Featured Image

Start 49ste serie orgelconcerten

Vanaf maandag 9 mei start de 49ste serie orgelconcerten op het Willibrordusorgel in de St. Bavo Kathedraal.

(Bijna) elke maandagavond zal er een concert plaatsvinden, wisselende programma's door wisselende organisten op hetzelfde mooie orgel. Zie voor de volledige agenda, en de afwijkende data, op: willibrordusorgel.nl

In het 200ste geboortejaar van César Franck zullen in de maanden mei en juni al zijn grote orgelwerken worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u luisteren naar de Prélude, Choral et Fugue voor piano door Jaap Stork die, samen met Ton van Eck, harmonium, ook de oorspronkelijke zetting van Prélude, Fugue et Variation voor harmonium en piano zal vertolken (20 juni).

De toegang tot de concerten is nog steeds vrij; wel vragen we van de bezoekers een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. De laatste jaren heeft u zich hierin ruimhartig getoond en we rekenen ook nu op uw steun. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om u na afloop van het concert een kopje koffie of thee aan te bieden in de koffieruimte van de kathedraal en u in de gelegenheid te stellen elkaar en eventueel de solist(e) van die avond te ontmoeten.

 

Featured Image

Vespers en toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

Op vrij­dag­mid­dag 25 maart zal paus Fran­cis­cus Rusland en Oekraïne toewij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria. Daar­mee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescher­ming. De toe­wij­ding vindt plaats in de Sint-Pieters­basi­liek te Rome. Mgr. Hendriks zal gelijktij­dig de toe­wij­ding doen tij­dens de Vespers in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.

De paus zal het gebed met de toe­wij­ding van Rusland en Oekraïne aan het On­be­vlekt Hart van Maria uit­spre­ken op vrij­dag 25 maart om 17.00 uur tij­dens een vie­ring op het feest van de Aan­kon­di­ging (van de geboorte en menswor­ding van Jezus). Hetzelfde gebed, op dezelfde dag, zal wor­den gebe­den in de bis­dom­men we­reld­wijd. Kar­di­naal Konrad Krajewski, de pau­se­lijke aal­moe­ze­nier, zal als gezant van de paus de toe­wij­ding in Fatima ver­rich­ten.

Fatima

Op 13 juli 1917 verscheen Maria in Fatima aan drie her­ders­kin­de­ren. Bij deze ver­schij­ning vroeg zij onder meer om de toe­wij­ding van Rusland aan haar On­be­vlekt Hart. Na de ver­schij­ningen van Fatima von­den er ver­schil­lende toe­wij­dingen aan het On­be­vlekt Hart van Maria plaats: op 31 ok­to­ber 1942 wijdde Paus Pius XII de hele wereld aan het On­be­vlekt Hart van Maria toe, en later op 7 juli 1952 spe­ci­fiek Rusland (apos­to­lische Brief Sacro vergente anno). Dit met het oog op de moei­lijke situatie van de chris­te­nen die ge­dwon­gen waren in een atheïstisch communis­tisch regime te leven.

Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toe­wij­ding van de hele mens­heid vernieuwd. De toe­wij­ding in 1984 vond plaats op 25 maart op het Sint-Pieters­plein; bij die gelegen­heid ver­trouwde Johannes Paulus II, spe­ci­fiek ver­wij­zend naar het verzoek van Onze Lieve Vrouw in Fatima, en in gees­te­lij­ke een­heid met alle bis­schop­pen van de wereld, alle volkeren, en “op een speciale manier... die mensen en naties die deze toever­trou­wing en toe­wij­ding speciaal nodig hebben”, toe aan het On­be­vlekt Hart van Maria.

Paus Fran­cis­cus

Eén van de her­ders­kin­de­ren, zuster Lucia, heeft In juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zo­ge­naamde geheim van Fatima ont­hulde, beves­tigd dat de toe­wij­ding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, zal paus Fran­cis­cus Rusland en Oekraïne toewij­den aan het On­be­vlekt Hart van Maria, in ge­meen­schap met bis­schop­pen over de hele wereld.

Vespers in de Bavo­kathe­draal

In Neder­land wordt op vrij­dag 25 maart in een Europese gebedsestafette ook gebe­den voor vrede in Oekraïne en voor de slacht­of­fers van de corona­pan­de­mie. Mgr. Hendriks zal vrij­dag 25 maart ook om 17.00 uur de toe­wij­ding doen tij­dens de Vespers in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem. Op Arsacal.nl heeft de bis­schop het toe­wij­dings­ge­bed geplaatst:

Featured Image

Stille Omgang 2022

 

Stille Omgang, zaterdag 19 maart, Amsterdam

H. Mis: Begijnhofkapel, 21 uur (door Mgr. drs. Mutsaerts)

 

Parochianen uit de regio Haarlem & BOAZ zijn dit jaar weer uitgenodigd om de Stille Omgang mee te lopen.

In deze editie is het nodig op eigen gelegenheid vervoer te regelen. Het is daarbij het beste te parkeren in Amsterdam Noord, waarna u de metro (richting Zuid) kunt nemen. Uitgestapt bij halte Rokin, bent u op 5 minuten loopafstand van de Begijnhofkapel.

Meer informatie: website van de Stille Omgang

Voor het jongerenprogramma, georganiseerd door ons bisdom: website Jong Bisdom HA

Algemene informatie:

De Stille Omgang is een traditie die voortkomt uit het Mirakel van Amsterdam dat
plaatsvond in het jaar 1345. Sindsdien wordt er door de eeuwen heen jaarlijks een
bedevaart gehouden in Amsterdam om dit Mirakel te herdenken. Eerst pontificaal en
sinds de 16e eeuw juist sober, stil en in de nacht.

 

Featured Image

Lezing 'Wat maakt je gelukkig?'

Lezing 'Wat maakt je gelukkig?'

door Niko Schonebaum

 

13 oktober 2022: 20.00 – 22.00 uur (inloop 19:30)

Tickets: €7,50

 

Wat maakt gelukkig? Een vraag die voor de H. Thomas van Aquino aan het begin stond van een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. In deze lezing deelt Thomas, vertegenwoordigd door de spreker Niko Schonebaum, een paar van zijn vondsten en geeft hij antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat maakt gelukkig, wat is er voor nodig, en kunnen we het bereiken?

Voor tickets en  meer informatie: www.koepelkathedraal.nl/geloof-in-geluk/ / info@koepelkathedraal.nl

Featured Image

Lezing 'De kracht van rust' (reprise)

Lezing 'De kracht van rust’

door Mirjam van der Vegt

 

26 mei 2022: 20.00 – 22.00 uur (inloop 19:30)

Tickets: €7,50

 

Lijkt jouw dag vaak korter dan je to-dolist? Tijdens deze interactieve lezing leer je meer over de gezonde wisselwerking van werk en rust. Je ontvangt levenslessen voor werk van wereldwijde inspirators en gaat met praktische handvatten naar huis. Met voorbeelden uit het gelijknamige boek De kracht van rust, dat werd verkozen tot beste spirituele boek. Leer van rapper Typhoon tot een bergbeklimmer en een blinde bisschop in Oeganda. Auteur en stiltetrainer Mirjam van der Vegt neem je mee op een onthaastende 'reis' van hoofd naar hart.

Voor tickets en  meer informatie: www.koepelkathedraal.nl/geloof-in-geluk/ / info@koepelkathedraal.nl

Featured Image

Lezing 'Een verborgen schat? Het belang van vrouwen in de kerk'

Lezing ‘Domweg Gelukkig’

door vader Marc Timmermans, priester en docent moraaltheologie 

 

4 juni 2022: 20.00 – 22.00 uur

Plebanie van de Sint Bavo Kathedraal

Opgeven via onderstaand formulier

 

Wat was de rol van vrouwen in het evangelie en wat kan dit betekenen voor haar rol in de Kerk van nu?

Aan de hand van enkele ontmoetingen van Jezus met vrouwen in het Johannesevangelie mogen we meer gaan inzien wat het belang is van vrouwen voor het leven en de missie van de Kerk in onze tijd.

 

Marc Timmermans (1964), priester van het bisdom ‘s-Hertogenbosch en lid van de Gemeenschap Emmanuel, is docent moraaltheologie aan het Seminarie Sint-Janscentrum. Hij studeerde theologie en filosofie in Louvain-La-Neuve, Brussel en Rome. In 2016 promoveerde hij in de theologie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina