H. Drie-Eenheid

De Kerk van de Heilige Drie-eenheid is het derde Godshuis van die naam in Bloemendaal. In 1917 werd de parochie onder deze titel opgericht. De eerste pastoor was Laurentius Willigenborg. Mgr. Willigenborg richtte ondermeer de begraafplaats St. Adelbert, het Wereldziekenapostolaat en het ziekentriduüm op. In 1958 werd de parochie gesplitst door de oprichting van de parochie van het H. Sacrament met haar kerk aan de Dennenweg, voormalig jeugdhuis van de parochie H. Drie-eenheid. In 1995 werd deze splitsing ongedaan gemaakt door de oprichting van de RK parochiegemeenschap Bloemendaal. De kerk aan de Dennenweg is aan de eredienst onttrokken en huisvest nu een huisartsenpraktijk.

In de parochiegemeenschap Bloemendaal bestaat een lange traditie van theologisch en pastoraal verkennen van grenzen. De gemeenschap herkent zich in verzorgde liturgische vieringen. Er is een regelmatige afwisseling van de viering van de Eucharistie en vieringen onder leiding van parochianen. Naast de Koorgroep, die de meeste van de vieringen muzikaal ondersteunt, bestaat de Cantorij die uitsluitend de zang verzorgt bij huwelijksvieringen en uitvaarten. Dan is er ook nog het koor Anima Vitae. Dit laatste koor bereidt vieringen voor die meer thematisch georiënteerd zijn en heeft een eigen repertoire.

 

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen

  • 2e en 4e Zondag 10:00 uur

 

kijk voor overzicht van de vieringen in het vieringenoverzicht.

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.