Kanunnik A. Hendriks

Voormalig pastoor van de H. Josephkerk, is kanunnik Hendriks nu nog werkzaam voor het dagelijkse pastoraat en liturgie in de H. Josephkerk.

Priester

t: 023-7852358 of 06-22962379
e: pastoorhendriks@telfort.nl