Huwelijk en Jubilea

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw in een verbond dat met God wordt gesloten. Het zijn de man en vrouw die elkaar het sacrament toedienen door het ja-woord naar elkaar uit te spreken! De pastoor is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste een van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van de Bisschop nodig. Dit regelt de pastoor of kapelaan. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.

Voorbereiding op het Huwelijk

Wilt u in een van onze kerken trouwen? Neem dan minimaal een half jaar vooraf contact op met het betreffende secretariaat.

De voorbereiding van het huwelijk betreft drie niveau's:

  • Inhoudelijke voorbereiding op het huwelijksleven, want het is een bijzondere stap en keuze voor het hele leven! We werken hiervoor samen met de priesters van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Amsterdam, waar meerdere keren per jaar een heel goede huwelijkscursus wordt aangeboden van 6/7 bijeenkomsten. Alle actuele informatie over data en verder is hier te vinden. Deze cursus is verplicht.
  • "Verklaring voor kerkelijke huwelijkssluiting": met het vastleggen van basisgegevens en een aantal belangrijke vragen, wordt zorgvuldig gekeken wat de situatie is van beide partners en of er nog stappen gezet moeten worden of dispensaties moeten worden aangevraagd. Hiervoor is het nodig dat, indien van toepassing, een doopbewijs wordt meegenomen van max. 6 maanden uit.
  • Voorbereiding van de huwelijksviering zelf. Dit wordt gedaan samen met de priester of diaken die de huwelijksviering zelf zal vieren.

Wilt u trouwen in een van onze kerken met een priester die u zelf van buiten uitnodigt? Neem dan contact op met het secretariaat van de betreffende kerk.

In onze kerken is het niet mogelijk om niet-katholieke huwelijken te vieren.

Wilt u meer informatie over het huwelijk, dan kunt u contact opnemen. Bijvoorbeeld na een H. Mis met de celebrant of met het secretariaat.

Voor een mooi inhoudelijk filmpje over het huwelijk, kijk hier "Bewust Katholiek: Huwelijk".

 

Wedding in English

Christian marriage is a great gift, in which man and woman give themselves fully to each other in the covenant made in God. Celebrating the wedding is a beautiful occasion and requires careful preparation on different levels. If you live in our region, but will get married abroad, some aspects of the preparation will need to take place here.

  • Preparation for marriage life: you prepare for a whole life together, not just for the one day of celebrations. Since this mutual self-gift of man and woman is not easy, but so rich and beautiful, a so-called "Marriage Preparation Course" is often mandatory. We usually send couples to Amsterdam, to the Church of Our Lady at the Keizersgracht, where the course is offered several times a year. For all information: olvkerk.nl.
  • Declaration with basic information needs to filled out in the town/parish where you live. Part of this form is needed for proper administration of the marriage between the spouses, but also several important questions need to be asked to be sure what the situation of both spouses is and if there is still need of a dispensation or other steps. For this, a baptismal certificate is needed no older than 6 months.
  • Preparation of the wedding liturgy. This preparation is done with the priest or deacon who will celebrate the wedding, in one of our churches or somewhere else.

Do you want to celebrate your wedding in one of our churches with a priest you have invited yourself? Get in contact with the secretariat of the church you want to get married.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina