Doneren

Jaarlijks is er een actie met oproep (Kerkbalans) om aan uw parochie te doneren, zodat de parochie kan voortbestaan in het geven van geestelijke steun, gemeenschap, zodat de verwarming kan blijven draaien en onderhoud kan worden gedaan.

  • Bij kerkbalans vindt u per kerklocatie de financiële gegevens om aan een specifieke kerk te doneren via uw eigen bank.
  • Voor een gift aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunt u op de eigen pagina voor meer informatie kijken.
  • Met het formulier hieronder kunt u per categorie een gift doen, zodat we kunnen bouwen aan gemeenschap, jeugd- en familiewerk en vorming.

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften klikt u hier om de website van de Belastingdienst te raadplegen. (Meer informatie over verschillende soorten giften onder het formulier)

Steun nu een van de projecten van onze parochieregio:

Donatieformulier

 

Verschillende giften en manieren van financiële bijdrage aan de parochie

Een gewone gift

Bijvoorbeeld uw jaarlijkse kerkbijdrage mag u alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of aan een SBBI (Steunstichting sociaal Belang Behartigende Instelling) en de bijdrage boven een bepaald percentage van uw inkomen komt.

Een periodieke gift

Deze giften mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI doel of een vereniging die geen ANBI-status heeft, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Rooms Katholieke Kerk valt onder beide soorten instellingen.

Schenking bij overlijden

Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkegen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

Giften en bijdragen komen altijd de parochie ten goede aan welke zij worden gedaan.

Sinds 1 januari 2014 kan op eenvoudige wijze een overeenkomst tussen parochie en gever gesloten worden waarin een belofte tot schenking wordt gedaan voor een periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Deze jaarlijkse schenking is middels de overeenkomst volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat.

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers

Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
Dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage.

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina