Actie Kerkbalans 2024

ACTIE KERKBALANS 2024

Beste parochianen, begunstigers, belangstellenden,

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”                       “Draag uw steentje bij”

 

“Wat is dit een mooie kerk” horen we vaak als mensen voor het eerst één van onze kerken binnenstappen. Mensen worden blij verrast door het interieur, het licht dat door de glas-in-lood-ramen valt, de mooie orgelklanken en de goed verzorgde zang tijdens de vieringen. Tijdens Open Monumentendagen worden de schatten van de kerk tentoongesteld, zoals zilverwerk en vaandels. Maar het gebouw doet ook iets met het innerlijk van de mens.

In onze dagen gebeurt er veel in de wereld. U volgt het ongetwijfeld in de nieuwsberichten. Veel mensen die lijden onder geweld, veel mensen die op de vlucht zijn. En ook in ons eigen leven gaat niet altijd alles vanzelf. Het kan ons onrustig maken. Soms willen we gewoon even een pauze. Veel mensen vinden die als ze even in onze kerk zijn, en natuurlijk vinden ze dan ook kracht in het geloof omdat ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dat er Iemand is die over ons waakt en ons uiteindelijk in Zijn hand houdt.

Als parochie vertellen we die boodschap. Tijdens de vieringen, maar ook bij andere activiteiten in onze parochies, zoals de maandelijkse familiezondagen, de Alphacursussen, de bijbelcursus, de eerste communie- en vormselvoorbereiding, de kinder- en jongerengroepen, in de persoonlijke begeleiding, etc. Ook worden activiteiten voor vluchtelingen georganiseerd en worden bijvoorbeeld in Schalkwijk nog altijd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Alle actuele informatie vindt u op www.rkhaarlem.nl.

Om dat allemaal te kunnen blijven doen zijn we afhankelijk van uw hulp. We hopen dat u ook dit jaar toch weer wilt bijdragen. Dat u uw steentje wilt bijdragen. Want daarmee kunnen we onze mooie kerken in stand houden. Zodat het plaatsen van rust mogen blijven in onze omgeving, plaatsen waar God ontmoet kan worden. We willen dat doorgeven aan de volgende generatie.

Maar dat gaat niet vanzelf, we moeten het samen doen.

 

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig. We zijn afhankelijk van uw hulp! Doet u mee? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Zodat we hoop kunnen blijven bieden in onze samenleving:

Door inspirerende vieringen: neem elke week even pauze in de kerk, vindt tijd om te bidden voor alles wat u in deze tijd bezighoudt, wordt aangeraakt door God en deel uw geloof met anderen.
Door een zorgzame gemeenschap: Kerk zijn we samen, we kijken naar elkaar om, een bemoedigende schouderklop, een luisterend oor, een helpende hand: de kerk is een kloppend hart.
Door een gastvrije kerk: de kerk is voor iedereen, voor jong en oud, voor wie af en toe komt en voor wie al jarenlang trouw op zondag de kerk bezoekt. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd welkom!
Door verdieping van uw geloof: Het vieren van de sacramenten, lezen uit de Bijbel en het bezinnen op belangrijke thema’s: in de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. Zodat u verrijkt de week in gaat.

Gisteren, vandaag … en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Uw bijdrage kunnen wij goed gebruiken. U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk aan welke u wilt geven. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan die parochie.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage, namens pastores en penningmeester,
Pastoor Bart Putter

 

 

Per kerk vindt u helemaal onderaan de bankgegevens, RSIN nummer, Anbi-publicaties

Verschillende giften en manieren van financiële bijdrage aan de parochie

Giften en bijdragen komen altijd aan de parochie ten goede waaraan u geeft.

ANBI status
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

Een gewone gift
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften klikt u hier om de website van de Belastingdienst te raadplegen. 

Een periodieke gift: Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Hoe werkt het? Gewone giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen.
Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als u (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wilt toevoegen. Zo geeft u hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.
Download hier het formulier rkk overeenkomst periodieke gift

Of laat uw naam en telefoonnummer/emailadres achter bij het secretariaat.

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers
Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dat nummer dient u te vermelden bij een periodieke gift.

Schenking bij overlijden
Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkregen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

 

Per kerk vindt u hieronder de bankgegevens, RSIN nummer, Anbi-publicaties

Sint Bavo Kathedraal, Haarlem
NL58 INGB 0000 0923 87 / NL44 INGB 0654 4943 12 t.n.v. Parochie H.H. Antonius & Bavo; RSIN 824111874; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16117

Sint Joseph, Haarlem
NL80ABNA0560068778 t.n.v. RK kerkbestuur parochie St Joseph;
RSIN 1008122; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA642

Moeder van de Verlosser, Haarlem
NL55INGB0003862734 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Schalkwijk Haarlem;
RSIN 1003288; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA644

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Overveen
Kerkbijdrage/Kerkbalans: NL59INGB0002252656 t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen
RSIN: 2588195; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA648

 

R.K. Parochie HH. Antonius & Paulus, Aerdenhout
NL34ABNA0563327642 / NL47INGB0000559252 t.n.v. Par. H.H. Antonius en Paulus; RSIN: 9938308; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA636

R.K.
R.K. Parochie H. Agatha, Zandvoort
NL36ABNA0565848054 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha; NL85INGB0000080358 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha; RSIN: 002588663; https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA650

Voor een gift aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunt u op de eigen pagina voor meer informatie kijken (diverse parochies hebben een eigen PCI).

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina