Het Doopsel is het eerste Sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na de geboorte. Het maakt ons tot kind van God, neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en maakt ons vrij van de erfzonde. Hier is er meer over te lezen en zien.

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen na de H. Mis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering op bijvoorbeeld zaterdagmiddag.

Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het Doopsel word je door iemand van het pastoraal team voorbereid op het ontvangen van het Doopsel en het leven als christen.

Wilt u meer informatie over het Doopsel? Neem dan zeker contact met ons op! Bijvoorbeeld na een H. Mis met de priester of diaken; of neem contact op met het secretariaat via de contactpagina.

Doopformulier

 • DD dash MM dash JJJJ
 • :
 • Info dopeling/ baptised

 • Voornamen voluit / All names
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Info gezin / family

 • Voor controle ledenadministratie/ for verification administration
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Info vader /father

 • Voornamen voluit / all names
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Info moeder / mother

 • Voornamen voluit/ all names
 • DD dash MM dash JJJJ
 • Sectie-einde

  De opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. Waar nodig worden gegevens gedeeld met de Doopparochie, zodat het Doopboek bijgewerkt kan worden wanneer het Doopsel is toegediend.
 • Doopkaarsen

  Doopkaarsen kunt u bijvoorbeeld kopen bij de Abdij in Egmond, u kunt bijvoorbeeld de naam en datum op de kaars latten zetten.

 • De doopplechtigheid is gratis. Echter, een vrijwillige bijdrage bestemd voor de kerk wordt zeer op prijs gesteld (bijvoorbeeld door een envelopje te geven aan de voorganger). Alvast hartelijk dank!

 • U kunt hier een bericht achterlaten voor de kapelaan.