Featured Image

Zomerexpositie in Zandvoort

 

Ken je mij? Wie ken je dan?

Het motto is bekend om de vertolking door Trijntje Oosterhuis. De tekst van het lied is geïnspireerd door psalm 139 in de bewerking van haar vader. ‘Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij !’

 

ONTWIKKELING is de rode draad door deze expositie

  • de ontwikkeling in liturgische gewaden
  • de ontwikkeling in kerkliederen
  • een overzicht van de oude Agathakerk van 1854 tot nu ‘Theater De Krocht’ (deze kerk staat nog naast de ‘nieuwe’ Agathakerk uit 1928)
  • de ontwikkeling in kerkelijk beleven aan de hand van cartoons

De expositie, en de door architect Pierre Cuypers jr. gebouwde ‘nieuwe’ Agathakerk met zijn prachtige mozaïeken door de bekende kunstenaar en glazenier Lambert Lourijsen, is te bezichtigen van 9 juli tot en met 17 september op:

Woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-15.30 uur.

 

Meer informatie over de expositie leest u in het Parochieblad, dat eind deze maand uitkomt.

Featured Image

Etty Hillesum voorstelling

Voorstelling op 3 mei Agathakerk, 19.30 uur
met aansluitend gelegenheid tot napraten met een kopje koffie/thee

Ook dit jaar zal de letterlievende vereniging ‘J.J. Cremer’ een aantal voorstellingen opvoeren
van ‘Een eigen melodietje’, een collage teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek
‘Etty’. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven
midden in bezet Amsterdam en in kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de
oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden.
Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar
ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en
zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen.
De voorstelling laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is.
En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin niemand in vrijheid kon leven.
Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij
schrijven.
‘Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken’, aldus regisseur Marijke
Kots.
‘Een eigen melodietje’ van Frits Grimmelikhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem
geschreven in de vorm van een ‘readers theater’, half gelezen, half gespeeld.
Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina