H. Drie-Eenheid

De Kerk van de Heilige Drie-eenheid is het derde Godshuis van die naam in Bloemendaal. In 1917 werd de parochie onder deze titel opgericht. De eerste pastoor was Laurentius Willigenborg. Mgr. Willigenborg richtte ondermeer de begraafplaats St. Adelbert, het Wereldziekenapostolaat en het ziekentriduüm op. In 1958 werd de parochie gesplitst door de oprichting van de parochie van het H. Sacrament met haar kerk aan de Dennenweg, voormalig jeugdhuis van de parochie H. Drie-eenheid. In 1995 werd deze splitsing ongedaan gemaakt door de oprichting van de RK parochiegemeenschap Bloemendaal. De kerk aan de Dennenweg is aan de eredienst onttrokken en huisvest nu een huisartsenpraktijk.

De laatste viering vond plaats op zondag 3 juli 2022.

Er worden alleen nog uitvaartvieringen gehouden in de kerk.

 

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen

Voor vieringen kunt u terecht bij de Sint-Bavo Kathedraal of kijk voor overzicht van de vieringen in het vieringenoverzicht.

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.