Featured Image

Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat

 

Uit­no­di­ging in­spi­ra­tie­bij­een­komst voor vrij­wil­li­gers in het gezins- en jon­ge­ren­pas­to­raat op zater­dag 20 april van 9.30 tot 15.00 uur in het bis­schops­huis te Haar­lem. Het is niet een­vou­dig om in deze tijd aan onze missio­naire opgave als pa­ro­chie han­den en voeten te geven.

We beginnen met een warm ont­vangst en gebed door mon­seig­neur Hendriks, gevolgd door een in­spi­re­rende pitch over de uit­dagingen van ons werk. Brechje Loenen (Gezins­pas­to­raat Bisdom Breda) deelt ver­vol­gens haar verhaal over het bouwen aan een Missio­naire Pa­ro­chie in Tilburg. Na een korte pauze volgt een keuze uit vier work­shops, waarna we samen bid­den en aanbid­den. Tijdens een ver­zorgde lunch kunt u net­werken. In de mid­dag bie­den we nogmaals de vier work­shops aan. We sluiten af met een plenaire sessie en een in­for­mele net­werk­bor­rel. Deze dag belooft waarde­volle inzichten en in­spi­ra­tie voor ie­der­een die betrokken is bij het gezins- en jon­ge­ren­pas­to­raat.

We hopen dat je er ook bij kan zijn! Meld je aan bij Marleen van Kreij per e-mail.

Pro­gram­ma

9.30 uur Ontvangst met koffie-theeOpening met gebed door mon­seig­neur Hendriks
Pitch met de opgaven en uit­dagingen van gezins- en jon­ge­ren­pas­to­raat
10.00 uur In­spi­ra­tie­ver­haal Brechje Loenen over het bouwen aan een Missio­naire Pa­ro­chie in Tilburg.
Gelegen­heid tot het stellen van vragen
Pauze met koffie / thee
11.15 uur Work­shopronde I met volop kans voor gesprek en uit­wis­se­ling.

  • Catechese op de familie­zon­dag
  • Een ge­meen­schap opbouwen en het bin­den van gene­ra­ties
  • De waarde van Alpha voor een missio­naire pa­ro­chie
  • Leider­schapsvermenig­vul­diging en talentbenut­ting in de pa­ro­chie
12.00 uur Gebeds­mo­ment met aanbid­ding en lofprij­zing
12.30 uur Verzorgde lunch
13.30 uur Work­shopronde II (zelfde vier keuzeopties)
14.15 uur Plenaire afslui­ting en net­werk­bor­rel

Details

datum: zater­dag 20 april 2024
tijd: van 9.30 tot 15.00 uur
locatie: Bis­schops­huis, Leidse­vaart 146 Haar­lem
aanmel­den: mvankreij@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
graag vóór 13 april i.v.m. de cate­ring

 

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Mass+Wine+Nachos met plebaan Bunschoten

Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
Thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Dit was het laatste evenement van het seizoen.

 

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Mass+Wine+Nachos met Flora Oor

Op zaterdag 25 mei vindt de volgende Mass+Wine+Nachos avond plaats in de plebanie van de kathedraal, na de Heilige Mis van 19.00 uur.

Flora Oor, Derde Orde lid van de Servidoras (Blauwe Zusters), zal een discussie leiden over het thema moederschap in de Rooms Katholieke kerk. Alle vrouwen zijn welkom op deze avond! Aanmelden is niet nodig.

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Featured Image

RK Vrouwen Haarlem: Vespers en lezing Zr. Catharina

Vespers en lezing over H. Catherina van Siena door Zr. Catharina, 17u, plebanie.

Inschrijven via rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 25 mei Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
Thema: Moederschap, met gastspreker Flora Oor, geen inschrijving nodig

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com

Featured Image

Lezing: Waarom zouden we bang zijn?

Marianne Visser van Klaarwater, parochiaan van de Sint Bavo, geeft op 8 maart om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) een PowerPoint presentatie over haar boek ‘Waarom zouden we bang zijn?’. Dit boek vertelt het levensverhaal van haar oom en martelaar Bernard van Klaarwater (1896-1943).

Als missionaris van het Heilig Hart kwam Bernard in 1923 naar het eiland Manus in Papoea-Nieuw- Guinea. Daar stond sinds 1913 een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd. Door het voorleven van respect en andere christelijke en humane waarden kwamen de bewoners tot geloof. Haat maakte plaats voor liefde. ‘Bernard en de andere missionarissen en zusters brachten ons vanuit de duisternis naar het licht’, stelt Ronald Vunuvung als de huidige bisschop van Manus.

Op 18 maart 1943 werd Bernard, samen met 49 andere geestelijken, vermoord door Japanners. Tot september 1981 leefde de familie van Marianne in onzekerheid over het lot van Bernard. In 2020 ondernam Marianne een zoektocht naar de drijfveren van haar oom. Deze bracht haar in contact met de bewoners van Manus, waar haar oom nog steeds herdacht wordt.

Marianne belicht met haar presentatie zowel het leven van haar oom als ook de historie en het heden van Papoea-Nieuw-Guinea.
Op 16 september organiseerde Marianne het symposium ‘Waarom zouden we bang zijn?’ Op 27 september schonk ze haar boek aan paus Franciscus persoonlijk en op 4 oktober aan koningin Máxima.

Het boek is te koop in de boekwinkel en te leen in de bibliotheek. Vanaf december tot 1 april geldt een speciale actie van € 3,95 per e-book.

Featured Image

Lezing ‘Symboliek in de St. Bavo kathedraal’

Het 125 jarig jubileum van de kerkwijding van de kathedraal op 2 mei vorig jaar is aanleiding geweest om de rijke symboliek van de kathedraal in zijn geheel in een nieuwe uitgave voor het voetlicht te brengen. Haar oriëntatie, kruisvorm, architectuur en inrichting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Het is uniek hoe de rijke theologische en kunsthistorische gedachten in het priesterkoor, het schip, sacramentskapel, transepten, kapellen en westtorens zijn verwerkt. De versiering van de majestueuze koepel, doopkapel en koorbanken, als ook de glas-in-loodramen, mozaïeken en muurschilderingen voeren de bezoeker mee in het geheim van het geloof.

 

Philip Weijers, samensteller van het boek ‘Symboliek in de St. Bavo kathedraal’ verzorgt maandagavond 26 februari een lezing over de symboliek in de kathedraal. Plebaan Floris Bunschoten opent de avond en beveelt de lezing van harte aan.

De lezing vindt plaats in de plebanie van de kathedraal, ingang via de tuin aan het Emmaplein. De aanvang is 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Ivm de voorbereidingen het verzoek om zich aan te melden via e-mail aan p.s.weijers@hccnet.nl.

Van harte welkom!

 

Meer informatie over het boek en waar u deze kunt bestellen, is op deze pagina te vinden.

Featured Image

Evangelie Lezen met Nars Beemster

Tijdens deze avonden lezen en bespreken we samen stukken uit de bijbel onder leiding van kapelaan Nars Beemster.
U bent van harte welkom deel te nemen. U kunt elke bijbelavond op zich zelf volgen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor ons, dit kan t/m donderdagochtend via secretariaat.boaz@outlook.com

Plebanie Bavokathedraal (ingang Emmaplein)

20:00u - 21:00u

 

Onderwerp vanavond

Mc. 4, 26-34: "Het Rijk Gods is als een mosterzaadje"

 

Featured Image

Evangelie Lezen met Nars Beemster

Tijdens deze avonden lezen en bespreken we samen stukken uit de bijbel onder leiding van kapelaan Nars Beemster.
U bent van harte welkom deel te nemen. U kunt elke bijbelavond op zich zelf volgen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor ons, dit kan t/m donderdagochtend via secretariaat.boaz@outlook.com

Plebanie Bavokathedraal (ingang Emmaplein)

20:00u - 21:00u

 

Onderwerp vanavond

Mc. 14, 12-16; 22-26: "Dit is mijn Lichaam"

 

Featured Image

Evangelie Lezen met Nars Beemster

Tijdens deze avonden lezen en bespreken we samen stukken uit de bijbel onder leiding van kapelaan Nars Beemster.
U bent van harte welkom deel te nemen. U kunt elke bijbelavond op zich zelf volgen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor ons, dit kan t/m donderdagochtend via secretariaat.boaz@outlook.com

Plebanie Bavokathedraal (ingang Emmaplein)

20:00u - 21:00u

 

Onderwerp vanavond

Joh. 20, 19-23: "Vrede zij u"

 

Featured Image

Evangelie Lezen met Nars Beemster

Tijdens deze avonden lezen en bespreken we samen stukken uit de bijbel onder leiding van kapelaan Nars Beemster.
U bent van harte welkom deel te nemen. U kunt elke bijbelavond op zich zelf volgen. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor ons, dit kan t/m donderdagochtend via secretariaat.boaz@outlook.com

Plebanie Bavokathedraal (ingang Emmaplein)

20:00u - 21:00u

 

Onderwerp vanavond

Joh. 15, 9-17: "Blijf in mijn Liefde"

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina