St. Bavo Kathedraal

Bezoekt u deze pagina voor het evenement De Wezens van de Kathedraal? Dan kunt u hier terecht voor meer informatie over openingstijden en tickets: https://www.koepelkathedraal.nl/de-wezens-van-de-kathedraal/

Vanaf 1895 verrees aan de Leidsevaart een kathedrale kerk van ongekende allure die haar voltooiing bereikte in 1930. De bouw van deze immense kerk was het toonbeeld van katholieke emancipatie in met name Noord-Holland, en door de grootte en architectonische schoonheid mede bepalend voor de skyline van Haarlem. Met de bouw van deze kerk werd tevens in Nederland een uniek statement gemaakt. De kerk is als kathedraal gebouwd, maar de toenmalige bisschop had goed door dat een parochie er aan verbonden heel belangrijk zou zijn voor haar voortbestaan. Zeker vanaf de jaren zestig werd deze dubbelfunctie, dus bisdomkerk en parochiekerk,  steeds belangrijker en tot op de dag van vandaag is dit zeer vruchtbaar gebleken.

De kathedraal en de daaraan verbonden parochie hebben bewezen dat zij een vitale eenheid uitstralen, gedragen door vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het monumentale kerkgebouw, haar kunstbezit, de orgels, het toekomstig museum de liturgische ondersteuning van het Muziekinstituut en begrippen als dienen, vieren en verkondigen, staan allemaal in dienst van de geloofsgemeenschap die wekelijks samenkomt in de kerk. Een gemeenschap die zich niet louter beperkt tot gelovigen binnen het territorium van de parochie, maar gastvrij een thuis wil bieden voor allen die zich er mee verbonden voelen.

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen

 • Zondag: 10:00 uur
  2e zondag van de maand: 12:30 uur Indonesische H. Mis
 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 9:00 uur (Sacramentskapel; via hoofdingang)
 • Woensdag: 19.00 uur, aansluitend Aanbidding en biechtgelegenheid
 • Zaterdag: 19:00 uur (Sacramentskapel; via hoofdingang)

Voor actuele informatie over de Zondagsmis, kijk in het vieringenrooster

 

Rozenkrans

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8:40 uur

 

Biechtgelegenheid

 • Voor en na elke H. Mis op verzoek
 • Woensdagavond tijdens de Aanbidding
 • U kunt altijd contact opnemen voor een afspraak met een van de priesters.

 

Aanbidding van het Allerheiligste

 • Woensdagavond na de H. Mis van 19.00 uur
 • Eerste vrijdag van de maand: 9:30-10:00 uur

Muziek Instituut

Het Muziek Instituut is een belangrijk onderdeel van het liturgisch leven van de Kathedraal. Het Kathedrale koor is het kernkoor van het Muziekinstituut en bestaat uit ongeveer 100 zangers tussen 9 en 60 jaar oud. Dit zijn bijna allemaal leerlingen en oud-leerlingen van de Koorschool. Naast dit ensemble kan het Muziekinstituut ook putten uit diverse deelkoren, ieder met een eigen muzikaal karakter.

Voor meer informatie over de Koorschool, het Muziek Instituut en de geschiedenis, kijk HIER.

I.v.m. de corona crisis is het momenteel niet mogelijk dat voltallige koren zich inzetten voor onze liturgie. Wel zingt er regelmatig een kwartet met de meest ervaren zangers. Daardoor hoeven we onze dierbare koorzangers niet helemaal te missen! Maar we hopen dat ze snel weer terug kunnen komen om hier te zingen.

 

Muziekplanning komende zondag

Pinksteren – Zondag 31 mei – Live uitgezonden op Youtube
zang: Kathedraal Kwartet o.l.v. S. Nieuwenhuijsen | orgel: A. van Eck

 • Preludium: Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651 (J.S. Bach)
 • Intrede: Kom Schepper Geest (tekst hieronder)
 • Ordinarium: Mass in honor of the Holy Ghost (H. Strategier)
 • Tussenzang: Psalm 104
 • Sequentie: Veni Sancte Spiritus (tekst hieronder)
 • Geloofsbelijdenis: Credo III
 • Offerande: Sub Tuum praesidium (W.A. Mozart)
 • Communio: Veni, Sancte Spiritus (W.A. Mozart)
 • Slotlied: Regina Caeli
 • Postludium: Toccata sur le Veni Creator (G. Litaize)

 

Maria, Moeder van de Kerk – Tweede Pinksterdag
“Wisseling van de Wacht”
(meer info)
Maandag 1 juni – Live uitgezonden op Youtube
zang: Kathedraal Kwartet o.l.v. R. Tienstra | orgel: A. van Eck

 • Preludium: Choral varié sur le Veni Creator (M. Duruflé)
 • Intrede: Veni Creator Spiritus (Gregoriaans; tekst hieronder)
 • Processie naar de Cathedra: Ubi caritas et amor (O. Gjeilo)
 • Ordinarium: Missa Brevis Sancti Joannes de Deo (J. Haydn)
 • Tussenzang: Psalm 87/86
 • Offerande: Ecce sacerdos magnus (E. Elgar)
 • Communio: Alma Dei Creatoris (W.A. Mozart)
 • Slotlied: Ave maris stella (Gregoriaans; tekst hieronder)
 • Postludium: Uit: Vêpres du commun des fètes de la Sainte Vierge: Ave Maris Stella, 4ème Verset (M. Dupré)

 

Veni Creator Spiritus

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan. Amen.

 

Veni Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse straal
van uw licht.

Kom, vader van de armen,
kom gever van geschenken,
kom, licht van het hart.

Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.

Rust bij het werk,
verfrissing bij hitte,
vertroosting bij verdriet.

O, allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelovigen.

Zonder uw godelijke macht,
is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.

Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.

Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.

Schenk uw gelovigen,
die vertrouwen op u,
de zevenvoudige heilige giften.

Schenk voldoening voor weldaden,
schenk het uiteindelijke heil,
schenk de eeuwige vreugde.
Amen. Halleluja.

Ave maris stella

Wees gegroet, sterre der zee, voedende Moeder Gods,
en altijd Maagd, zalige poort des hemels.

Gij die dit AVE uit de mond van Gabriel mocht vernemen,
grondvest ons in de vrede door de naam van EVA om te keren.

Slaak de boeien van de zondaars, schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen en verwerf ons alle goeds.

Toon dat Gij moeder zijt; moge Hij, die voor ons geboren is
en zich verwaardigd heeft uw (Zoon) te zijn, door U onze gebeden aanvaarden.

Maagd zonder weerga, boven allen zachtmoedig,
verlos ons van onze schuld en maak ons zachtmoedig en kuis.

Geef ons een rein leven, bereid ons een veilige weg,
opdat wij Jezus aanschouwend ons eeuwig samen mogen verblijden.

Lof zij aan God de Vader, roem aan Christus de Allerhoogste,
en aan de Heilige Geest; aan alle drie gelijke eer. Amen.

Orgels en Organist

De Kathedrale Basiliek St. Bavo is bedeeld met meerdere orgels.

 • Het Willibrordusorgel (geplaatst onder het grote westelijke roosvenster dat de kroning van de Maagd Maria verbeeldt) is sinds 1971 het  hoofdorgel en staat centraal tijdens de orgelconcerten.
 • Het Bavo-orgel (vanwege de situering in het noordelijke transept ook wel Transeptorgel genoemd) is het oorspronkelijke hoofdorgel van de kathedraal en speelt nog altijd een belangrijke rol tijdens de liturgie.

Verder zijn er nog meerdere kleine orgels aanwezig die voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

 

Stichting Willibrordusorgel

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. De stichting organiseer ook de jaarlijkse reeks van Zaterdagmiddagconcerten.

Voor meer informatie kijk HIER.

 

Ton van Eck – titulair organist (1999-heden)

Na het behalen van het diploma Gymnasium B in 1966 aan het Aloysiuscollege in Den Haag, studeerde Ton van Eck orgel bij Bernard Bartelink onder wiens leiding hij aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde. Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs. In 1969 werd hij organist van de St. Jacobuskerk in Den Haag en sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem (1976 en 1979: 3e prijs, 1982: 1e prijs). Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten. Hij componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest (1977) en enige andere werken voor koor en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995. Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad, waar hij inmiddels de bouw en restauratie van vele (historische) orgels heeft begeleid. Zijn talrijke publicaties bevatten vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en orgelcomponisten.

 

Geschiedenis en Kunst

De Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is een kunstwerk met grote allure.

Velen komen de Kathedraal bezoeken en worden getroffen door het lichtspel en de rijke architectuur en kunstuitingen.

Voor meer over de geschiedenis en de huidige kunst, voor bezichtiging, rondleidingen, en nog meer, kijk HIER.

 

Bezichtiging en Rondleidingen

De Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is een kunstwerk met grote allure.

Velen komen de Kathedraal bezoeken en worden getroffen door het lichtspel en de rijke architectuur en kunstuitingen.

Voor meer over de openingstijden, bezichtiging, rondleidingen, en nog meer, kijk HIER.

 

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.

 

Bij de ingang van de Kathedraal kan op zondag tot 13:00 uur gratis geparkeerd worden (echter niet op de busparkeerplaats en het is verboden half op de stoep te parkeren). Op de parkeerplaats aan het Emmaplein is het betaald parkeren van ma t/m za van 9:00-21:00 uur en op zondag van 13:00-23:00 uur.

 

Contact Varia

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
www.koepelkathedraalhaarlem.nl

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo
vrienden@rkbavo.nl

Stichting Willibrordusorgel
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
organist@rkbavo.nl

Koorschool Haarlem
Westergracht 61, 2013 ZL Haarlem; 023-5311054
info@koorschoolhaarlem.nl / www.koorschoolhaarlem.nl