Moeder van de Verlosser

In de Constitutie over de Kerk van het 2e Vaticaanse Concilie is hoofdstuk VII gewijd aan Maria in het geheim van Christus en de Kerk. Moeder van de Verlosser: Dit is de titel waarmee Zij afscheid nam te Banneux op 2 maart 1933. Maria leidde Mariëtte Béco vier keer naar de bron, die het symbool van Christus is als Bron van alle Leven. Die gedachte is door de architect en de glazenier uitgewerkt. Via de ingangen van de kerk worden de gelovigen geleid naar de bronnen van Leven. Vandaar de concentratie naar de bronnen door de vakverdeling van het priesterkoor en het aflopende dak dat ons als vanzelf sterk richt naar deze 3 nissen die samen het priesterkoor vormen.

Op de 1e verhoging het altaar met daarnaast een lezenaar voor de verkondiging, de plaats voor de Eucharistie met daarachter op de 3e verhoging op een lezenaar de Bijbel. Rechts daarvan het tabernakel, een ontwerp van Egbert Dekkers, dat een blauw-groenen stroom verbeeldt waaruit de levensboom groeit met de edelstenen als vruchten van genade. In de rechterhoek, naast het grote kruis uit de Goede Herderkerk het doopvont met achter het kruis de zon als de verrezen Christus in wiens stralen de overledenen zich mogen koesteren. De ramen aan beide zijden van het priesterkoor beelden de genadestroom uit terwijl bij het grote voorraam onze gedachten gericht worden op de schepping uit chaos. De zondeval als hoge golfkammen, de Geest zweeft boven de wateren. Er komt rust en orde. Het blauw open vat doet ons denken aan Maria die de Bron van de genade in Haar schoot ontving.  Motief: een schip met kruis is het symbool van de Kerk. Het Mariabeeld van Sijtbertus de Grauw in de Mariakapel toont Haar, terwijl zij het - oudemankindje - draagt als symbool van Christus, komend van God en van mensen. In zich draagt hij het teken van Zijn menslievendheid tot het einde toe: het Kruis. Het Mariabeeld is afkomstig uit de in 1983 afgebroken Spaarnekerk te Haarlem.

Het orgel van de orgelbouwer Maarschalkerweerd is afkomstig van de (afgebroken)  St. Josephkerk te Breda. In 1976 werd het in de kerk geplaatst door de Fa. Schreurs en Zn. met vele vrijwilligers van het koor Cantate Domino en andere parochianen. De klokken in de toren, genaamd Petrus, Johannes en Maria werden gegoten te Asten. De bronzen roos op het kerkplein is het symbool van Maria, de “mystieke roos” genoemd in de litanie van Loreto en is ontworpen en vervaardigd door de parochianen Borst. Deze roos komt terug in het parochiestempel.

 

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen en Vieringen

  • Zondag 10:00 uur
  • Dinsdag 9:30 uur (in de Mariakapel)

Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Voor actuele informatie over de Zondagsmis, kijk in het vieringenrooster.

 

Andere vieringen

Ontmoetingskerk (Frankrijklaan 4)

  • Elke 1e en 3e vrijdag van de maand om 9:30 uur

Stichting Sint Jacob

  • Zaterdag 18:30 uur Verzorgingshuis Schalkweide Floris van Adrichemlaan 15
  • Elke 1e en 3e zaterdag 11:00 uur Verpleeghuis Meerhoeve Spijkerboorweg 500

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.

Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk

De diaconie (charitas) in Schalkwijk heeft een open oor en oog voor de noden van mensen en zij zet zich in voor diegenen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen. Om verschillende mensen bij te staan hebben wij het Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk. Alle informatie over het fonds vindt u in ons doelstellingen- en contactoverzicht.