Visie en doelen geloofsgemeenschap

Inleiding

Deze uitgave van het Parochieblad bevat uitgebreide informatie over de toekomstvisie voor de katholieke geloofsgemeenschap van Haarlem en omgeving. Hieronder kunt u lezen hoe die toekomstvisie tot stand gekomen is.

Leesgroep

Begin 2020 heeft een ‘leesgroep’ van diverse Haarlem&BOAZ-parochianen onder leiding van kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst het boek Als God Renoveert - De parochie van onderhoud naar bloei van Fr. James Mallon gelezen en daarover met elkaar gesprekken gevoerd. Het boek gaat over de missionaire opdracht van de kerk, leiderschap en visie, parochiecultuur en de rol van de Heilige Geest bij parochievernieuwing.

Rapport

Naar aanleiding van de gesprekken heeft de leesgroep in juli 2020 een rapport gepubliceerd met een samenvatting van het boek van Fr. James Mallon, een verslag van de besprekingen en diverse aanbevelingen voor de vernieuwing van onze parochiecultuur*. Het rapport is gedeeld met het pastorale team van Haarlem&BOAZ en het parochiebestuur. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gaan over de ontwikkeling van een visie voor de toekomst van de geloofsgemeenschap, een strategie om die visie tot werkelijkheid te maken en de oprichting van een ‘stuurgroep’ van de priesters, de diaken en leken om dat proces te coördineren.

Visiestuurgroep

In oktober 2021 heeft het parochiebestuur een ‘visiestuurgroep’ van diverse parochianen opgericht met pastoor Putter en kapelaan Teun Warnaar aan het hoofd. De visiestuurgroep heeft in samenwerking met het parochiebestuur en de leesgroep de tekst van de visie en de visiedoelen opgesteld.

Visieontwikkelingsgroep

In mei 2022 heeft de visiestuurgroep de visie en de visiedoelen gedeeld met een grotere groep vrijwilligers die betrokken zijn bij regionale activiteiten, die inmiddels de ‘visieontwikkelingsgroep’ wordt genoemd. Tijdens een bijeenkomst met de visieontwikkelingsgroep zijn de visie en de visiedoelen in deelgroepen besproken. De input van die deelgroepen is vervolgens zoveel mogelijk verwerkt en de definitieve tekst is daarna opnieuw gedeeld met de leden van de visieontwikkelingsgroep.

Vervolgstappen

In de afgelopen periode hebben de priesters en de diaken van de Haarlem&BOAZ- parochies in hun preken aandacht besteed aan de visiedoelen en het belang van parochievernieuwing. Nu is eindelijk het moment gekomen om de tekst van de visie en de visiedoelen te delen met alle parochianen. De visiestuurgroep wil de komende periode gebruiken om met alle parochianen die dat willen in gesprek te gaan over de visiedoelen en de verdere opbouw van de geloofsgemeenschap. Met dat doel zullen in januari en februari diverse bijeenkomsten worden georganiseerd. We hopen van harte u bij een van die bijeenkomsten te ontmoeten!

de visiestuurgroep

pastoor Bart Putter, kapelaan Teun Warnaar Mireilis Damsma, Rowy van Dijk Corine van der Grinten, Jaap van Heusden Carolien Hoogenboom, Joseph Lai en Robert Steeg

 

***

VISIE, MISSIE EN DOELEN

INLEIDING
Met het oog op de toekomst van onze gemeenschap van katholieke gelovigen in Haarlem en omstreken hebben we nagedacht over onze missie in en rondom Haarlem en de daarbij behorende visie voor de verdere ontwikkeling van die gemeenschap. Die missie en visie worden hieronder beschreven.

MISSIE (WAAROM BESTAAN WE?)

De geloofsgemeenschap helpt mensen te groeien in de liefdesband met God en hun naasten.

VISIE (WAT IS ONZE DROOM VOOR DE TOEKOMST?)
We worden één bestendig bloeiende rooms- katholieke geloofsgemeenschap.

DOELEN (WANNEER WORDT DE VISIE WERKELIJKHEID?)
We slagen in onze missie en verwezenlijken de visie als we de volgende doelen behalen.

 1. Deledenvanonzegeloofsgemeenschap blijven groeien in het katholieke geloof en leven daarnaar.
 2. Onze geloofsgemeenschap is uitnodigend naar alle mensen van goede wil en helpt wie het wenst tot geloof te komen.
 3. De leden van onze geloofsgemeenschap leveren een wezenlijke bijdrage aan
  de opbouw van de gemeenschap, geloofsverkondiging en liefdadigheid.
 4. De leden van de geloofsgemeenschap zijn onderling betrokken met waardering voor culturele verschillen.

WIJ WILLEN IN GESPREK MET U!

In dit Parochieblad vindt u veel informatie over de visie, hoe die al geleefd wordt en hoe die nog meer kan worden geleefd. Wij zijn benieuwd wat u raakt en enthousiasmeert. Daarom gaan wij met u in gesprek! Op diverse plekken in de parochie gaan wij gesprekbijeenkomsten houden. Bent u er ook bij?

 • Dinsdag 10 januari 20.00 uur Plebanie St. Bavo
 • Zondag 15 januari kerk Overveen, nadeviering
 • Zondag 22 januari St. Joseph in het volwassenen-programma van de familiezondag
 • Zondag 12 februari kerk Zandvoort, na de viering
 • Zondag 26 februari kerk Schalkwijk, na de viering

U bent van harte welkom; aanmelden is niet nodig! Vragen over de bijeenkomsten? Neem dan contact op met rvandijk@rkhaarlem.nl .

 

Hieronder kunt u de laatste versies van het parochieblad lezen en downloaden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina