Featured Image

Visie gespreksbijeenkomst

In het laatste parochieblad kunt u veel informatie lezen over de visie, hoe die al geleefd wordt en hoe die nog meer kan worden geleefd. Wij zijn benieuwd wat u raakt en enthousiasmeert. Daarom gaan wij graag met u in gesprek! Op diverse plekken in de parochie gaan wij gespreksbijeenkomsten houden bent u er ook bij?

In Zandvoort verwelkomen wij u graag na de H. Mis van 10.00 uur voor de gespreksbijeenkomst, onder het genot van koffie, thee en lekkere koeken.

Featured Image

Zomerexpositie: Heiligen met Passie t/m 18 september

De expositie HEILIGEN MET PASSIE gaat over het martelaarschap van Agatha, patrones van deze kerk en over het martelaarschap van Titus Brandsma, Nederlandse pater Karmeliet en hoogleraar. Op 15 mei jl.is hij heilig verklaard door paus Franciscus.

De expositie is te bekijken van 10 juli tot 18 september in de St. Agathakerk te Zandvoort.

Bij martelaren denken we al gauw aan christenen die een gruwelijke dood stierven omwille van hun geloof. De gestenigde Stefanus, zestiende-eeuwse doopsgezinden op de brandstapel, de Gorkumse katholieke martelaren in 1572 door de Geuzen vermoord. Of, recent, aan de Franse priester Jacques Hamel, die in 2016 tijdens de mis gekeeld werd door twee IS-aanhangers, die door IS overigens ook tot martelaren werden uitgeroepen.
Heeft het martelaarschap altijd een religieuze achtergrond?

Martelaar komt van het Griekse woord ‘martys’ en betekent ‘getuige’.
Een martelaar is iemand die, in ere bij de eigen politieke en/ of religieuze groep onder zeer dreigende omstandigheden een gewelddadige dood verkiest boven het gehoor geven aan het bevel van het onderdrukkend gezag.
In de grote religieuze tradities wordt verschillend tegen het martelaarschap aangekeken.

Martelaarschap raakt aan vrijwel alle denkbare vragen over de zin van het leven, extreem lijden en dood, over zelfopoffering, altruïsme en allerhoogste waarden.
Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar wel nog altijd akelig actueel.

Featured Image

Mozart in Zandvoort

Classic Concerts organiseert het concert ‘MOZART IN ZANDVOORT’
op zondag 7 november in de St. Agathakerk, Grote Krocht 45, Zandvoort.

Het is van 14.30 -17.00 uur inclusief pauze en u hoort:

 

Requiem - Ave Verum – Krönungsmesse

Door:

Oratoriumkoor Heiloo o.l.v. Paul Waerts

Het Promenade Orkest o.l.v. Rolf van Kreveld

Solisten: Arleen van Wijland – sopraan, Suzanne Smit – alt, Erik Janse – tenor, Jaap de Jonge – bas

Kaarten ad € 20,- zijn te bestellen door overmaking van € 20,-- op rek.nr. NL57RABO 0384483070 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. 'Mozart in Zandvoort'.  Vermeld ook uw adresgegevens.

Toegang tot dit concert is alleen mogelijk mét een corona-toegangsbewijs (QR code, vaccinatiebewijs of negatieve test niet ouder dan 24 uur).

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina