podcast

Nieuw: podcast Vast Goed!

Volgende week begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag op 26 februari. Met de Veertigdagentijd bereiden we ons speciaal voor op het Paastriduüm, als we Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus weer opnieuw gaan vieren en meemaken. Die voorbereidingstijd is ons gegeven en Jezus vraagt ons drie dingen: vasten, gebed en naastenliefde. Bepalen we allemaal alleen voor onszelf hoe we dat invullen? Voor een deel, ja. Maar het is niet alleen maar iets individueels, we kunnen er samen in optrekken.

We ontmoeten elkaar natuurlijk op verschillende manieren, in de Heilige Mis en daarbuiten, maar het kan op nog meer manieren!

Daarom nieuw voor jullie: “Vast Goed!”

Een luchtige “podcast” met persoonlijke gedachten, ideeën en achtergronden over de Veertigdagentijd, het vasten, mooie gebruiken, rijke tradities en leuke extra’s. Elke paar dagen een korte aflevering en jullie inbreng is meer dan welkom! Want vasten doen we niet alleen, maar kan met alle persoonlijke elementen ook echt van de hele gemeenschap zijn.

Altijd hier te vinden: rkhaarlem.nl/vast-goed

De eerste aflevering staat al klaar…

2020-02-06_samenkerk

Nieuw Bisdomblad SamenKerk is uit

Vanaf komend weekend ligt weer een nieuw nummer van het bisdomblad SamenKerk over de Veer­tig­da­gen­tijd in de paro­chie­kerken om mee te nemen. Of lees ’m op de website van het Bisdom.

In deze editie

In dit nummer onder andere:

  • Vasten is trendy én tra­di­tio­neel en wat heeft de Bis­schop­pe­lijke Vastenactie basisscholen te bieden.
  • 13 maart 2020 is het 675 jaar geleden dat er zich een mirakel voltrok in de (huidige) Kalverstraat midden in Amsterdam. In deze SamenKerk veel aandacht hiervoor: de bisschop in zijn bijdrage, een interview met Maarten en Marijke Elsenburg (hun opa stond in 1881 aan de wieg van de Stille Omgang) en de column van Leo Fijen over het geloofs­ge­sprek met de voorzitter van het Gezel­schap Stille Omgang.
  • Dit jaar is er een nieuwe serie over onze ge­loofs­be­lij­de­nis vanuit oecu­me­nisch per­spec­tief: Wij geloven!
  • De kerkengek neemt ons mee naar het Westfrieze Tuitjenhorn en in de rubriek “Wat ik doe…” staan een dirigent en vrij­wil­lig­er van een tuinploeg centraal.

Kijk op de website van het Bisdom.

2020-02-02_marialichtmis_Bavo

Maria Lichtmis; Dag voor God gewijd leven

Overgenomen van Arsacal, website van Mgr. J. Hendriks

Zondag 2 februari vierden we de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) en de Dag voor het Godgewijde leven. In de kathedraal en het bisschopshuis vond een speciale ontmoeting voor de religieuzen plaats. Tijdens de Mis werd een habijt gezegend en stonden we stil bij toe­wijding en trouw, controle of vertrouwen en de vraag: wanneer is ons leven voltooid…?

Processie en ze­ge­ning habijt

De Eucha­ris­tie­vie­ring begon met de ze­ge­ning van de gelovigen en hun brandende kaarsen en de intochtsprocessie van het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Op deze dag wordt Jezus bezongen als het licht dat voor alle heidenen straalt en het licht dat we dragen is de belijdenis dat ook wij de Heer als licht van ons leven aanvaarden. Religieuzen en geassocieerde leden van religieuze instituten deden de lezingen en voorbede. De voorbede werd afgesloten met het zegen­ge­bed voor het habijt dat pastoor Bernard Zweers zal dragen nu hij in Haarlemmerliede met zijn ini­tia­tief ‘Broeders van het Stille leven’ (zie website voor meer informatie) is begonnen.

