Aanbidding voor Vrede in de St Bavo kathedraal te Haarlem

12 november 2023 15:00 uur t/m 16:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden voor Vrede op zondagmiddag 12 november van 15:00 tot 16:00 uur in de St Bavo kathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn welkom, ongeacht achtergrond.

Afgelopen Zondag 29 oktober vond in Amsterdam een vredeswandeling plaats. De vijftien vrouwen die dit organiseerden  wilden ruimte creëren voor het collectieve gevoel van verbinding en medemenselijkheid. Daarom wandelden mensen in stilte van de Dam naar het Museumplein. Ze riepen op tot vrede en namen daarin geen politiek standpunt in en zij riepen op om alle meningen even thuis te laten. Een katholieke dame heeft nu een initiatief voorgesteld dat deze lijn in een nieuwe richting voortzet.

Haar voorstel is om een gebedsbijeenkomst te houden vanuit een specifieke houding: we brengen ons lijden en ons gevoel van onmacht in de aanwezigheid van God. Zo zullen we ook Zijn steun en bijstand kunnen ervaren. Haar overtuiging is dat precies daar waar onze menselijke reacties tekortschieten, God ons verder brengt in ons mens-zijn. Zo worden we meer in staat gesteld tot medemenselijkheid, zowel hier als in de conflictgebieden. 

Het is belangrijk te benadrukken dat deze bijeenkomst toegankelijk is voor alle mensen van goede wil. Want Gods tegenwoordigheid is voor ieder mens persoonlijk, ongeacht je achtergrond, hoe je ook denkt. Ook deze bijeenkomst zal dus apolitiek zijn, zonder oordeel.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, heeft dit initiatief van harte ondersteund en de kathedraal van Haarlem beschikbaar gesteld voor deze gebedsbijeenkomst. Deze zal de vorm aannemen van Eucharistische aanbidding. Mensen kunnen daar in stilte in Gods Aanwezigheid blijven, degenen die willen kunnen ook eerst de rozenkrans van barmhartigheid, en later de gewone rozenkrans meebidden. De plebaan van de kathedraal werkt ook graag mee. Daarom zal deze bijeenkomst plaatsvinden op zondagmiddag 12 november om 15:00 uur in de St Bavokathedraal te Haarlem. Alle mensen van goede wil zijn uitgenodigd om mee te bidden voor de Vrede.