Misintentie

De H. Mis wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk en alle mensen. De H. Mis is een offer van liefde, zoals Jezus zelf zei: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Luc. 22, 20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Deze specifieke intentie heet een Misintentie. Een Misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De Misintenties worden indien gewenst bij de voorbeden vermeld, dit kan ook anoniem.

Het is een gebruik om voor een Misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard is Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet te koop, maar het is een concrete uiting van onze dank aan God. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Vraag met onderstaand formulier uw Misintentie aan. Let op: per ingevuld formulier één datum en Misintentie (bij een lijst intenties graag een e-mail aan de betreffende kerk sturen):

Misintentieformulier

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
    Graag min. 2 dagen vooraf doorgeven om te garanderen dat de intentie op tijd bij de celebrant komt. Voor de vieringen op zaterdagavond en zondag, graag doorgeven voor vrijdagochtend 11.00 uur.
  • Prijs: 10,00 €

Dagelijkse Vieringen