Blasius­ze­gen

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd de Blasius­ze­gen gegeven, een bekende en tra­di­tio­nele zegen om op de voorspraaik van de heilige bisschop en martelaar Blasius de Heer te vragen om gevrijwaard te blijven van keelziekten en ander kwaad. Samen met pastoor Bernard Zweers en pater Aad van Ruiten sss hebben we deze zegen aan zeer vele gelovigen mogen geven.

Ontmoeting religieuzen

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was in het bisschopshuis de diocesane ontmoeting voor de religieuzen en geassocieerde leden bij gelegenheid van de Dag voor het God gewijde leven, die door Moeder M. Esperanza IVE en pater Aad van Ruiten sss was geor­ga­ni­seerd. Na de koffie hield em. hulp­bis­schop mgr. Jan van Burgsteden sss een bezielde en bezielende inleiding over de Eucha­ris­tie aan de hand van de Apos­to­lische Exhortatie Sacramentum Caritatis van paus Benedictus XVI, waarin de grote rijkdom van de Eucha­ris­tie en de aanbidding mooi naar voren komt. Dit gedeelte werd besloten met een getuigenis van een geassocieerd lid van de Sacra­men­tijnen. Zij vertelde hoe God haar vanuit een niet-gelovige achtergrond had geleid via de St. Nicolaas­basi­liek en de Bene­dic­tijnen van Egmond naar het geassocieerd lidmaat­schap van de leken­be­we­ging van de Sacra­men­tijnen. De middag werd afgesloten met een eenvoudige lunch.

BreakOut2020--

Tienerkamp BreakOut 2020: Alive!

Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe kom jij echt tot leven? In een tijd waarin er van alles van ons wordt gevraagd, is het zinvol om te kijken wie of wat jou echt energie geeft. 

Tijdens BreakOut 2020 gaan we ontdekken hoe we ten volle kunnen leven. Wat is de rol van Jezus in dit geheel? Hij is de weg, de waarheid en het LEVEN, maar wat betekent het dat Hij leven is? Ontdek dit in een week vol creativiteit, gebed, sport en gezelligheid.

Twee programma’s

Na het succes van vorig jaar met de 16+ deelgroep, bieden we dit jaar voor de leeftijd 16-18 jaar een apart programma aan. Natuurlijk zullen er overlappende onderdelen zijn met het programma van de 12-15 jarigen zoals bijv. de Avond van Barmhartigheid.

Info

Waar: Juliana Klooster Heiloo
Wie: 12 t/m 15 jaar – 16 t/m 18 jaar
Wanneer: 6-10 juli
Prijs: €85

 

Meer informatie en aanmelden op jongekerk.nl!

Lotte ik vraag Alpha cursus

Voor zoekers en geïnteresseerden: Alpha cursus gaat starten!

Vraagt u zich ook weleens af… Of er meer is tussen hemel en aarde? Waarom er zoveel oorlog is in de wereld? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel helpt? Of de overledenen nog contact met ons hebben? Wat je met de kerk moet? En of je er beter van wordt?

Als een van deze of vergelijkbare vragen wel eens in uw gedachten komen, dan is de Alpha-cursus zeker iets voor u! Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt er een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden en er wordt met elkaar op zoek gegaan naar antwoorden…

Op deze laagdrempelige manier is deze cursus ideaal voor jongvolwassenen, hard werkenden, die ver of dichtbij zijn van geloof of Kerk. Voor iedereen die nieuwsgierig is en antwoorden wil zoeken op vragen, is deze cursus met alle interactie echt dé plek om te komen!

Kijk HIER voor de data en om aan te melden!

KISI Hemel op Stelten Bavo Kathedraal Haarlem kinderen

30 kinderen spelen mooie musical in 1 dag geoefend!

Afgelopen zaterdag, 21 december, waren 30 kinderen uit de hele regio bij elkaar gekomen om onder leiding van ervaren KISI’s de musical Hemel op Stelten in te studeren. Het lijkt zo kort, maar met veel enthousiasme en hard werken werd het toch echt gedaan!

Om 17 uur begon de musical, in de Kathedraal zelf, waarin de “wereldberoemde engelenschare” hals over kop bijeen wordt geroepen om te repeteren voor een belangrijke gebeurtenis: de geboorte van de Zoon van God! De engelen moeten er toch aan wennen dat God zo klein kan worden, maar uiteindelijk geven ze alles om bij de boodschap een de herders zo mooi mogelijk te zingen van Gods Liefde.

Een aantal kinderen hebben enorm gestraald in verschillende rollen en alle kinderen hebben gestraald in het vrolijke engelenkoor. Een groot compliment aan alle kinderen, omdat ze er zo hard aan hebben gewerkt en door hebben gezet ook toen ze moe begonnen te worden.

Wie weet doen we dit nog een keer, het is zeker niet de laatste keer dat we samenwerken met de mooie mensen van KISI!

 

(foto genomen tijdens de generale repetitie)

Caritas

Dank voor uw giften tijdens het Diaconale weekend

CaritasCaritas Haarlem e.o. wil u hierbij hartelijk danken voor de giften die wij mochten ontvangen tijdens het Diaconale Weekend van 9 en 10 november jl.
Er werd toen een bijdrage gevraagd voor het Inloophuis Kennemerland, welk ondersteuning biedt voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker.

Totaal is er in de acht parochies € 4885,= bijeengebracht, een dank zij u geweldig resultaat!
Tevens willen wij u danken voor alle overige steun die ons het afgelopen jaar hebt gegeven o.a voor de Voedselbank.

Met vriendelijke groet Co Schouten, coördinator Caritas Haarlem e.o.
Namens onze bestuursleden wensen wij u een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar

Vormelingen-Heiloo

Vormsel voorbereiding gestart met 31 vormelingen

Afgelopen zaterdag is het dan echt begonnen. Dit jaar zijn we met 31 jonge tieners van start gegaan met de voorbereiding op het Heilig Vormsel, dat ze komende juni zullen gaan ontvangen.

Na de eerste ontmoeting van de gezinnen van de vormelingen op de afgelopen Familiezondag zijn we met de vormelingen naar Heiloo gegaan, naar het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Daar was er een afwisselend programma samen met de Blauwe Zusters van spellen, verhalen, activiteiten buiten, H. Mis, kaarsenprocessie, samen eten, etc. Een veelzijdige belevenis voor alle kinderen, waarbij we elkaar wat meer hebben leren kennen en als groep samen mooi op weg kunnen naar dat belangrijke moment.

Bidt u ook mee voor al deze tieners?

Kerk laptop

Nieuwe website: Welkom!

Van harte welkom op deze nieuwe centrale plek voor alle katholieken van Haarlem en BOAZ!

Een flinke regio met 8 kerken, waar veel mensen bij betrokken zijn en waar gezamenlijk heel veel ondernomen wordt. Ook is de Kathedraal van ons bisdom een van onze kerken, natuurlijke een unieke plek, die toch ook net zo goed een parochiegemeenschap herbergt. Op deze nieuwe website vindt u veel, op verschillende manieren voor u gepresenteerd. Een klein overzicht:

 

Vieringen

De vieringen zijn allemaal centraal te bekijken op de eigen pagina met het complete overzicht. Ook kunt u in een van onze kerken live meekijken (wellicht meer in de toekomst) en kunt u de lezingen van de H. Mis van de dag lezen. Ook kunt u nu via deze website Misintenties aanvragen, en ook direct online betalen! Dit kan natuurlijk ook altijd nog via de aloude bekende kanalen.

 

Over ons

Het is natuurlijk belangrijk om verwelkomend te zijn voor bekenden en nieuwelingen en te laten zien wie wij zijn. Daar kunt u ook door klikken om u in te schrijven in een van onze parochies. Ook is er veel informatie op de website gezet over verschillende dingen die zich bij ons afspelen en hoe we georganiseerd zijn: wie zijn er in het pastoraat actief; hoe opereert het bestuur en is het samengesteld; wat betekent het om vrijwilliger te zijn en waar is nog vraag naar; ons parochieblad kunt u nu ook online lezen in een speciale module; wij willen altijd klaar blijven staan voor onze naasten; en in ons gebied hebben we meerdere begraafplaatsen die we met trouw onderhouden uit eerbied voor de overledenen.

 

U zoekt

Dit is voor u, voor waar u aan mee wil doen of graag bij wil zijn. Wilt u bijvoorbeeld katholiek worden of meer informatie daarover? Zoekt u wanneer de activiteiten zijn voor jeugd, muziek, verdieping, etc.? Vele activiteiten staan daar voor u klaar en u kunt op categorie selecteren om nog sneller te vinden wat u zoekt. Dan is er nog heel wat algemene informatie over verschillende cursussen en verdieping, over concerten en over het werk dat we op verschillende vlakken doen met kinderen, tieners, hele families en jongeren (en iets ouder..). Zoekt en gij zult vinden!

 

Sacramenten

De Sacramenten zijn de geestelijke bron van ons christelijke leven. Over de Sacramenten en hun plek en rol vindt u alle informatie in deze sectie van de website. Ook de kerkelijke uitvaart wordt nog wat nader toegelicht.

 

Kerken

Acht bijzondere kerken en hun gemeenschappen in onze regio. Per locatie vindt u basis informatie en wordt u eventueel doorverwezen naar andere plekken op de website waar nog meer relevante en actuele informatie staat.

 

Contact

Een belangrijke pagina natuurlijk! Alle actuele contact informatie van de verschillende secretariaten staan hier overzichtelijk bij elkaar, net als financiële informatie.

Ook kunt u per categorie zien hoe en met wie u contact kunt opnemen. We doen ons best dat u alles en iedereen zo snel mogelijk vindt!

Met het contactformulier kunt u eventueel ook direct een vraag of opmerking sturen. Het verschilt per locatie hoe snel die berichten worden behandeld.

 

Steun ons

Op de donatiepagina kunt u met een formulier direct doneren aan verschillende “projectmatige” doelen binnen onze parochieregio. Heel bewust hebben we daar categorieën ingezet waar we nu bewust mee bezig zijn om op te bouwen, omdat het zo belangrijk is in onze missie! Voor donaties aan een specifieke kerk voor onderhoud en algemene kosten (ook hard nodig) vindt u bij “Contact” de rekeningnummers.

 

Dit is een overzicht van wat wij u zo beknopt en helder mogelijk willen toereiken. Zo werken we eraan dat we goed op de hoogte zijn van de mooie, belangrijke en inspirerende dingen die in onze gemeenschappen gebeuren. En kunnen we blijven groeien in geloof, in onderlinge liefde en passie voor God!

 

Kerstmusical KISI kids Hemel op stelten Haarlem Sint Bavo

Musical Hemel op Stelten (21-12): speel mee / kom kijken!

Een koor vol opgewonden engelen, een belangrijke taak en weinig tijd om te repeteren… En dan is er ook nog verwarring want waarom zou God de hemel verlaten en als mens op aarde gaan wonen? Voor dit engelenkoor dat een hele bijzondere boodschap zal brengen zijn we op zoek naar: ENGELEN!

Oefen, dans, zing, lach, speel en verkondig samen met ons het goede nieuws! We laten deze buitengewone musical zien in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem.

Wanneer en waar?    Zaterdag 21 december vanaf 9.00 uur.

In de Plebanie van de St. Bavo kathedraal, gaan we de musical instuderen. Om 17.00 uur is de uitvoering voor jong en oud, familie en vrienden. Iedereen is welkom! Ingang: zijdeur aan het Emmaplein, Haarlem (tuin plebanie/pastorie).

 

Kosten inschrijving voor kinderen: 10 euro per kind (6 – 12 jaar). Vanaf het 3de  kind 5 euro.

Toegangskaartjes voorstelling: 5 euro per persoon. Kinderen mogen gratis komen kijken.

 

Aanmelden en informatie:

  • Om je op te geven kun je een mail sturen met je naam, geboortedatum en adres naar: kisinoordholland@gmail.com
  • Diana Diaz (06-14526791) of Ela Dreijer (06-16215668)

 

Meld je zo snel mogelijk aan voor het meespelen, graag vóór 16 december.

Kaartjes voor de voorstelling zijn ook aan de deur te krijgen!

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina