O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

De parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen is voortgekomen uit de statiekerk st. Bavo. Na de invoering van de reformatie moesten katholieken zich behelpen met zogenaamde schuilkerken: minder zichtbaar en aan de buitenkant niet als kerk herkenbare gebouwen. De Bavo statie aan het einde van de Zijlweg in Overveen was een van deze schuilkerken. In 1854 werd de statie als eerste in het nieuw opgerichte bisdom Haarlem door de eerste bisschop Mgr. de Vree tot parochie verheven. Pastoor Schoonderbeek kreeg de opdracht om de schuilkerk te vervangen door een waardig Godshuis. In 1856 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. Het was daarmee de eerste nieuwe parochiekerk in het bisdom en deze werd toegewijd aan Maria, Onbevlekt Ontvangen. Paus Pius IX had na een wereldwijde consultatie dit geloofsgeheim tot dogma in de katholieke leer verklaard. Als bijzondere erkenning van de keuze om de kerk hieraan toe te wijden ontving de pastoor een ciborie (kelk om de H. Communie in te bewaren) en een oorkonde van Pius IX.

De architect Molkenboer heeft de kerk ontworpen. Door de bijdrage van welgestelde parochianen kon de kerk snel gebouwd worden en in de loop der jaren verfraaid met indrukwekkende glas-in-lood ramen en ander kerkelijk kunstwerk. De doopvont verkreeg een eervolle vermelding in de wereldtentoonstelling in Parijs in 1887.

Extra informatie

Vieringen en Gebed

Heilige Missen

  • Elke 1e, 3e en 5e Zondag om 10:00 uur.

Kijk voor overzicht van de vieringen in het Vieringenoverzicht

Contact

Voor contact met secretariaat of algemene informatie, kijk bij contact.

Voor contact met een priester of diaken, kijk bij pastoraal team.