Featured Image

Start: Toewijding aan Maria volgens H. Grignion de Montfort

18 Mei t/m 17 juni
Locaties: Haarlem/Heiloo/Online

Louis-Marie Grignion de Montfort (Montfort-sur-Meu, 31 januari 1673 - Saint-Laurent-sur-Sèvre, 28 april 1716) was een Frans katholiek priester en ordestichter der Montfortanen. De heilige Louis-Marie heeft veel geschreven over Maria. Zijn bekendste geschrift is 'de verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria.' Het heeft veel heiligen en pausen geïnspireerd zoals de heilige paus Johannes Paulus II. Een belangrijk thema in dat geschrift is de toewijding van zichzelf aan Jezus dóór Maria. De heilige Louis-Marie zegt daarover dat het toewijden van zichzelf aan Jezus door de handen van Maria de volmaaktste toewijding aan Jezus is. De voorbereidingen voor de toewijding zijn 30-dagen met bijzondere gebeden en het lezen van zijn boek ‘De Ware Godsvrucht.’ De bijeenkomsten zijn in de Josephkerk, Heiloo en online te volgen.
Zr. Castissima stuurt dagelijks de inleiding van de dag tijdens deze 30 dagen van voorbereiding met audio in de Whatsappgroep of per mail.

Dinsdag 9 mei: Introductie bijeenkomst van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom.

Start toewijding (30 dagen): 18 mei 2023 (geen bijeenkomst)

Dinsdagen 16 en 23 mei: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom

Dinsdag 30 mei: live bijeenkomst van 19:30-21u, Haarlem, Josephkerk, ingang Donkere Begijnhof 1
- Michelle: De wonderlijke effecten van de toewijding & Pastoor Hendriks: Litanie van Loreto

Dindagen 6 en 13 juni: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood. en/of online via Zoom.

Toewijding zaterdag 17 juni 2023, H. Mis, 12u, Sint Josephkerk
Het Onbevlekt hart van Maria
Met een bloemenhulde en muziek voor Maria van Haarlem

Geef je op bij Zr. Castissima & voor de Zoom link: 06-44456519 c.adolfina@servidoras.org
Voor informatie over locatie Haarlem en toevoegen aan de WhatsApp groep, neem contact op met Michelle mmallinger@mac.com

Featured Image

Maria van Haarlem processie

Op zondag 21 mei (zondag na Hemelvaartsdag) is er alleen om 10.00 uur een H. Mis (let u op de afwijkende tijd!).

Aansluitend trekt de processie met het beeld van Maria van Haarlem over het Begijnhof. We zullen onderweg wederom de Waalse kerk binnengaan; oorspronkelijk had Maria van Haarlem daar de standplaats. In de Waalse kerk wordt een korte statiedienst gehouden.

Na afloop van de viering bent u welkom in Het Josephhuis, Jansstraat 41.

 

U bent van harte uitgenodigd aan de H. Mis en de processie deel te nemen.

Featured Image

Start Alpha-cursus

Op dinsdag 19 september 2023 start een gloednieuwe serie van de Alpha-cursus. Tijdens deze cursus wordt op een laagdrempelige wijze het christelijk geloof uitgelegd. Bovendien is er voldoende mogelijkheid om met de andere deelnemers in gesprek te gaan.

Meld u van te voren aan via onderstaande pagina. Hier kunt ook meer informatie vinden van de cursusdagen en programma.

Ontdek gratis de basis van het christelijke geloof tijdens de 10-weekse Alpha-cursus in Haarlem

Featured Image

125 jaar wijding St. Bavo Kathedraal

Dins­dag 2 mei is het 125 jaar gele­den dat de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo werd geconsa­creerd door bis­schop Caspar Bottemanne.

Er is alle reden om dit 25ste lustrum te vieren als een feest. Al was het maar omdat dit ook architecto­nisch unieke kerk­ge­bouw het enige is in Neder­land dat als ka­the­draal werd gebouwd. Alle andere ka­the­dralen waren oor­spron­ke­lijk een paro­chie­kerk die later tot ka­the­draal is verheven.

De St.-Bavo­kathe­draal heeft niet alleen een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar beschikt ook over het natio­naal en zelfs inter­na­tio­naal bekende Ka­the­drale Koor, dat weke­lijks de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring opluistert.

Op de avond van 2 mei zal dit jubileum wor­den her­dacht met een door een deel van het Ka­the­drale Koor gezongen fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur waarin de bis­schop voorgaat en waarvoor ie­der­een harte­lijk is uit­ge­no­digd.

We hopen dit gedenk­waar­dige feit met velen te mogen vieren.

Ook in ok­to­ber van dit jaar zal aan­dacht wor­den besteed aan het 125-jarig bestaan van de St. Bavo­kathe­draal.

Featured Image

Etty Hillesum voorstelling

Voorstelling op 3 mei Agathakerk, 19.30 uur
met aansluitend gelegenheid tot napraten met een kopje koffie/thee

Ook dit jaar zal de letterlievende vereniging ‘J.J. Cremer’ een aantal voorstellingen opvoeren
van ‘Een eigen melodietje’, een collage teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek
‘Etty’. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven
midden in bezet Amsterdam en in kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de
oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden.
Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar
ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en
zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen.
De voorstelling laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is.
En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin niemand in vrijheid kon leven.
Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij
schrijven.
‘Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken’, aldus regisseur Marijke
Kots.
‘Een eigen melodietje’ van Frits Grimmelikhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem
geschreven in de vorm van een ‘readers theater’, half gelezen, half gespeeld.
Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Featured Image

Open Dag Koorschool Haarlem

De kathedrale Koorschool Haarlem, aan de Westergracht 61, organiseert een Open Dag. Heeft u een kind dat naar de basisschool gaat en leuk vindt om te zingen? Dan biedt deze school de perfecte balans tussen goed basisonderwijs en een creatief lesprogramma.

Op woensdag 24 mei tussen 14u en 16u kunt u aansluiten bij een open les voor groep 5. Er zal een zangworkshop zijn, schminck en nog veel meer.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met secretariaat@koorschoolhaarlem.nl

Featured Image

Avond van Barmhartigheid

Op dinsdagavond 4 april is er in de Bavokathedraal een Avond van Barmhartigheid in de Goede Week. Er is die avond van 19:30 tot 21.30 uur aanbidding met muzikale begeleiding. U kunt tijd nemen voor persoonlijk gebed. Maar u kunt ook naar voren komen om bij het altaar een kaarsje aan te steken, een intentie op te schrijven of een kaartje te nemen met een inspirerende Bijbeltekst. Ook is er ruime gelegenheid om vergeving te ontvangen in het sacrament van de Biecht, daarvoor zullen er meerdere priesters aanwezig zijn. U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt.

Van harte welkom om u op deze manier voor te bereiden op het lijden, sterven en verrijzenis van onze Heer.

Featured Image

Schoonmaakdag

Hebt u zaterdagochtend 22 april een paar uur de tijd? Met een groep vrijwilligers gaan we tussen 10.00 en 12.00 uur de kathedraal schoonmaken. Aangezien vele handen licht werk maken, is ook uw hulp meer dan welkom! Als afsluiter van de schoonmaak ochtend eten we daarna gezellig samen een broodje. Wilt u meer weten of wilt u zich meteen aanmelden? Mail dan naar info@rkhaarlem.nl of bel met 06-25072590.

P.S. We hebben veel schoonmaakspullen, maar niet genoeg voor iedereen. Dus het is fijn wanneer u uw eigen schoonmaakspullen (emmer, stofdoek, microvezeldoekjes enzovoorts) mee zou willen nemen!

Featured Image

Stille Omgang Amsterdam 2023

U kunt ook deelnemen zonder het jongerenprogramma door achteraf aan te sluiten bij de eucharistieviering om 22u in de Jozefkerk. Als u met een groep de Stille- Omgang processie wilt lopen dan kunt u zich aanmelden via de volgende website: https://stille-omgang-haarlem.nl/

 

Op 18 maart 2023 is er weer een jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang. Dit jaar in de Papegaai (Jozef­kerk) aan de Kalver­straat. Na jaren van corona, kunnen we weer samen­ko­men. In een verkort pro­gram­ma berei­den we ons voor op het lopen van de stilte tocht ter ge­dach­te­nis aan het Mirakel van Am­ster­dam, een eucha­ris­tisch won­der waar we nog altijd van mogen getuigen.

Thema: Ite Missa Est

Het thema van het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang 2023 is 'Ite Missa Est'. Deze woor­den klinken aan het einde van de H. Mis en nodigen ons uit om de wereld in te gaan gevoed door de Heer zelf. Daarin mogen we het voor­beeld van Maria volgen die na het ont­van­gen van de Heer in haar moe­der­schoot opstond en naar haar nicht Elisabeth trok en daar de vreugde om Gods goed­heid in grote vreugde deelde (Thema van de WJD). Ook jij mag over die goed­heid delen!

Jongerenpro­gram­ma

Om 20.45 uur openen we de deuren. We starten met een uitleg over het Mirakel van Am­ster­dam zelf, gevolgd door een inlei­ding over het thema 'Ite Missa Est'. Om 21.30 uur hebben we een moment van Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en de moge­lijk­heid om mensen van buiten uit te nodigen voor een ont­moe­ting met de Heer. Durf jij jouw vreugde over Hem te delen met de mensen van de straat? Om 22.00 uur vieren we de H. Mis met Mgr. Jan Hendriks.

Gedurende het gehele pro­gram­ma is er gelegen­heid om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen.

Tijden

20:45 start jongerenprogramma in Jozefkerk/Papegaai aan de Kalverstraat

22:00 H. Mis met Mgr. Hendriks, muzikaal ondersteund door het Bisdom Projectkoor

23:00-0:00 Wandeling Stille Omgang door Amsterdam

0:00 verzamelen, koffie en thee in Lutherse Kerk Amsterdam

 

Meer informatie over de Stille Omgang en de gedachtenis van het Mirakel van Amsterdam, vind je op deze website.

Featured Image

Kruisweg in St. Bavo

Ter voorbereiding op Goede Vrijdag zal in de Vastentijd wekelijks op vrijdagmiddag om 15:00u de Kruisweg gelopen worden in de St. Bavo. Langs de 14 kruiswegstaties zullen we stilstaan bij de lijdensweg van Christus door middel van gebed. U bent welkom om hierbij aan te sluiten.

Wanneer?
Vanaf vrijdag 24 februari 2023 om 15:00

Waar?
Sint Bavo kathedraal

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina