125 jaar wijding St. Bavo Kathedraal

02 mei 2023 19:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Dins­dag 2 mei is het 125 jaar gele­den dat de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo werd geconsa­creerd door bis­schop Caspar Bottemanne.

Er is alle reden om dit 25ste lustrum te vieren als een feest. Al was het maar omdat dit ook architecto­nisch unieke kerk­ge­bouw het enige is in Neder­land dat als ka­the­draal werd gebouwd. Alle andere ka­the­dralen waren oor­spron­ke­lijk een paro­chie­kerk die later tot ka­the­draal is verheven.

De St.-Bavo­kathe­draal heeft niet alleen een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar beschikt ook over het natio­naal en zelfs inter­na­tio­naal bekende Ka­the­drale Koor, dat weke­lijks de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring opluistert.

Op de avond van 2 mei zal dit jubileum wor­den her­dacht met een door een deel van het Ka­the­drale Koor gezongen fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur waarin de bis­schop voorgaat en waarvoor ie­der­een harte­lijk is uit­ge­no­digd.

We hopen dit gedenk­waar­dige feit met velen te mogen vieren.

Ook in ok­to­ber van dit jaar zal aan­dacht wor­den besteed aan het 125-jarig bestaan van de St. Bavo­kathe­draal.