Corona en een houding van geloof

In deze dagen en weken gebeurt er veel, maatregelen vanuit de overheid, annuleringen van vele mooie activiteiten, zieken en ook veel ongeruste mensen. Dit vraagt van ons een goede, bezonnen houding om ons niet gek te laten maken door angst of paniek, maar ook niet roekeloos te zijn. Alle praktische voorzorgsmaatregelen zijn goed en nodig. Maar kan ook weer niet het enige zijn.

Ons sterkste antwoord, onze sterkste maatregel, ons sterkste wapen is: gebed.

Want God hoort ons bidden en kan grote dingen doen als wij Hem erom vragen, als wij Hem de ruimte geven en ontvankelijk zijn voor zijn genade. Daarom een extra oproep aan iedereen om te bidden. Voor slachtoffers, zieken, nabestaanden, medici, overheid, leidinggevenden en vooral dat God genezing brengt naar lichaam en geest.

Bidden kan overal: thuis, onderweg, in werkpauzes, noem het maar op. Maar gebed bij onze Heer Zelf, zoals aanwezig in elk Tabernakel, is natuurlijk extra bijzonder. In onze kerken zijn veel gelegenheden om te bidden:

 • St. Bavo Kathedraal:
  • Dagelijks geopend 12-16 uur (voor gebed gratis toegankelijk)
  • Maandag-vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag-vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste (nu extra elke week)
  • Vrijdag om 15 uur de Kruisweg
  • géén weekendvieringen, Kathedraal wel open voor stil gebed vanaf 9.30 uur
 • St. Joseph:
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 8.40 uur de Rozenkrans
  • Maandag, woensdag, vrijdag om 9 uur de H. Mis
  • Vrijdag na de H. Mis tot 10 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • Zaterdag 12 uur de H. Mis
  • Zaterdag 16-17 uur Aanbidding van het Allerheiligste
  • géén weekendvieringen, wel open voor stil gebed op tijdstip van viering
 • Andere kerken: mogelijkheid tot stil gebed op tijden van eigenlijke zondagsvieringen (tijden hier)

 

En dan ook twee mooie gebeden die door verschillende kloostergemeenschappen geschreven zijn voor nu:

Heer onze God, wij zijn Uw beminde kinderen.
Zozeer hebt Gij de mensen bemind,
dat Gij Uw Zoon gegeven hebt,
om ons mensen te verlossen, ons te vergeven,
ons te genezen en ons te vernieuwen.
De gehele mensheid wordt steeds weer bedreigd
door oorlogen, ziekten en natuurrampen.
In deze tijd ervaren wij dit heel bijzonder
door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus.
Daarom smeken wij om Uw hulp en Uw bescherming.
Bescherm ons met het kostbaar Bloed van Christus,
breng door deze ziekte de gehele mensheid tot omkeer en geloof in U,
schenk aan de wetenschappers het inzicht
om deze ziekte effectief te bestrijden,
zegen en bescherm de artsen en het verplegend personeel,
schenk aan de mensen die reeds zijn aangestoken
door dit virus Uw genezende liefde,
schenk aan degenen die gestorven zijn het eeuwige leven bij U,
en schenk ons allen het vertrouwen in U,
dat wij geborgen zijn in Uw hand en wat ook gebeurt,
Gij alles in ons mensen ten goede zult leiden.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
door Christus onze Heer.
Amen.

De Kommel Maastricht

 

Vader in de hemel,
Vol vertrouwen bidden we U en vragen
dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt.
Geef dat de epidemie snel onder controle is
en hergeef de getroffenen hun gezondheid, zodat de rust wederkeert.
Neem in uw liefde op zij die aan deze ziekte zijn overleden
en biedt troost aan de getroffen families.
Sta artsen en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte,
zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie.
Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt,
ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis,
stellen wij al ons vertrouwen in U. Schenk ons vrede en gezondheid.
Moeder Maria, wees onze voorspraak, draag in uw gebed blijvend zorg
voor ons en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon.
Zo bidden wij U, God, niet uit verdienste, maar uit genade,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer,
die met U en met de Heilige Geest, leeft tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de zusters Birgittinessen van Uden.

 

En een gebed voor een geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U;
kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Meer nieuws

Caritas actie: kerstpakketten voor Oekraïnse moeders en kinderen

Deze novembermaand gaan we met de hele parochie geld inzamelen […]

Vier Kerstmis

UPDATE van 21-12-2021: vanaf heden mogen er 50 mensen te […]

Geloof in Geluk

Afgelopen augustus is de voorstelling van Geloof in Geluk geopend […]

Inschrijving EHC & vormsel groepen geopend

Beste ouder(s),   Ook het komend schooljaar 2021-2022 nodigen we […]

Mijn Kerk deel 2

In de serie – Mijn Kerk - reist Mireilis Damsma […]

AVG-nieuws

Internet criminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in […]

Vastenactie: Wandel voor een ander

Thuis wandelen door Afrika   Altijd al eens in de […]

Op weg naar Pasen

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen! […]

Stille Omgang 21 maart 2021 digitaal

Stille Omgang 2021 digitaal De Stille Omgang ter herinnering aan […]

17 januari 2021: Dag van het Jodendom

Elke 17e januari staan wij, Nederlandse katholieken, uitdrukkelijk stil bij […]

Video-opnamen Zaterdagmiddagconcerten september 2020

Afgelopen zomer konden opnamen van de Zaterdagmiddagconcerten van juli en […]

Mijn Kerk, een nieuwe serie op kathedraal TV

In de nieuwe serie – Mijn Kerk - reist Mireilis […]

Vieringen Kerstmis 2020 (update 16 dec)

We weten het allemaal: Kerstmis zal een andere beleving zijn […]

Huisliturgie Kerstavond 2020

Van pastoor-deken George Paimpilil ont­vingen we een prach­tig uit­ge­werkte en […]

Kerstmis in onze kerken?

LET OP DIT IS EEN VEROUDERD BERICHT De Kerstvieringen in […]

Vanaf 1 januari: nieuwe kapelaan in Haarlem&BOAZ

Een eerste bericht dat vanaf 1 januari kapelaan Teun Warnaar […]

Maatregelen veranderd (18 nov)

Afgelopen dinsdag 17 november heeft de overheid de maatregelen aangepast. […]

Reserveren H. Mis 18-19 oktober

Vanwege de groeiende dreiging van verspreiding van het coronavirus heeft […]

Nieuwe stap voor kapelaan Johannes

For English, see below De wegen van God zijn ondoorgrondelijk, […]

Kardinaal Simonis overleden

Hij ruste in vrede! Gepubliceerd op Arsacal.nl op woensdag, 2 […]

Start Communie en Vormsel trajecten

Dit jaar nodigen wij u en uw kind(eren) van harte […]

Maria Hoogfeest op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus vieren we als Katholieke Kerk het […]

47ste serie zaterdagmiddagconcerten

Met ingang van zaterdag 4 juli om 16 uur start […]

Vanaf 1 juni: zo kunt u de H. Mis weer bijwonen

Vanaf 1 juni kan de H. Mis gevierd worden met […]

Bisdomfeest Onze Lieve Vrouw ter Nood Online

De laatste zater­dag van de mei­maand, zater­dag 30 mei, vieren we […]

Boodschap voor Pinksteren van pastoor Bart Putter

Pinksteren 2020 Dit jaar zullen we Pinksteren vieren op een […]

Noveen voor Pinksteren

De oudste noveen, het meest oorspronkelijke negendaagse gebed, is de […]

Zaterdagconferenties Mariologie met Mgr. Hendriks

Mgr. J. Hendriks gaat vanaf 9 mei con­fe­ren­ties ver­zorgen over […]

Nieuw Bisdomblad Samen Kerk - nu digitaal!

De Goede Week en Pasen staan voor de deur... en […]

Als Gezin op weg naar Pasen, vooral nu thuis!

Klik hier voor het document met ideeën en handreikingen "Als […]

Live boodschap Mgr. Punt van zondag 29 maart

Op zon­dag 29 maart 2020 hield mgr. dr. J.M. Punt een live […]

Bijzondere meditatie Paus Franciscus bij speciaal Urbi et Orbi

Op vrijdag 27 maart vierde Paus Franciscus een indrukwekkend viering […]

Online en telefonisch zijn we ook een kerkelijke gemeenschap

In deze tijden van corona zijn we op vreemde manier […]

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen […]

Tot na Pasen geen publieke plechtigheden

Van rkkerk.nl: De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke […]

Speciale noveen Onze Lieve Vrouw ter Nood Corona virus

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper […]

Juist zonder Zondagsmis: podcast ter inspiratie

De Zondagsmissen zijn komende weken afgelast. Het is onrustig om […]

Update: Verscherpte maatregelen met grote consequenties

De bisschoppen van Nederland hebben naar aanleiding van de overheidsinstructies op […]

Maatregelen bisschoppen vanwege coronavirus

In de­cem­ber startte in China een uitbraak van een corona­vi­rus, […]

Jonge Amerikanen te gast bij ons! [AFGELAST]

UPDATE: vanwege de grote onzekerheden in het reizen is het […]

Aswoensdag in onze parochies

Op Aswoensdag begint de heilige en mooie periode van de […]

Nieuw: podcast Vast Goed!

Volgende week begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag op 26 februari. […]

Nieuw Bisdomblad SamenKerk is uit

Vanaf komend weekend ligt weer een nieuw nummer van het […]

Maria Lichtmis; Dag voor God gewijd leven

Overgenomen van Arsacal, website van Mgr. J. Hendriks Zondag 2 februari […]

Tienerkamp BreakOut 2020: Alive!

Wat geeft jou passie, waar krijg jij energie van? Hoe […]

Voor zoekers en geïnteresseerden: Alpha cursus gaat starten!

Vraagt u zich ook weleens af… Of er meer is tussen […]

30 kinderen spelen mooie musical in 1 dag geoefend!

Afgelopen zaterdag, 21 december, waren 30 kinderen uit de hele […]

Dank voor uw giften tijdens het Diaconale weekend

Caritas Haarlem e.o. wil u hierbij hartelijk danken voor de […]

Vormsel voorbereiding gestart met 31 vormelingen

Afgelopen zaterdag is het dan echt begonnen. Dit jaar zijn […]

Nieuwe website: Welkom!

Van harte welkom op deze nieuwe centrale plek voor alle […]

Musical Hemel op Stelten (21-12): speel mee / kom kijken!

Een koor vol opgewonden engelen, een belangrijke taak en weinig […]

Wat zingt het Kathedrale Koor? Waar vind ik dat?

Op de website van de Sint Bavo Kathedraal stond altijd […]

Goede opbrengst Kerkenveiling en geslaagde avond

Op de Kerkenveiling van de St. Bavo Kathedraal is afgelopen […]

Enerverende eerste Familiezondagen: Kom ook op 24 november!

Op de vierde zondag van september hebben wij de eerste […]

Lezing "Rouwen in de tijd" (17 nov.) door ziekenhuispastor

Vroeg of laat krijgt een ieder er mee te maken, […]

Vijfde Kerkenveiling Kathedraal

Vrijdag 29 november zal de 5e kerkenveiling plaatsvinden. Waar de veiling […]

Nieuw: Digitale collecte met Givt

Wellicht is het u in de Kathedraal of de Josephkerk […]

Diaconaal weekend: help Inloophuis Kennemerland

Het inloophuis biedt ondersteuning “Voor iedereen die te maken heeft […]

Nieuwe jongerenwerker voor Parochie regio

Het komende jaar gaat er veel ondernomen worden op het […]