Welkom

De katholieke gemeenschappen van Haarlem en BOAZ* zijn samen op weg, in geloof.

God voedt ons op een unieke manier in de Eucharistie en in Zijn Woord worden wij nieuwe mensen. Wij richten ons er op om te groeien in een levende relatie met God en daardoor nog meer te kunnen betekenen voor iedereen in onze omgeving.

Bent u zelf niet katholiek of een tijd weg geweest? U bent zeker welkom! Wie wat verder staat is altijd welkom met vragen, nieuwsgierigheid, en nog meer. Voelt u vrij om contact op te nemen met ons team!

In onze regio zijn we aan het bouwen aan meer manieren voor families om elkaar te ontmoeten en te groeien in geloof en liefde; iedereen is welkom bij de verschillende soorten initiatieven: Heilige Mis, cursussen, vrijwilligersgroepen, contactgroepen, jeugdactiviteiten, etc.

Geniet nog van deze dag, door God gegeven!

 

 

*BOAZ is een acroniem voor de vier plaatsnamen waarin de parochiekerken van de H. Drie-eenheid, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, H. Antonius en H. Agatha gevestigd zijn: Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. De vier parochies zijn per 1 januari 2014 in een unie verenigd. 

Vieringen in de parochie

Vieringen vanuit St. Bavo via livestream te volgen.

Zondag
9:30 uur: H. Mis St. Joseph
10:00 uur: H. Mis St. Bavo
11:00 uur: H. Mis St. Joseph (Latijn en Gregoriaans gezang)

De volgende kerken hebben om de week een viering:
Data zijn terug te vinden op deze pagina.
10:00 uur - St. Agatha Zandvoort
10:00 uur - O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Overveen
10:00 uur - Moeder van de Verlosser Haarlem Schalkwijk

Maandag
9:00 uur: H. Mis St. Bavo
9:00 uur: H. Mis St. Joseph

Dinsdag
19:00 uur: H. Mis St. Bavo
aansluitend Aanbidding tot 20.30 uur

Woensdag
9:00 uur: H. Mis St. Joseph
19.00 uur: H. Mis St. Bavo
aansluitend Aanbidding tot 20.30 uur

Donderdag
19:00 uur: H. Mis St. Bavo
aansluitend Aanbidding tot 20.30 uur

Vrijdag
9:00 uur: H. Mis St. Bavo
9:00 uur: H. Mis St. Joseph

Zaterdag
9:30 uur: Tridentijnse H. Mis St. Joseph (3e zaterdag v.d. maand)
12:00 uur: H. Mis St. Joseph
16:00 uur: Vespers met aanbidding en biechtgelegenheid St. Joseph
19:00 uur: H. Mis (vooravond op Zondag) St. Bavo

20 minuten voorafgaand aan de doordeweekse vieringen wordt de Rozenkrans gebeden.

Voor Biecht mogelijkheden, kijk bij Bavo en Joseph onderaan de pagina.

image0

Nieuw boek: "Symboliek in de St. Bavokathedraal" door diaken P. Weijers

Het 125-jarig wij­dings­feest is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een mooi jubileum­boek over samen­ge­steld. Het is uniek hoe de rijke theo­lo­gische en kunst­his­to­ri­sche gedachten in het pries­ter­koor, het schip, sacra­ments­ka­pel, transepten, kapellen en westtorens zijn ver­werkt. De versie­ring van de majestueuze koepel, doop­ka­pel en koor­banken, alsook de glas-in-loodramen, mozaïeken en muur­schil­deringen voeren de bezoeker mee in het geheim van het geloof. Diaken Philip Weijers is voor Stich­ting Ka­the­drale Basiliek St. Bavo aan de slag gegaan met de samen­stel­ling en redactie van het in­druk­wek­kende boek met 176 bladzij­den en 146 kleuren foto's. Het boek wordt op 1 oktober bij gelegenheid van de viering van het wijdingsfeest gepresenteerd en na de viering te koop aangeboden. Tevens verkrijg­baar in de boek­win­kel van de ka­the­draal. U kunt het boek ook be­stel­len bij p.s.weijers@hccnet.nl (06 - 5388 7641). De verkoop­prijs is € 15,= (full color / 176 pagina’s / 146 foto’s). De opbrengst van het boek komt ten goede aan de Stichting die de publicatie van dit boek mogelijk heeft gemaakt.

Onze kerken

St. Joseph

Haarlem

Moeder van de Verlosser

Haarlem Schalkwijk

H. Antonius

Groenmarkt Haarlem

H. Drie-Eenheid

Bloemendaal

H. Antonius

Aerdenhout

St. Agatha

Zandvoort