Featured Image

[Online] Maria-vere­ring

Zaterdagconferenties Mariologie

Met Mgr. Hendriks

Mgr. J. Hendriks gaat vanaf 9 mei elke zater­dag een con­fe­ren­tie ver­zorgen over Maria. De online con­fe­ren­ties starten om 11.00 uur en duren ongeveer drie kwar­tier. Elke keer neemt hij de kijker weer iets ver­der mee in de Mario­lo­gie, en laat hij ons nader kennis­ma­ken met Maria.

On­der­wer­pen

De on­der­wer­pen die aan bod zullen komen:

 • Maria in de bijbel
 • Oorsprong van de Maria­ver­ering
 • Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
 • De Mariale Dogma’s
 • De toe­wij­ding aan Maria
 • Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
 • Maria, gelo­vi­ge of mede­ver­los­seres ? (welke bena­dering in de Mario­lo­gie?)
 • In het Engels: Born from the Virgin mary. Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition

Featured Image

[Online] H. Paus Johannes Paulus II en Maria

Zaterdagconferenties Mariologie

Met Mgr. Hendriks

Mgr. J. Hendriks gaat vanaf 9 mei elke zater­dag een con­fe­ren­tie ver­zorgen over Maria. De online con­fe­ren­ties starten om 11.00 uur en duren ongeveer drie kwar­tier. Elke keer neemt hij de kijker weer iets ver­der mee in de Mario­lo­gie, en laat hij ons nader kennis­ma­ken met Maria.

On­der­wer­pen

De on­der­wer­pen die aan bod zullen komen:

 • Maria in de bijbel
 • Oorsprong van de Maria­ver­ering
 • Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
 • De Mariale Dogma’s
 • De toe­wij­ding aan Maria
 • Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
 • Maria, gelo­vi­ge of mede­ver­los­seres ? (welke bena­dering in de Mario­lo­gie?)
 • In het Engels: Born from the Virgin mary. Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition

Featured Image

[Online] Maria in de Heilige Schrift

Zaterdagconferenties Mariologie

Met Mgr. Hendriks

Mgr. J. Hendriks gaat vanaf 9 mei elke zater­dag een con­fe­ren­tie ver­zorgen over Maria. De online con­fe­ren­ties starten om 11.00 uur en duren ongeveer drie kwar­tier. Elke keer neemt hij de kijker weer iets ver­der mee in de Mario­lo­gie, en laat hij ons nader kennis­ma­ken met Maria.

 

Deze zaterdag: Maria in de Bijbel

 

Andere on­der­wer­pen

De andere on­der­wer­pen die aan bod zullen komen:

 • Oorsprong van de Maria­ver­ering
 • Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
 • De Mariale Dogma’s
 • De toe­wij­ding aan Maria
 • Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
 • Maria, gelo­vi­ge of mede­ver­los­seres ? (welke bena­dering in de Mario­lo­gie?)
 • In het Engels: Born from the Virgin mary. Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition

Featured Image

Leven en lijden van Pater Titus Brandsma (1881 – 1942)

Diaken Gert Jan is enorm geïnspireerd geraakt door de Friese pater Titus Brandsma. Hij geeft een lezing over deze monnik die in verzet kwam tegen de Duitse bezetter. Pater Titus werkte als journalist, priester en leraar. Het weigeren van anti-joodse propaganda in katholieke bladen, was de aanleiding voor zijn arrestatie. Hij was namelijk naast journalist ook aalmoezenier van de katholieke journalisten en hij reisde door het hele land om de redacties van de katholieke kranten te overtuigen geen anti-joodse artikelen te plaatsen. De nazi’s vonden dat buitengewoon bedreigend, omdat hij via de media een groot deel van de bevolking (katholiek) vertegenwoordigde.

Hij werd door de Duitsers opgesloten in Scheveningen en vermoord in concentratiekamp
Dachau. Volgens voormalige kampgenoten was hij daar – ondanks lichamelijke uitputting
– nog een steun en toeverlaat voor anderen. Besproken wordt: Wat draagt hem?
Hoe heeft hij zijn lijden kunnen verdragen? Wat is de betekenis van zijn lijden voor ons?

 

De lezing is gratis. Aanmelden voor 27 februari via secretariaat.boaz@outlook.com

Featured Image

The Eagle Huntress, een hartverwarmende film

De 13-jarige Aisholpan volgt in haar vaders voetsporen als ze wordt opgeleid in de eeuwenoude adelaarsjagers-traditie van het gebergte in Mongolië. Haar grootste steun is haar vader Rys. Hij vertelt haar dat ze alles kan bereiken wat ze wil, als ze maar bereid is er hard voor te werken. Als ze horen dat er een nest jonge adelaars is gespot, gaan ze daar samen heen.

Rys laat zijn dochter afdalen van een rots aan een touw en Aisholpan weet een van de adelaars te vangen. Thuis gekomen steekt hij zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Je was even moedig als een man,” zegt hij vol trots. Daarna begint hij zijn dochter te trainen met haar jonge adelaar en ze doet mee aan de grote wedstrijd onder adelaarsjagers. Veel van de oude garde lachen hoorbaar als duidelijk is dat een meisje mee gaat doen. Maar dit brengt haar niet van de wijs. Een mooie film met schitterende beelden.

Aanmelden is niet nodig.

Featured Image

‘Maria’, vertelvoorstelling

Door Pauline Seebregts

Het was een gewone maandag als alle anderen. En toch had ze daar ineens op de stoep gestaan in een blauwe mantel, witte sportschoenen en een witte sjaal om haar haar. In de ene hand een tas en in de andere hand een koffer. Het bleek niemand minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria”. Stel het je eens voor, wat zou jij doen? De vrouw die de deur had open gedaan liet haar binnen. En dat werd het begin van een ongewone week.

Maria zit vol met verhalen zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over haar bijzondere gast, maar ook over de twijfel ÉN het geloof in zichzelf en het leven. Pauline Seebregts, professioneel verteller, vertelt met warmte, humor en diepgang. Haar verhalen worden wel inspirerende momenten van “entertaining wisdom” genoemd.

Aanmelden is niet nodig. Uw vrijwillige bijdrage is welkom.

Featured Image

Dichter bij Jezus, het Mattheüs Evangelie in rijmvorm

Door auteur Miranda Middag-Turato.

Miranda leest fragmenten voor uit haar werk, afgewisseld door pianospel. Het rijmwerk brengt het Evangelie voor gelovigen en zoekenden (opnieuw) tot leven. Het verhaal is in deze vorm makkelijker te begrijpen, zonder dat de inhoud geweld wordt aangedaan. Het Mattheüs Evangelie is een heel belangrijk boek: we horen Jezus uitgebreid spreken en zien hoe hij leeft. Zijn woorden en daden zijn zo uitzonderlijk en krachtig. Het verhaal geeft mensen van alle tijden troost en sturing.

Aansluitend op de voorgedragen gedeeltes is er gezamenlijke bezinning op de inhoud ervan en gesprek over de totstandkoming en achtergronden van het rijmevangelie.

De lezing is gratis. Aanmelden voor 14 januari via secretariaat.boaz@outlook.com

Featured Image

Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem

Lezing door Eric Rutgers van Rozenburg

Het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem heeft een eigen kapel in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Gilde in 2017, is boven de ingang van de kapel een houtsnede (medaillon) voorstellende “Engel met de ster van Bethlehem” in maart 2019 onthuld. Mgr. J. Hendriks heeft de Engel gezegend.

De kapel met haar brand geschilderde ramen, altaar, bestuur bank, kroonluchters en communiebank kunt u bewonderen tijdens een lezing in deze kapel.

Eric Rutgers van Rozenburg, secretaris van het Heilig Kerstmisgilde te Haarlem vertelt over het ontstaan van het Heilig Kerstmisgilde, de periode
in de middeleeuwen, en de periode na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie.

Lezing is in de Kapel van het Heilig Kerstmis Gilde. Deze kapel is in de St. Bavo Kathedraal, entree via de hoofdingang.
De lezing is gratis. Aanmelden niet nodig.

Featured Image

Lezing “Rouwen in de tijd” door ziekenhuispastor

Vroeg of laat krijgt een ieder er mee te maken, we verliezen een dierbare en in de loop der tijd nog meer dierbaren. Wat is er te zeggen over rouw en tijd, is er wel normale rouw, wie en wat steunt of stoort? Marinus van den Berg, ziekenhuispastor vertelt over rouw in de vier zingevingsgebieden intimiteit, arbeid, recreatie, levensbeschouwing en geloof.

Gratis. Aanmelden voor 14 november via secretariaat.boaz@outlook.com

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina