, zoom­groep blijft open)
13.50 uur: Ge­tui­ge­nis zuster / reli­gi­euze (Blauwe zuster) (live­stream, zoom­groep blijft open)
14.15 uur: Pauze, gelegen­heid voor vragen / uit­wis­se­ling (zoom)
14.30 uur: Ge­tui­ge­nis Jochem en Flora Oor over het huwe­lijk als levens­keuze (live­stream, zoom blijft open)
15.10 uur: Aanbid­ding via live­stream
15.45 uur: Uitwisseling en afron­ding van het plenaire (ge­za­men­lijke) deel (zoom)
16.30 uur: Gelegen­heid voor per­soon­lijke gesprekken via zoom met pastoor Smith (JHSmithpr@gmail.com) of rector Jeroen de Wit (jcjdewit@gmail.com)
17.30 uur: einde

Vragen / opmer­kingen

Aanmel­den

Wil je meedoen aan de zoom-mee­ting stuur dan een mail naar jcjdewit@gmail.com 

Featured Image

[Online] Wereldjongerendag Bringing Life

Elk jaar komen jongeren samen op de lokale wereldjongerendag op Palmzondag in hun eigen bisdom om het geloof te vieren. Dit jaar doen wij dat via een livestream vanuit de Kathedraal.

De livestream is te vinden op het youtubekanaal van de kathedraal: https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg

Om 10:30 uur is de palmzondagmis waarin Mgr. Hendriks zal voorgaan. Na de lunchpauze begint om 13:00 uur de wereldjongerendag via deze online weg. Join jij ons? 

Het Evangelie wordt niet voor niets de Blijde Boodschap genoemd. Binnenkort vieren we de verrijzenis van Jezus. Hij is gestorven voor onze zonden en heeft de dood overwonnen, waardoor wij volledig vrij kunnen zijn. Wat een geschenk!

Dat geschenk van Zijn verlossing mogen we bekend maken en het leven wat Hij geeft uitdelen! Hoe zie jij Gods aanwezigheid in jouw leven? Hoe deel jij de vreugde van het geloof?

Tante Rosalyn kwam als één van de eerste Filipijnse vrouwen naar Amsterdam. Samen met een paar andere vrouwen kwam ze samen om het geloof te delen en vieren. Vanuit deze samenkomsten ontstond de El Shaddai gemeenschap in de Amsterdamse Vredeskerk. We horen haar getuigenis hoe zij het geloof vanuit de Filipijnen met zich meebracht.

Voorafgaand aan haar verhaal horen we hoe onze patroonheilige St. Willibrord geraakt werd door God en daarvan uitdeelde. Hij heeft veel betekend voor de bekering van Nederland. Na een geleide aanbidding gaan we op zoek naar de momenten waarin God in ons leven binnenkwam. We geven hier een creatieve verwerking aan en delen deze getuigenissen.

Featured Image

[AFGELAST] RKJ & FOCUS: I love you so!

Liefde is een groot geschenk! God geeft het ons, wij delen het met elkaar op verschillende manieren. Maar wat is echte liefde? Waarom is huwelijk zo belangrijk? Hoe kunnen we Gods plan hierin ontdekken en zo ten volle leven? Een groep Amerikaanse jongeren is een week in Haarlem en Clayton wil vanuit zijn ervaring en vorming delen met jullie over het onderwerp I love you so!. Kom ook naar deze avond met inhoud, ontmoeting en gebed!

Kom jij ook naar deze speciale jongeren avond? Geef je dan graag even van te voren op bij Rowy via rvandijk@rkhaarlem.nl.

Featured Image

[AFGELAST] Familie Potluck diner

Zondagavond 15 maart willen wij jullie uitnodigen! Een groep Amerikaanse jongeren op bezoek in Nederland deelt hun enthousiasme, passie en creativiteit met ons! Daarom komen we samen rond een Amerikaanse traditie Potluck Diner! Iedereen neemt een klein gerecht mee, uiteindelijk is er altijd genoeg voor iedereen. U bent als familie van harte welkom en er is programma voor alle generaties.

16:30 is er een H. Mis in de St. Bavo
17:30 start de potluck met onder anderen eten, spelletjes en talk georganiseerd door de studenten van FOCUS. In de plebanie van de St. Bavo.

Ontmoet samen met ons de Amerikaanse studenten die zich één week hard gaan inzetten voor onze parochies!

Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar rvandijk@rkhaarlem.nl

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina