Nars Beemster

Kapelaan Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk, jeugdwerk en hij bezoekt graag oudere mensen. Dus mocht u een bezoek van deze kapelaan op prijs stellen, dan kunt u bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies of door hem direct te benaderen.

Kapelaan

t: 06-81105100
e: kapelaanbeemster@outlook.com