St. Bavo Kathedraal

Wil u de kathedraal bezoeken? U kunt terecht op koepelkathedraal.nl voor meer informatie en tickets.

Vanaf 1895 verrees aan de Leidsevaart een kathedrale kerk van ongekende allure die haar voltooiing bereikte in 1930. De bouw van deze immense kerk was het toonbeeld van katholieke emancipatie in met name Noord-Holland, en door de grootte en architectonische schoonheid mede bepalend voor de skyline van Haarlem. Met de bouw van deze kerk werd tevens in Nederland een uniek statement gemaakt. De kerk is als kathedraal gebouwd, maar de toenmalige bisschop had goed door dat een parochie er aan verbonden heel belangrijk zou zijn voor haar voortbestaan. Zeker vanaf de jaren zestig werd deze dubbelfunctie, dus bisdomkerk en parochiekerk,  steeds belangrijker en tot op de dag van vandaag is dit zeer vruchtbaar gebleken.

De kathedraal en de daaraan verbonden parochie hebben bewezen dat zij een vitale eenheid uitstralen, gedragen door vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het monumentale kerkgebouw, haar kunstbezit, de orgels, het toekomstig museum de liturgische ondersteuning van het Muziekinstituut en begrippen als dienen, vieren en verkondigen, staan allemaal in dienst van de geloofsgemeenschap die wekelijks samenkomt in de kerk. Een gemeenschap die zich niet louter beperkt tot gelovigen binnen het territorium van de parochie, maar gastvrij een thuis wil bieden voor allen die zich er mee verbonden voelen.

 

Nieuw boek: "Symboliek in de St. Bavokathedraal" door diaken P. Weijers

Het 125-jarig wij­dings­feest is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een mooi jubileum­boek over samen­ge­steld.

Het is uniek hoe de rijke theo­lo­gische en kunst­his­to­ri­sche gedachten in het pries­ter­koor, het schip, sacra­ments­ka­pel, transepten, kapellen en westtorens zijn ver­werkt. De versie­ring van de majestueuze koepel, doop­ka­pel en koor­banken, alsook de glas-in-loodramen, mozaïeken en muur­schil­deringen voeren de bezoeker mee in het geheim van het geloof.

Diaken Philip Weijers is voor Stich­ting Ka­the­drale Basiliek St. Bavo aan de slag gegaan met de samen­stel­ling en redactie van het in­druk­wek­kende boek met 176 bladzij­den en 146 kleuren foto's. Het boek wordt op 1 oktober bij gelegenheid van de viering van het wijdingsfeest gepresenteerd en na de viering te koop aangeboden.

Tevens verkrijg­baar in de boek­win­kel van de ka­the­draal. U kunt het boek ook be­stel­len bij p.s.weijers@hccnet.nl (06 - 5388 7641). De verkoop­prijs is € 15,= (full color / 176 pagina’s / 146 foto’s).

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen

 • Zondag: 10:00 uur
  2e zondag van de maand: 12:30 uur Indonesische H. Mis
 • Maandag en vrijdag: 9:00 uur
 • Dinsdag, woensdag en donderdag: 19.00 uur, aansluitend Aanbidding en biechtgelegenheid tot 20:30
 • Eerste en derde zaterdag van de maand: 19:00 uur (Engelse Mis)

Voor actuele informatie over de Zondagsmis, kijk in het vieringenrooster

 

Rozenkrans

 • Van maandag tot en met vrijdag 20 minuten voor de mis.

Biechtgelegenheid

 • Voor en na elke H. Mis op verzoek
 • Dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tijdens de Aanbidding
 • U kunt altijd contact opnemen voor een afspraak met een van de priesters.

 

Aanbidding van het Allerheiligste

 • Dinsdag-, woensdag- en donderdagavond na de H. Mis van 19.00 uur
 • Eerste vrijdag van de maand: 9:30-10:00 uur

Muziek Instituut

Het Muziek Instituut is een belangrijk onderdeel van het liturgisch leven van de Kathedraal. Het Kathedrale koor is het kernkoor van het Muziekinstituut en bestaat uit ongeveer 100 zangers tussen 9 en 60 jaar oud. Dit zijn bijna allemaal leerlingen en oud-leerlingen van de Koorschool. Naast dit ensemble kan het Muziekinstituut ook putten uit diverse deelkoren, ieder met een eigen muzikaal karakter.

Voor meer informatie over de Koorschool, het Muziek Instituut en de geschiedenis, kijk HIER.

Orgels en Organist

De Kathedrale Basiliek St. Bavo is bedeeld met meerdere orgels.

 • Het Willibrordusorgel (geplaatst onder het grote westelijke roosvenster dat de kroning van de Maagd Maria verbeeldt) is sinds 1971 het  hoofdorgel en staat centraal tijdens de orgelconcerten.
 • Het Bavo-orgel (vanwege de situering in het noordelijke transept ook wel Transeptorgel genoemd) is het oorspronkelijke hoofdorgel van de kathedraal en speelt nog altijd een belangrijke rol tijdens de liturgie.

Verder zijn er nog meerdere kleine orgels aanwezig die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

 

Stichting Willibrordusorgel

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. De stichting organiseer ook de jaarlijkse reeks van Zaterdagmiddagconcerten.

Voor meer informatie kijk HIER.

 

Ton van Eck – titulair organist (1999-heden)

Na het behalen van het diploma Gymnasium B in 1966 aan het Aloysiuscollege in Den Haag, studeerde Ton van Eck orgel bij Bernard Bartelink onder wiens leiding hij aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde. Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs. In 1969 werd hij organist van de St. Jacobuskerk in Den Haag en sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem (1976 en 1979: 3e prijs, 1982: 1e prijs). Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten. Hij componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest (1977) en enige andere werken voor koor en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995. Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad, waar hij inmiddels de bouw en restauratie van vele (historische) orgels heeft begeleid. Zijn talrijke publicaties bevatten vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en orgelcomponisten.

 

Geschiedenis en Kunst

De Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is een kunstwerk met grote allure.

Velen komen de Kathedraal bezoeken en worden getroffen door het lichtspel en de rijke architectuur en kunstuitingen.

Voor meer over de geschiedenis en de huidige kunst, voor bezichtiging, rondleidingen, en nog meer, kijk HIER.

 

Bezichtiging en Rondleidingen

De Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is een kunstwerk met grote allure.

Velen komen de Kathedraal bezoeken en worden getroffen door het lichtspel en de rijke architectuur en kunstuitingen.

Voor meer over de openingstijden, bezichtiging, rondleidingen, en nog meer, kijk HIER.

 

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.

 

Bij de ingang van de Kathedraal kan op zondag tot 13:00 uur gratis geparkeerd worden (echter niet op de busparkeerplaats en het is verboden half op de stoep te parkeren). Op de parkeerplaats aan het Emmaplein is het betaald parkeren van ma t/m za van 9:00-21:00 uur en op zondag van 13:00-23:00 uur.

 

Contact Varia

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
www.koepelkathedraalhaarlem.nl

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo
vrienden@rkbavo.nl

Stichting Willibrordusorgel
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
organist@rkbavo.nl

Koorschool Haarlem
Westergracht 61, 2013 ZL Haarlem; 023-5311054
info@koorschoolhaarlem.nl / www.koorschoolhaarlem.nl