Featured Image

Installatie- en afscheidsmis Kathedrale Koor

De leerlingen van groep 5 van de Koorschool sluiten hun schooljaar af met de installatie als lid van het Kathedrale Koor, daarnaast nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8 die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. De meeste van hen zullen dan als junior lid van het Kathedrale Koor terugkeren.

De installatie en het afscheid zullen tijdens de hoogmis op zondag, 14 juli gevierd worden, uiteraard zal het voltallige Kathedrale Koor de viering muzikaal begeleiden.

Ook zingen in het Kathedrale Koor? Kom dan een kijkje nemen op de Koorschool. Boek een rondleiding op www.koorschoolhaarlem.nl

 

Featured Image

Priesterwijding

Op zater­dag 25 mei zullen in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez de pries­ter­wij­ding ont­van­gen uit han­den van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.

Wij­de­lin­gen

Josué Enmanuel Mejia Sánchez is voor zijn pas­to­rale jaar ter voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding in de regio van de Water­kant aan­ge­steld (onder meer Wognum, Obdam, De Goorn, Hoogwoud enz.), terwijl Juan Ignacio Jiménez Walker in ‘t Gooi voor het pas­to­rale jaar is aan­ge­steld (Naar­den, Bussum, Blaricum, Huizen, Laren). Daar­naast geeft Juan Ignacio een cursus canoniek recht aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Pro­gram­ma

10.00 uur Biecht­gele­gen­heid
10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem
na afloop Na afloop is er gelegen­heid de neo­misten te fe­li­ci­te­ren

Welkom

Een ieder is van harte uit­ge­no­digd om bij deze bij­zon­dere plech­tig­heid aanwe­zig te zijn. Na afloop is er gelegen­heid tot het fe­li­ci­te­ren van de wij­de­lin­gen. Het semi­na­rie vraagt in het bij­zon­der om gebed voor de wij­dings­kan­di­da­ten; dat zij goede werkers in de wijn­gaard van de Heer zullen wor­den.

Featured Image

Zaterdagmiddagconcerten in de kathedraal gaan weer van start

Met ingang van 4 mei, de eerste zaterdag van de meimaand, gaan de wekelijkse zaterdagmiddagconcerten weer van start.
Gezien het bijzondere karakter van die dag vanwege de dodenherdenking, is het programma van het openingsconcert daarop afgestemd. Het Bavokoor zingt onder leiding van Rick Muselaers en met orgelbegeleiding van Ton van Eck het ontroerend mooie en ingetogen Requiem van de Franse componist Gabriel Fauré die dit jaar 100 jaar geleden overleed.

De afwisselende serie Zaterdagmiddagconcerten rond het mooie Willibrordusorgel loopt tot eind september. Nadere informatie kunt u vinden op de website Willibrordusorgel.nl

De concerten duren één uur. De toegang is vrij, maar de organisatoren vragen na afloop wel een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.

Van harte aanbevolen.

 

ORGELCONCERTEN 2024, Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, Haarlem, aanvangstijd steeds 16 uur
  Datum Solist(e) medewerkenden of bijzonderheden Componistennamen
2401 4 mei Ton van Eck m.m.v. Bavokoor o.l.v. Rick Muselaers G. Fauré (Requiem), J. Alain (Trois Danses)
2402 11 mei Jan Willems (Oosterhout) m.m.v.  Ilse van Wuijckhuijse (sopraan) H. Andriessen, C. Franck, L. Vierne, M. Dupré, M. Duruflé
2403 18 mei Anton Doornhein (Rotterdam) Louis Vierne, Marcel Dupré, Charles Tournemire, Henri Mulet
2404 25 mei Paul van der Woude (Utrecht) Mathieu Dijker, Robert Schumann, Félix Mendelssohn
2405 1 juni Ton van Eck Froukje Wiebenga, fluit

Bobbie Blommesteijn & Michelle Mallinger, zang

i.s.m. de Frank Martin Stichting

Frank Martin, Sonata da Chiesa Trois Chants de Noël;

Jehan Alain, Messe modale, Litanies, Le Jardin Suspendu

2406 8 juni Jeroen Pijpers (Zutphen) César Franck, Pierre Cochereau, Daniel Roth, Eugène Gigout.
2407 15 juni Erik Jan Eradus (Haarlem) Du Mage (Livre d’orgue), Widor (delen uit Symf. No. 3), Demessiieux (Te Deum)
22 juni concert verplaatst naar zondag i.v.m. Bavodag.
2408 Zondag

23 juni

Ton van Eck kamerkoor Mnemosyne o.l.v. Wolfgang Lange; i.s.m. de Frank Martin Stichting Frank Martin (Messe à deux chœurs, Passacaille. Agnus Dei pour orgue).
2409 29 juni Matteo Imbruno (Amsterdam) J. Welmers, F. Mendelssohn, L. Boëllmann
2410 6 juli Tobias Horn (Stuttgart) Fantasieën van Liszt (Ad nos), Saint-Saëns, Franck
  13 juli Concert verplaatst naar zondag i.v.m. Haarlemse orgeldag
2411 Zondag

14 juli

Hansjörg Albrecht i.s.m. het Int. Orgelfestival Anton Bruckner (Symfonie. VII)

 

2412 20 juli Thomas Schmitz (Münster) J.S. Bach, S. Karg-Elert, J. Brahms
2413 27 juli Shin-Young Lee Slotconcert Int. Orgelfestival Reubke (Sonate over de 94ste Psalm), Saint-Saëns, Widor (Symf. Nr. 5)
2414    3 aug Leendert Verduijn (Zaltbommel) Winnaar 2de prijs Int. César Franck Concours 2022 Th. Escaich (Evocation IV, G. Litaize, C. Franck (Choral II) en M. Duruflé (Suite)
2415   10 aug Balthasar Baumgartner (Osnabrück) Componisten geboren rond 1870: M. Reger,

L. Vierne, Camillo Schumann,  Franz Schmidt,

2416 17 aug Marcus Bergink (Arnhem) L Vierne, C. Saint-Saëns, J.M. Guy Ropartz, E. Barraine, M. Duruflé
2417 24 aug Una Cintina (Amsterdam) Letse componisten: P. Vasks, Maija Einfelde, I.  Zemzaris,  Aivars Kalējs
2418 31 aug Quentin Guérillot (Basiliek Saint-Denis, Frankrijk Pincemaille, Reger, Respighi
2419   7 sept Elena Roce Werken van Kroatische componisten (Anđelko Klobučar, Franjo Dugan, Albe Vidaković)
2420 14 sept Rob Nederlof (Tilburg) Orgelmuziek uit de Fin du siècle

C.F.Hendriks, Jos van Amelsvoort, A. de Boeck, J. Callaerts

2321 21 sept Stephan van de Wijgert (Amsterdam) Percy Whitlock (Plymouth suite), Gustav Holst en Edward Elgar (Enigma variaties)
2322 28 sept Ton van Eck Bewerkingen van Bach door o.a. Middelschulte, Widor, Vierne.

Wijzigingen voorbehouden! Zie: www.willibrordusorgel.nl of Facebook.com/koepelkathedraal

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer

- Stichting Het Haarlemsche Muziekfonds

- Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem

-  Bisdom Haarlem – Amsterdam

- Adema’s Kerkorgelbouw

Featured Image

Choir rehearsals

Every Wednesday!
5:45 pm (17:45h)
In the sacristy of the Saint Bavo cathedral in Haarlem
Entrance on the south side of the cathedral: Emmaplein

Cantemus Domino, directed by Sister Elvira Maria

We invite you to join our church choir!

With English and Latin songs, easy to sing along and no experience required!

We will perform every 4th or 5th Saturday evening at the 19h mass.

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Mass+Wine+Nachos met plebaan Bunschoten

Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,

 

Thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig.

Het wordt een Internationale avond met hapjes van verschillende landen. Gastspreker is plebaan Floris Bunschoten. Het gesprek wordt in het Nederlands gehouden, maar vragen mogen ook in het Engels gesteld. Alle vrouwen zijn van harte welkom! We gaan in gesprek over hoe wij bij kunnen dragen aan onze parochie. Geen inschrijving nodig!

ENGLISH: RK Vrouwen Haarlem would like to invite all the women of the Haarlem-BOAZ parishes to a Mass+Wine+Nacho evening with our plebaan and priest Father Floris Bunschoten. His talk about how we can serve our parishes will be in Dutch, but you are welcome to also ask questions in English. It will be an international evening with snacks from all around the globe! Please share with us a special delicacy from your own country. No need to sign up. We will start around 8pm after Holy Mass at 7pm in the Saint Bavo Cathedral in Haarlem.

 

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Dit was het laatste evenement van het seizoen.

 

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Mass+Wine+Nachos met Flora Oor

Op zaterdag 25 mei vindt de volgende Mass+Wine+Nachos avond plaats in de plebanie van de kathedraal, na de Heilige Mis van 19.00 uur.

Flora Oor, Derde Orde lid van de Servidoras (Blauwe Zusters), zal een discussie leiden over het thema moederschap in de Rooms Katholieke kerk. Alle vrouwen zijn welkom op deze avond! Aanmelden is niet nodig.

Onze gastspreker is Flora Oor. Flora komt oorsprongelijk uit Italië, woont al lang in Nederland, heeft drie kinderen met geesteijke roepingen en is lid van de Derde Orde van de Servidoras (Blauwe Zusters). Alle vrouwen zijn welkom (jong en oud). Aanmelden niet nodig. Flora neemt versgebakken foccacia brood mee!
Wat is het moederschap ons waard? Als vrouwen, en als Kerk? God wordt in de Bijbel beschreven zowel als vader en als moeder. Omdat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis betekent het dat Hij in ieder mens de eigenschappen van het vaderschap en van het moederschap heeft gelegd. Ten minste in de geestelijke zin. Wat betekent het in het bijzonder voor ons vrouwen, die in potentie in lichaam én in geest moeder kunnen zijn? We kunnen dit zien aan de hand van de vrouw en moeder bij uitstek: de heilige Maagd Maria. Zei heeft volop het moederschap gedragen en gestalte gegeven, als moeder van God en van de Kerk. Maar een vruchtbaar moederschap is een roeping die alle gedoopte raakt, en ons vrouwen in het bijzonder.

Flora Oor (rechts)

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Vespers en lezing Zr. Catharina

Vespers en lezing over H. Catherina van Siena door Zr. Catharina, 17u, plebanie.

Inschrijven via rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 25 mei Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
Thema: Moederschap, met gastspreker Flora Oor, geen inschrijving nodig

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Featured Image

Reliek van Bernadette van Lourdes komt naar het bisdom!

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. De reliekschrijn is van 5 tot en met 8 april in ons bisdom. Iedereen is welkom en vooral alle Mariaparochies en -kerken, Lourdesgroepen en iedereen die als roepnaam of doopnaam ‘Bernadette’ heeft, zijn in het bijzonder uitgenodigd voor de vieringen en bijeenkomsten om met elkaar onze hemelse Moeder Maria te eren en samen een uurtje ‘in Lourdes’ te zijn.

 

De reliekschrijn is in de maand april in Nederland en van 5 t/m 8 april in ons bisdom.

Meer informatie is te lezen op deze pagina's van het bisdomblad, en op de webpagina van het bisdom:

 

 

 

Featured Image

Avond van Barmhartigheid: aanbidding en biechtgelegenheid

Op deze dinsdagavond in de Goede Week wordt in de kathedraal ter voorbereiding op Pasen weer een Avond van Barmhartigheid aangeboden. H. Mis om 19.30 uur. Van 20.15-22.00 uur uitstelling van het H. Sacrament. U kunt dan het Sacrament van boete en verzoening ontvangen (de biecht). Ieder jaar komen veel gelovigen naar deze viering. Er zullen daarom voldoende priesters aanwezig zijn zodat iedereen de kans krijgt om dit sacrament te ontvangen. Er is tijd voor gebed.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina