Tridentijnse Missen

In de parochie vinden regelmatig Tridentijnse Missen plaats.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. In de kerk zullen liturgie boekjes met de vaste gebeden aanwezig zijn. Deze kunt u ook digitaal vinden op deze pagina.

 

Sint Josephkerk te Haarlem

Elke derde zaterdag van de maand vindt een Tridentijnse Mis plaats om 9:30u met gregoriaanse gezangen van een vrouwenkoor. Kanunnik Hendriks zal de Mis voorgaan.

 

OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

Kapelaan Nars Beemster celebreert de liturgie van de zaterdag elke eerste zaterdag van de maand om 18u drietalig: Latijn, Engels en Pools. Er zijn Latijn-Nederlandse & Latijn-Poolse boekjes & tekstbladen in Latijn-Engels en Latijn-Pools beschikbaar. Deze Heilige Missen worden vanaf 17u voorafgegaan door rozenkransgebed met meditaties in het Pools.

Voor de Tridentijnse Heilige Missen op de zondagen zijn er Latijn-Nederlands boekjes en tekstbladen beschikbaar. De Heilige Missen worden vanaf 16u voorafgegaan door rozenkransgebed.

+++ Als u een email stuurt naar kapelaan Beemster kapelaanbeemster@outlook.com, ontvangt u (BCC) in de week voorafgaande aan de Tridentijnse Mis een persoonlijke uitnodiging. +++

 

Zaterdag 4 mei, 18.00

Zondag 12 mei, 16.30

Zondag 26 mei, 16.30

Zaterdag 1 juni, 18.00

Zondag 9 juni, 16.30

Zondag 23 juni, 16.30

Zaterdag 6 juli, 18.00

Zondag 14 juli, 16.30

Zondag 28 juli, 16.30

Zaterdag 3  augustus, 18.00 – Vervalt i.v.m. vakantie

Zondag 11 augustus, 16.30

Zondag 25 augustus, 16.30

Zaterdag 7 september, 18.00 – Vervalt i.v.m. vakantie

Zondag 8 september, 16.30 – Vervalt i.v.m. vakantie

Zondag 22 september, 16.30

Zaterdag 5 oktober, 18.00

Zondag 13 oktober, 16.30

Zondag 27 oktober, 16.30

Zaterdag 2 november – Vervalt i.v.m. Allerzielen

Zondag 10 november, 16.30

Zondag 24 november, 16.30

Zaterdag 7 december, 18.00

Zondag 8 december, 16.30

Zondag 22 december, 16.30

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina