Featured Image

Zomerexpositie in Zandvoort

 

Ken je mij? Wie ken je dan?

Het motto is bekend om de vertolking door Trijntje Oosterhuis. De tekst van het lied is geïnspireerd door psalm 139 in de bewerking van haar vader. ‘Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij !’

 

ONTWIKKELING is de rode draad door deze expositie

  • de ontwikkeling in liturgische gewaden
  • de ontwikkeling in kerkliederen
  • een overzicht van de oude Agathakerk van 1854 tot nu ‘Theater De Krocht’ (deze kerk staat nog naast de ‘nieuwe’ Agathakerk uit 1928)
  • de ontwikkeling in kerkelijk beleven aan de hand van cartoons

De expositie, en de door architect Pierre Cuypers jr. gebouwde ‘nieuwe’ Agathakerk met zijn prachtige mozaïeken door de bekende kunstenaar en glazenier Lambert Lourijsen, is te bezichtigen van 9 juli tot en met 17 september op:

Woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-15.30 uur.

 

Meer informatie over de expositie leest u in het Parochieblad, dat eind deze maand uitkomt.

Featured Image

Etty Hillesum voorstelling

Voorstelling op 3 mei Agathakerk, 19.30 uur
met aansluitend gelegenheid tot napraten met een kopje koffie/thee

Ook dit jaar zal de letterlievende vereniging ‘J.J. Cremer’ een aantal voorstellingen opvoeren
van ‘Een eigen melodietje’, een collage teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek
‘Etty’. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven
midden in bezet Amsterdam en in kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de
oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden.
Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar
ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en
zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen.
De voorstelling laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is.
En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin niemand in vrijheid kon leven.
Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij
schrijven.
‘Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken’, aldus regisseur Marijke
Kots.
‘Een eigen melodietje’ van Frits Grimmelikhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem
geschreven in de vorm van een ‘readers theater’, half gelezen, half gespeeld.
Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Featured Image

Visie gespreksbijeenkomst

In het laatste parochieblad kunt u veel informatie lezen over de visie, hoe die al geleefd wordt en hoe die nog meer kan worden geleefd. Wij zijn benieuwd wat u raakt en enthousiasmeert. Daarom gaan wij graag met u in gesprek! Op diverse plekken in de parochie gaan wij gespreksbijeenkomsten houden bent u er ook bij?

In Zandvoort verwelkomen wij u graag na de H. Mis van 10.00 uur voor de gespreksbijeenkomst, onder het genot van koffie, thee en lekkere koeken.

Featured Image

Zomerexpositie: Heiligen met Passie t/m 18 september

De expositie HEILIGEN MET PASSIE gaat over het martelaarschap van Agatha, patrones van deze kerk en over het martelaarschap van Titus Brandsma, Nederlandse pater Karmeliet en hoogleraar. Op 15 mei jl.is hij heilig verklaard door paus Franciscus.

De expositie is te bekijken van 10 juli tot 18 september in de St. Agathakerk te Zandvoort.

Bij martelaren denken we al gauw aan christenen die een gruwelijke dood stierven omwille van hun geloof. De gestenigde Stefanus, zestiende-eeuwse doopsgezinden op de brandstapel, de Gorkumse katholieke martelaren in 1572 door de Geuzen vermoord. Of, recent, aan de Franse priester Jacques Hamel, die in 2016 tijdens de mis gekeeld werd door twee IS-aanhangers, die door IS overigens ook tot martelaren werden uitgeroepen.
Heeft het martelaarschap altijd een religieuze achtergrond?

Martelaar komt van het Griekse woord ‘martys’ en betekent ‘getuige’.
Een martelaar is iemand die, in ere bij de eigen politieke en/ of religieuze groep onder zeer dreigende omstandigheden een gewelddadige dood verkiest boven het gehoor geven aan het bevel van het onderdrukkend gezag.
In de grote religieuze tradities wordt verschillend tegen het martelaarschap aangekeken.

Martelaarschap raakt aan vrijwel alle denkbare vragen over de zin van het leven, extreem lijden en dood, over zelfopoffering, altruïsme en allerhoogste waarden.
Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar wel nog altijd akelig actueel.

Featured Image

Mozart in Zandvoort

Classic Concerts organiseert het concert ‘MOZART IN ZANDVOORT’
op zondag 7 november in de St. Agathakerk, Grote Krocht 45, Zandvoort.

Het is van 14.30 -17.00 uur inclusief pauze en u hoort:

 

Requiem - Ave Verum – Krönungsmesse

Door:

Oratoriumkoor Heiloo o.l.v. Paul Waerts

Het Promenade Orkest o.l.v. Rolf van Kreveld

Solisten: Arleen van Wijland – sopraan, Suzanne Smit – alt, Erik Janse – tenor, Jaap de Jonge – bas

Kaarten ad € 20,- zijn te bestellen door overmaking van € 20,-- op rek.nr. NL57RABO 0384483070 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. 'Mozart in Zandvoort'.  Vermeld ook uw adresgegevens.

Toegang tot dit concert is alleen mogelijk mét een corona-toegangsbewijs (QR code, vaccinatiebewijs of negatieve test niet ouder dan 24 uur).

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina