Featured Image

Gebed rondom zwangerschap

Op 25 maart viert de Kerk het feest van Maria Bood­schap; de vreug­de­volle aan­kon­di­ging door de engel Gabriël dat Maria Gods Zoon ter wereld zou brengen. In onze omge­ving zien wij dat zwan­ger­schap ook een pijn­lijk thema kan zijn. Ongewenste kin­derloos­heid, miskraam, risico­volle zwan­ger­schap, onge­plande zwan­ger­schap: het zijn pijn­lijke momenten, die vaak in stilte en een­zaam­heid wor­den beleefd. Juist om als Kerk ook in dit lij­den elkaar nabij te zijn, brengen we in dit gebeds­mo­ment samen onze zorgen en angsten bij God. Dat doen we door ze in gebed te delen met Maria.

Na de H. Mis gaan we in pro­ces­sie naar de Maria­ka­pel. Daar bid­den we samen de Vespers. Tijdens de voor­beden staan we stil bij het thema zwan­ger­schap en is er ruimte voor stil gebed en het aans­te­ken van een kaarsje. Na het bid­den van de Vespers is er in de plebanie vrij­blij­vend moge­lijk­heid tot gesprek en ont­moe­ting, met een hapje en drankje.
De avond is voor ie­der­een die zich aan­ge­spro­ken voelt. De avond wordt geor­ga­ni­seerd vanuit de R.K. Vrouwen­groep Haar­lem. Aanmel­ding is niet nodig. Meer info: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

 

Featured Image

2 x Bedevaart naar Banneux (uiterlijke aanmelddatum 31 mrt of 30 jun!)

[de twee reisdata vindt u hieronder]

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen.
Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12-jarige Mariëtte Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’.
En zei “Ik kom het lijden verlichten”.
Het bisdom organiseert jaarlijks twee bedevaarten, in het voor en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedragen € 335.--, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van:

24 – 28 mei, aanmelden vóór 31 maart

23 – 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni


Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneux familie”. Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592
of stuur een email naar:  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Featured Image

Stille Omgang bedevaart Amsterdam

Georganiseerde busreis vanaf Spaarndam (vanaf 20:00u)

De Adalbertusparochie in Spaarndam bestaat dit jaar 100 jaar. Er is dit jaar besloten om op 16 maart om 20.00 uur een viering in de Adalbertuskerk te houden en na de viering met de bus naar Amsterdam om de Stille omgang te lopen en na het lopen weer terug naar Spaarndam met de bus. Kosten per deelnemer 12,50 euro. Aanmelden bij akuhlman@quicknet.nl

Zie ook onze website www.stille-omgang-haarlem.nl

Adelbertuskerk

Ringweg 30

2064 KK Spaarndam

 

 

 

Jongerenprogramma Olvkerk Amsterdam (vanaf 20:25u)

Waarom een speciaal programma voor jongeren? Een kans voor ontmoeting met andere jongeren en met Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die er op bezoek komen. God is bezig met jou!

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de bijzondere gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van zijn? Neem deel aan het jongerenprogramma van de Stille Omgang, een programma voorafgaand aan het lopen van de omgang door de hoofdstad van Nederland.

Aanmelden kan via dit formulier.

  • Wie: Jongeren 16-30 jaar (tieners onder begeleiding welkom)
  • Waar: OLV kerk, Keizersgracht 220 Amsterdam
  • Wanneer: Zaterdag 16 maart, 20:15 uur
  • Entree: €5,-

Facebook www.facebook.com/StilleOmgang. Twitter, Facebook en Instagram

Jongerenprogramma

 

Featured Image

Bidden voor eenheid in Katrijnkapel

Getijdengebed driemaal daags
Katrijnkapel
Zoetestraat 13-15, Haarlem

Om half acht – half één – half acht
' Heb God lief en je naaste als jezelf'

Als elk jaar wordt er wereldwijd een week lang gebeden voor de eenheid van de christenen, dit jaar  van zondag 21 januari tot zondag 28 januari. Ook in Haarlem komen de mensen op verschillende plaatsen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Wij doen dat driemaal daags in de Katrijnkapel, ooit deel van het laat middeleeuws klooster van de Zusters Tertiarissen (volgers van Franciscus van Assisi). De kapel is nu in gebruik bij oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad, en is toegankelijk via het groene hek bij de Zoetestraat tussen nrs 13 en 15.

De eerste dag van de bidweek, zondag 21 januari, is er om 19.30 uur het avondgebed in de Katrijnkapel.

Daarna wordt elke dag van maandag tot en met zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen elke ochtend en avond om half acht; elke middag om half één. Het gebed duurt ongeveer 20-25 minuten.


Het thema is dit jaar Heb God lief en je naaste als jezelf. Het is gekozen door de christenen van het aartsbisdom Ouagadougou, protestantse kerken en oecumenische bewegingen en Le Chemin neuf in Burkina Fasso. Het thema is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

 

Door samen te bidden ervaren we eenheid. We tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van elkaar en de samenleving in de voorbeden een plaats te geven.

Bij de gebeden wordt vorm en ritme van de belangrijkste kloostergetijden aangehouden (hymne, psalmen, evangelische lofzang, zegening) met veel ruimte voor eigen gebedsintenties.

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en vieren.

Featured Image

De grote kathedrale schoonmaakdag !

 

Op 27 januari organiseren wij een schoonmaakochtend in de prachtige BAVO Kathedraal van 10 tot 12 uur (inloop 9:30). Na afloop zullen er broodjes en soep klaarstaan voor alle deelnemers. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en samen de kathedraal op te frissen voor de komende tijd.

 

Wij willen u graag uitnodigen om mee te doen en u kunt zich opgeven via info@rkhaarlem.nl of 06-25072590. Als u schoonmaakspullen heeft, neem deze dan alstublieft mee.

 

We hebben al enkele aanmeldingen ontvangen, maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom. Laten we samen onze prachtige kathedraal in topconditie houden.

 

Featured Image

Guldennmis 2023

In de Advent tijd vind de bijzondere Gulden Mis plaats. In deze H. Mis zal de Kathedraal volledig gevuld wordt met kaarsen omdat wij uit kijken naar het Licht van Christus die met Kerst geboren zal worden. De Gulden Mis zal plaats vinden op 20 december om 19.00 in de St. Bavo kathedraal. U bent van harte uitgenodigd deze H. Mis bij te wonen op weg naar Kerstmis.

Featured Image

Avond van Barmhartigheid 2023

Iedereen is van harte uitgenodigd om op dinsdag 19 december de Avond van Barmhartigheid bij te wonen. De avond start met een H. Mis om 19.00 uur in de St. Bavo. Daarna is er tot 21.30 uur ruimte voor gebed, aanbidding en het sacrament van boete & verzoening. Er zijn priesters aanwezig bij wie u kunt biechten.

Featured Image

Kerstvieringen 2023

Hieronder vindt u alle Kerstvieringen van onze regio per kerk.

St. Bavo Kathedraal

zondag 24 december, 17:00 uur - Kinderkerstviering - Gebedsviering - Kapelaan T. Warnaar
zondag 24 december, 20:00 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Mgr. J. Hendriks (*)
zondag 24 december, 22:30 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Mgr. J. Hendriks

maandag 25 december, 10:00 uur - Kerstmis - Heilige Mis - Mgr. J. Hendriks

dinsdag 26 december, 10:00 uur - 2e Kerstdag - Heilige Mis - Kapelaan T. Warnaar

* Let op: Voor enkel de Kerstnachtmis om 20.00 uur in de St. Bavo kathedraal zijn toegangskaarten nodig, deze kunt u voor €2,- verkrijgen op 17 december na de H. Mis van 10.00 uur.

St. Josephkerk

zondag 24 december, 19:30 uur - Kerstgezinsviering (met Kerstspel) - Heilige Mis - Kanunnik A. Hendriks
zondag 24 december, 22:00 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Kanunnik A. Hendriks

maandag 25 december, 10:00 uur - Kerstmis - Heilige Mis - Kanunnik A. Hendriks

dinsdag 26 december, 10:00 uur - 2e Kerstdag - Heilige Mis - Kanunnik A. Hendriks

Moeder van de Verlosserkerk (Schalkwijk)

zondag 24 december, 19:30 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Pastoor B. Putter

maandag 25 december, 10:00 uur - Kerstmis - Heilige Mis - Kapelaan N. Beemster

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Overveen)

zondag 24 december, 17:00 uur - Kerstverhaal voor kinderen -Kapelaan N. Beemster
zondag 24 december, 20:00 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Kapelaan N. Beemster

maandag 25 december, 10:00 uur - Kerstmis - Heilige Mis - Kapelaan T. Warnaar

St. Agatha (Zandvoort)

zondag 24 december, 22:00 uur - Kerstnachtmis - Heilige Mis - Pastor D. Duijves

maandag 25 december, 10:00 uur - Kerstmis - Heilige Mis - Pastoor B. Putter

Featured Image

24-uurs aanbidding: komt u ook?

Tijdens de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis: Jezus Christus die in de wereld kwam voor ons allemaal! Advent is de voorbereidingsperiode op Zijn komst met Kerstmis, een periode van inkeer en gebed. Deze advent zal er daarom voor het eerst een vol etmaal van Eucharistische aanbidding zijn. 24 uur lang knielen er mensen bij Jezus neer om Hem te aanbidden. Hij is aanwezig in de Hostie in een monstrans op het altaar.

We starten de 24-uursaanbidding na de Heilige Mis van 19:00 uur, tevens het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het Allerheiligst Sacrament wordt daarna 24 uur uitgesteld in de Mariakapel van de Sint Bavokathedraal te Haarlem. Via de speciale ingang aan de Leidsevaart is deze tot 13u toegankelijk. Daarna vervolgt de aanbidding in de Sacramentskapel en is te bereiken via de hoofdingang.

U bent van harte uitgenodigd bij deze aanbidding! We vragen je om je in te schrijven via deze vernieuwde datumprikker. Het zou heel fijn zijn als je je inschrijft, zodat we zeker weten dat Onze Lieve Heer nooit alleen is! PS: Jouw e-mailadres wordt bij inschrijven niet zichtbaar voor anderen.

 

Featured Image

Nieuwjaarsdiner RK Vrouwen Haarlem

Gastspreker: Chiara Degenfeld (van Pure Womanhood)

Een getuigenis van Chiara Degenfeld, waarin zij haar ervaringen over "Theologie van het Lichaam" deelt.

Alle vrouwen zijn welkom op het Nieuwjaarsdiner in de Josephkerk. We vragen iedereen om eten mee te nemen om met elkaar te delen (een "potluck" diner). Naast Chiara's lezing zullen we een katholieke Kahoot quiz spelen en de rozenkrans bidden bij Maria van Haarlem. Een start van 2024 vol toewijding en verbondenheid!
Inschrijven kan via rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Vrijdag 19 januari om 18u, Josephkerk, Donkere Begijnhof 1. (Zijingang rechts van de kerk)

 

Guest speaker: Chiara Degenfeld (of Pure Womanhood)

A testimony of Chiara Degenfeld where she shares her experiences about the book "Theology of the Body".

All women are welcome to the New Year's dinner at Joseph Church. We ask everyone to bring food to share with each other (a "potluck" dinner). In addition to Chiara's lecture, we will play a Catholic Kahoot quiz and pray the rosary at Mary of Haarlem. A start to 2024 full of devotion and togetherness!
Please sign up at rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Friday, Jan. 19 at 6 p.m., Joseph Church, Dark Begijnhof 1. (Side entrance to the right of the church)

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina