Featured Image

Caritas activiteit

Zaterdag 8 juli a.s. tussen 10-15 uur zal er weer een caritas actie plaatsvinden in Haarlem. De activiteiten zijn:

1. Sport & spel met vluchtelingen;
2. Gezinnen begeleiden met uitje;
3. Sociaal project senioren (Reinaldahuis);
4. Hartekamp verstandelijk/lich. beperkten helpen met sporten.

Er is voor iedereen wel wat te doen bij de caritas actie. Aanwezigheid en een praatje is ook heel waardevol, schenken van koffie etc.

U kunt u aanmelden bij Marie Claire: marieclairep@gmail.com

Featured Image

Zomerexpositie in Zandvoort

 

Ken je mij? Wie ken je dan?

Het motto is bekend om de vertolking door Trijntje Oosterhuis. De tekst van het lied is geïnspireerd door psalm 139 in de bewerking van haar vader. ‘Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij !’

 

ONTWIKKELING is de rode draad door deze expositie

  • de ontwikkeling in liturgische gewaden
  • de ontwikkeling in kerkliederen
  • een overzicht van de oude Agathakerk van 1854 tot nu ‘Theater De Krocht’ (deze kerk staat nog naast de ‘nieuwe’ Agathakerk uit 1928)
  • de ontwikkeling in kerkelijk beleven aan de hand van cartoons

De expositie, en de door architect Pierre Cuypers jr. gebouwde ‘nieuwe’ Agathakerk met zijn prachtige mozaïeken door de bekende kunstenaar en glazenier Lambert Lourijsen, is te bezichtigen van 9 juli tot en met 17 september op:

Woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30-15.30 uur.

 

Meer informatie over de expositie leest u in het Parochieblad, dat eind deze maand uitkomt.

Featured Image

International Catholic Women’s Night

The group RK Vrouwen Haarlem welcomes all women (Dutch and non-Dutch) for an evening of drinks and snacks after Holy Mass. This evening will focus on the diverse backgrounds of many women in our parish, with some giving short presentations about where they are from and how the Catholic faith is practiced in their home country. A great way to meet new people and learn about different cultures!
Everyone is more than welcome to bring a snack or dish from your own country to share with others.
Date: Saturday 24th of June
Time: around 20.15u, after the Holy Mass at 19u
Location: the Plebanie of the Saint Bavo Cathedral
Sign up by sending an email to Michelle at mmallinger@mac.com
Featured Image

Toewijding aan Maria volgens H. Grignion de Montfort

18 Mei t/m 17 juni
Locaties: Haarlem/Heiloo/Online

Louis-Marie Grignion de Montfort (Montfort-sur-Meu, 31 januari 1673 - Saint-Laurent-sur-Sèvre, 28 april 1716) was een Frans katholiek priester en ordestichter der Montfortanen. De heilige Louis-Marie heeft veel geschreven over Maria. Zijn bekendste geschrift is 'de verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria.' Het heeft veel heiligen en pausen geïnspireerd zoals de heilige paus Johannes Paulus II. Een belangrijk thema in dat geschrift is de toewijding van zichzelf aan Jezus dóór Maria. De heilige Louis-Marie zegt daarover dat het toewijden van zichzelf aan Jezus door de handen van Maria de volmaaktste toewijding aan Jezus is. De voorbereidingen voor de toewijding zijn 30-dagen met bijzondere gebeden en het lezen van zijn boek ‘De Ware Godsvrucht.’ De bijeenkomsten zijn in de Josephkerk, Heiloo en online te volgen.
Zr. Castissima stuurt dagelijks de inleiding van de dag tijdens deze 30 dagen van voorbereiding met audio in de Whatsappgroep of per mail.

 

Dinsdag 9 mei: Introductie bijeenkomst van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom.

 

Start toewijding (30 dagen): 18 mei 2023 (geen bijeenkomst)

 

Dinsdagen 16 en 23 mei: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom

 

Dinsdag 30 mei: live bijeenkomst van 19:30-21u, Haarlem, Josephkerk, ingang Donkere Begijnhof 1
- Michelle: De wonderlijke effecten van de toewijding & Pastoor Hendriks: Litanie van Loreto

De litanie van Loreto werd in 1601 door paus Clemens VIII vastgelegd, maar is later diverse malen aangevuld. De naam verwijst naar het heiligdom van Loreto in Italië. De litanie wordt door katholieken vaak na het rozenhoedje of de rozenkrans gebeden. Kanunnik Hendriks geeft een lezing over de verschillende onderdelen van de Litanie (ook wel de 'Litanie van de Heilige Maagd') en hoe de litanie over de jaren is gegroeid. Michelle geeft een korte presentatie over de ‘wonderlijke effecten’ van de toewijding aan Maria volgens de H. De Montfort.

 

Dindagen 6 en 13 juni: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood. en/of online via Zoom.

Toewijding zaterdag 17 juni 2023, H. Mis, 12u, Sint Josephkerk
Het Onbevlekt hart van Maria
Met een bloemenhulde en muziek voor Maria van Haarlem

Geef je op bij Zr. Castissima & voor de Zoom link: 06-44456519 c.adolfina@servidoras.org
Voor informatie over locatie Haarlem en toevoegen aan de WhatsApp groep, neem contact op met Michelle mmallinger@mac.com

Featured Image

Start: Toewijding aan Maria volgens H. Grignion de Montfort

18 Mei t/m 17 juni
Locaties: Haarlem/Heiloo/Online

Louis-Marie Grignion de Montfort (Montfort-sur-Meu, 31 januari 1673 - Saint-Laurent-sur-Sèvre, 28 april 1716) was een Frans katholiek priester en ordestichter der Montfortanen. De heilige Louis-Marie heeft veel geschreven over Maria. Zijn bekendste geschrift is 'de verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria.' Het heeft veel heiligen en pausen geïnspireerd zoals de heilige paus Johannes Paulus II. Een belangrijk thema in dat geschrift is de toewijding van zichzelf aan Jezus dóór Maria. De heilige Louis-Marie zegt daarover dat het toewijden van zichzelf aan Jezus door de handen van Maria de volmaaktste toewijding aan Jezus is. De voorbereidingen voor de toewijding zijn 30-dagen met bijzondere gebeden en het lezen van zijn boek ‘De Ware Godsvrucht.’ De bijeenkomsten zijn in de Josephkerk, Heiloo en online te volgen.
Zr. Castissima stuurt dagelijks de inleiding van de dag tijdens deze 30 dagen van voorbereiding met audio in de Whatsappgroep of per mail.

Dinsdag 9 mei: Introductie bijeenkomst van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom.

Start toewijding (30 dagen): 18 mei 2023 (geen bijeenkomst)

Dinsdagen 16 en 23 mei: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood en/of online via Zoom

Dinsdag 30 mei: live bijeenkomst van 19:30-21u, Haarlem, Josephkerk, ingang Donkere Begijnhof 1
- Michelle: De wonderlijke effecten van de toewijding & Pastoor Hendriks: Litanie van Loreto

Dindagen 6 en 13 juni: bijeenkomsten van 19:30-21u, Engelenzaal, OLV ter Nood. en/of online via Zoom.

Toewijding zaterdag 17 juni 2023, H. Mis, 12u, Sint Josephkerk
Het Onbevlekt hart van Maria
Met een bloemenhulde en muziek voor Maria van Haarlem

Geef je op bij Zr. Castissima & voor de Zoom link: 06-44456519 c.adolfina@servidoras.org
Voor informatie over locatie Haarlem en toevoegen aan de WhatsApp groep, neem contact op met Michelle mmallinger@mac.com

Featured Image

Maria van Haarlem processie

Op zondag 21 mei (zondag na Hemelvaartsdag) is er alleen om 10.00 uur een H. Mis (let u op de afwijkende tijd!).

Aansluitend trekt de processie met het beeld van Maria van Haarlem over het Begijnhof. We zullen onderweg wederom de Waalse kerk binnengaan; oorspronkelijk had Maria van Haarlem daar de standplaats. In de Waalse kerk wordt een korte statiedienst gehouden.

Na afloop van de viering bent u welkom in Het Josephhuis, Jansstraat 41.

 

U bent van harte uitgenodigd aan de H. Mis en de processie deel te nemen.

Featured Image

Start Alpha-cursus

Op dinsdag 19 september 2023 start een gloednieuwe serie van de Alpha-cursus. Tijdens deze cursus wordt op een laagdrempelige wijze het christelijk geloof uitgelegd. Bovendien is er voldoende mogelijkheid om met de andere deelnemers in gesprek te gaan.

Meld u van te voren aan via onderstaande pagina. Hier kunt ook meer informatie vinden van de cursusdagen en programma.

Ontdek gratis de basis van het christelijke geloof tijdens de 10-weekse Alpha-cursus in Haarlem

Featured Image

125 jaar wijding St. Bavo Kathedraal

Dins­dag 2 mei is het 125 jaar gele­den dat de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo werd geconsa­creerd door bis­schop Caspar Bottemanne.

Er is alle reden om dit 25ste lustrum te vieren als een feest. Al was het maar omdat dit ook architecto­nisch unieke kerk­ge­bouw het enige is in Neder­land dat als ka­the­draal werd gebouwd. Alle andere ka­the­dralen waren oor­spron­ke­lijk een paro­chie­kerk die later tot ka­the­draal is verheven.

De St.-Bavo­kathe­draal heeft niet alleen een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar beschikt ook over het natio­naal en zelfs inter­na­tio­naal bekende Ka­the­drale Koor, dat weke­lijks de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring opluistert.

Op de avond van 2 mei zal dit jubileum wor­den her­dacht met een door een deel van het Ka­the­drale Koor gezongen fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur waarin de bis­schop voorgaat en waarvoor ie­der­een harte­lijk is uit­ge­no­digd.

We hopen dit gedenk­waar­dige feit met velen te mogen vieren.

Ook in ok­to­ber van dit jaar zal aan­dacht wor­den besteed aan het 125-jarig bestaan van de St. Bavo­kathe­draal.

Featured Image

Etty Hillesum voorstelling

Voorstelling op 3 mei Agathakerk, 19.30 uur
met aansluitend gelegenheid tot napraten met een kopje koffie/thee

Ook dit jaar zal de letterlievende vereniging ‘J.J. Cremer’ een aantal voorstellingen opvoeren
van ‘Een eigen melodietje’, een collage teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek
‘Etty’. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden geschreven
midden in bezet Amsterdam en in kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor van de
oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de menselijke mogelijkheden.
Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich aan de machten die op haar
ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt er een licht mee voor zichzelf en
zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen.
De voorstelling laat op indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is.
En dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin niemand in vrijheid kon leven.
Zo ook voor Etty Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij
schrijven.
‘Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken’, aldus regisseur Marijke
Kots.
‘Een eigen melodietje’ van Frits Grimmelikhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem
geschreven in de vorm van een ‘readers theater’, half gelezen, half gespeeld.
Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Featured Image

Open Dag Koorschool Haarlem

De kathedrale Koorschool Haarlem, aan de Westergracht 61, organiseert een Open Dag. Heeft u een kind dat naar de basisschool gaat en leuk vindt om te zingen? Dan biedt deze school de perfecte balans tussen goed basisonderwijs en een creatief lesprogramma.

Op woensdag 24 mei tussen 14u en 16u kunt u aansluiten bij een open les voor groep 5. Er zal een zangworkshop zijn, schminck en nog veel meer.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met secretariaat@koorschoolhaarlem.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina