Featured Image

Aanbidding voor Vrede in de St Bavo kathedraal te Haarlem

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden voor Vrede op zondagmiddag 12 november van 15:00 tot 16:00 uur in de St Bavo kathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn welkom, ongeacht achtergrond.

Afgelopen Zondag 29 oktober vond in Amsterdam een vredeswandeling plaats. De vijftien vrouwen die dit organiseerden  wilden ruimte creëren voor het collectieve gevoel van verbinding en medemenselijkheid. Daarom wandelden mensen in stilte van de Dam naar het Museumplein. Ze riepen op tot vrede en namen daarin geen politiek standpunt in en zij riepen op om alle meningen even thuis te laten. Een katholieke dame heeft nu een initiatief voorgesteld dat deze lijn in een nieuwe richting voortzet.

Haar voorstel is om een gebedsbijeenkomst te houden vanuit een specifieke houding: we brengen ons lijden en ons gevoel van onmacht in de aanwezigheid van God. Zo zullen we ook Zijn steun en bijstand kunnen ervaren. Haar overtuiging is dat precies daar waar onze menselijke reacties tekortschieten, God ons verder brengt in ons mens-zijn. Zo worden we meer in staat gesteld tot medemenselijkheid, zowel hier als in de conflictgebieden. 

Het is belangrijk te benadrukken dat deze bijeenkomst toegankelijk is voor alle mensen van goede wil. Want Gods tegenwoordigheid is voor ieder mens persoonlijk, ongeacht je achtergrond, hoe je ook denkt. Ook deze bijeenkomst zal dus apolitiek zijn, zonder oordeel.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, heeft dit initiatief van harte ondersteund en de kathedraal van Haarlem beschikbaar gesteld voor deze gebedsbijeenkomst. Deze zal de vorm aannemen van Eucharistische aanbidding. Mensen kunnen daar in stilte in Gods Aanwezigheid blijven, degenen die willen kunnen ook eerst de rozenkrans van barmhartigheid, en later de gewone rozenkrans meebidden. De plebaan van de kathedraal werkt ook graag mee. Daarom zal deze bijeenkomst plaatsvinden op zondagmiddag 12 november om 15:00 uur in de St Bavokathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn uitgenodigd om mee te bidden voor de Vrede.

Featured Image

Oproep Paus: bidden voor vrede

‘Om een humanitaire catastrofe te voorkomen’

 

Afgelopen donderdag heeft Paus Fran­cis­cus een oproep gedaan tot vrede in het Heilige Land. Hij spreekt zijn bezorgd­heid uit over de huma­ni­taire situatie in Gaza en roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen.
De paus dringt er bij alle gelo­vi­gen op aan om slechts één kant te kiezen: die van de vrede. “Maar niet met woor­den, maar met gebed en met totale toe­wij­ding.

De paus nodigt daarom ie­der­een uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoe­ning voor vrede. Hij moe­digt mensen van ver­schil­lende chris­te­lijke deno­mi­na­ties, andere religies en ie­der­een die pleit voor vrede aan om daar aan deel te nemen op vrij­dag 27 ok­to­ber aanstaande. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar moge­lijk mee te bid­den en te vasten op die dag.

Mogen wij u vragen om ook in uw parochie aandacht te besteden aan deze dag en, eventueel in oecumenisch verband, te bidden om vrede in het Heilige Land.

Meer informatie vindt u op de bisdomwebpagina.

Featured Image

Caritas activiteit

Zaterdag 14 oktober a.s. tussen 10-15 uur zal er weer een caritas actie plaatsvinden in samenwerking met Stichting Present in Haarlem. De activiteiten zijn:

 

- sport en spel met vluchtelingen
- spelletjes in een verpleeghuis
- sociaal tuinieren (in Bennebroek)

 

Er is voor iedereen wel wat te doen bij de caritas actie. Aanwezigheid en een praatje is ook heel waardevol, schenken van koffie etc.

Verspreid ook graag het bericht als je mensen kent die wellicht geïnteresseerd zijn.

U kunt u aanmelden bij Marie Claire: marieclairep@gmail.com

 

 

Featured Image

Mass+Wine+Nachos

Alle vrouwen zijn van harte welkom na de Heilige Mis van 19u naar de Plebanie van de Kathedraal voor een hapje en drankje! Naast de gezelligheid van die avond, is het ook een moment om te horen over de komende lezingen en activiteiten voor vrouwen in onze parochie. Katholieke toneelregisseur, Bettina Elferink, gaat ook een aantal kennismakingsspelletjes met ons doen om elkaar beter te leren kennen!
Geen inschrijving nodig.
Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: lezing bisschop

Vespers, potluck en lezing: ‘Brief aan de Vrouw’ op 15 oktober
Brief aan de vrouw is een pastorale brief van paus Johannes Paulus II aan alle vrouwen en gaat over de rechten en waardigheid van vrouwen, de vele uitdagingen waarmee vrouwen in het moderne tijdperk te maken hebben gehad en manieren waarop de zaak van de vrouw in de wereld vooruit kan worden geholpen. De brief is geschreven op 29 juni 1995, vooruitlopend op de Vierde Wereldvrouwenconferentie in september 1995, georganiseerd door de Verenigde Naties in Peking. Deze brief was een bevestiging van het voortdurende denken van paus Johannes Paulus II over het belang van vrouwen in de Kerk en de speciale rollen waarin alleen zij kunnen bijdragen op het gebied van het gezin, de Kerk en de wereld.
In de brief spreekt de paus "rechtstreeks tot de harten en geesten" van ieder van hen en vraagt hen met hem na te denken over zichzelf en hun culturele, sociale en kerkelijke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit hun vrouw-zijn.”
De avond begint met het bidden van de Vespers. Daarna is er een potluck diner (iedereen neemt iets mee) gevolgd door een lezing over de 'Brief van de Vrouw' door Monseigneur Hendriks.
Dit is een besloten bijeenkomst voor vrouwen. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via rkvrouwenhaarlem@gmail.com.

 

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 4 november Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u.
Kennismakingsactiviteiten met katholieke toneelregisseur Bettina Elferink. Geen inschrijving nodig.

Vrijdag 19 januari Nieuwjaarsdiner, 18u, Josephkerk, Donkere Begijnhof 1. Met gastspreker!
Inschrijven via rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Zaterdag 23 maart. Gebed rondom zwangerschap met Mgr. Hendriks, na de H. Mis van 19u.
Geen inschrijving nodig

Zondag 14 april Vespers en lezing over H. Catherina van Siena door Zr. Catharina, 17u,
plebanie. Inschrijven via rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Zaterdag 25 mei Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
gastspreker Plebaan Floris Bunschoten, geen inschrijving nodig

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema: international night! Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Featured Image

XLT: Eucharistische aanbidding

Elke maand ben je van harte welkom bij de XLT avonden om dichterbij Jezus te komen. Tijdens een uur lang Eucharistische aanbidding, onder begeleiding van muziek, kun je rustig bidden en in gesprek gaan met Jezus. Er is ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, of een gesprek met één van de aanwezige priesters.

Tijdens de XLT is er gelegenheid om buiten op straat mensen te verwelkomen in de kerk zodat zij voor Jezus (aanwezig in de Eucharistie) een kaarsje kunnen aansteken. Je kan tijdens of na afloop, koffie en thee drinken en met anderen te spreken over het dagelijks leven en geloof.

Van harte welkom!

Featured Image

XLT: Eucharistische aanbidding

Elke maand ben je van harte welkom bij de XLT avonden om dichterbij Jezus te komen. Tijdens een uur lang Eucharistische aanbidding, onder begeleiding van muziek, kun je rustig bidden en in gesprek gaan met Jezus. Er is ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, of een gesprek met één van de aanwezige priesters.

Tijdens de XLT is er gelegenheid om buiten op straat mensen te verwelkomen in de kerk zodat zij voor Jezus (aanwezig in de Eucharistie) een kaarsje kunnen aansteken. Je kan tijdens of na afloop, koffie en thee drinken en met anderen te spreken over het dagelijks leven en geloof.

Van harte welkom!

Featured Image

XLT: Eucharistische aanbidding

Elke maand ben je van harte welkom bij de XLT avonden om dichterbij Jezus te komen. Tijdens een uur lang Eucharistische aanbidding, onder begeleiding van muziek, kun je rustig bidden en in gesprek gaan met Jezus. Er is ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, of een gesprek met één van de aanwezige priesters.

Tijdens de XLT is er gelegenheid om buiten op straat mensen te verwelkomen in de kerk zodat zij voor Jezus (aanwezig in de Eucharistie) een kaarsje kunnen aansteken. Je kan tijdens of na afloop, koffie en thee drinken en met anderen te spreken over het dagelijks leven en geloof.

Van harte welkom!

Featured Image

XLT: Eucharistische aanbidding

Elke maand ben je van harte welkom bij de XLT avonden om dichterbij Jezus te komen. Tijdens een uur lang Eucharistische aanbidding, onder begeleiding van muziek, kun je rustig bidden en in gesprek gaan met Jezus. Er is ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, of een gesprek met één van de aanwezige priesters.

Tijdens de XLT is er gelegenheid om buiten op straat mensen te verwelkomen in de kerk zodat zij voor Jezus (aanwezig in de Eucharistie) een kaarsje kunnen aansteken. Je kan tijdens of na afloop, koffie en thee drinken en met anderen te spreken over het dagelijks leven en geloof.

Van harte welkom!

Featured Image

XLT: Eucharistische aanbidding

Elke maand ben je van harte welkom bij de XLT avonden om dichterbij Jezus te komen. Tijdens een uur lang Eucharistische aanbidding, onder begeleiding van muziek, kun je rustig bidden en in gesprek gaan met Jezus. Er is ook gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening, of een gesprek met één van de aanwezige priesters.

Tijdens de XLT is er gelegenheid om buiten op straat mensen te verwelkomen in de kerk zodat zij voor Jezus (aanwezig in de Eucharistie) een kaarsje kunnen aansteken. Je kan tijdens of na afloop, koffie en thee drinken en met anderen te spreken over het dagelijks leven en geloof.

Van harte welkom!

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina