Bavodag voor tieners

17 juni 2023
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Het is inmiddels lang gele­den dat er een Bavo­dag is geweest voor alle vor­me­lin­gen van ons bisdom. Veel tieners hebben dat moeten missen door de pandemie. Maar dit jaar zal deze dag van ont­moe­ting ein­de­lijk weer plaats­vin­den!

VOOR WIE?

Na­tuur­lijk worden alle vor­me­lin­gen sinds het jaar 2020 uitgenodigd. Maar op deze fees­te­lij­ke herstart van de Bavo­dag, worden daar­naast ook graag alle andere tieners uit­genodigd van 11 tot 17 jaar oud.

WAAR EN WANNEER?

De Bavo­dag zal plaats­vin­den op zater­dag 17 juni van 10.30 tot ongeveer 16.30 uur. De locatie is na­tuur­lijk de Sint Bavo­kathe­draal, Leidse­vaart 146 in Haar­lem. Parkeren kan op het Emma­plein.

WAT IS HET PRO­GRAM­MA?

De Bavo­dag is een dag vol ont­moe­ting met elkaar en met mensen die hun leven op een bij­zon­dere manier vorm­ge­ven, of door Gods geest vorm laten geven. Een dag met muziek, met sport en spel en ver­dere verras­singen! De dag wordt af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met onze Bis­schop, Mgr. Hendriks.

HOEVEEL KOST HET?

We vragen aan iedere deel­ne­mer, tieners én bege­lei­ders, € 5 bijdrage per persoon.
Dit kan ter plaatse contant wor­den betaald.

GEEF JE OP!

Bege­lei­ders en tieners kunnen zich vóór 15 mei 2023 opgeven voor de Bavo­dag.
Er wordt uitgegaan van één bege­lei­der op vier tieners.
Opgave­for­mu­lier Bavo­dag 2023

MEER IN­FOR­MA­TIE?

Neem gerust contact op als je vragen of opmer­kingen hebt.
We zijn bereik­baar per e-mail
bavo­dag@hotmail.com

wat: Bavo­dag 2023
wanneer: zater­dag 17 juni 2023
tijd: 10.30 tot 16.30 uur
wie: Tieners van 11 t/m 17 jaar oud
kosten: €5 per persoon
aanmel­den: online aanmeld­for­mu­lier
info: bavo­dag@hotmail.com