Bidden voor eenheid in Katrijnkapel

21 januari 2024
Locatie:

Getijdengebed driemaal daags
Katrijnkapel
Zoetestraat 13-15, Haarlem

Om half acht – half één – half acht
' Heb God lief en je naaste als jezelf'

Als elk jaar wordt er wereldwijd een week lang gebeden voor de eenheid van de christenen, dit jaar  van zondag 21 januari tot zondag 28 januari. Ook in Haarlem komen de mensen op verschillende plaatsen samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Wij doen dat driemaal daags in de Katrijnkapel, ooit deel van het laat middeleeuws klooster van de Zusters Tertiarissen (volgers van Franciscus van Assisi). De kapel is nu in gebruik bij oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad, en is toegankelijk via het groene hek bij de Zoetestraat tussen nrs 13 en 15.

De eerste dag van de bidweek, zondag 21 januari, is er om 19.30 uur het avondgebed in de Katrijnkapel.

Daarna wordt elke dag van maandag tot en met zaterdag gebeden voor de eenheid van de christenen elke ochtend en avond om half acht; elke middag om half één. Het gebed duurt ongeveer 20-25 minuten.


Het thema is dit jaar Heb God lief en je naaste als jezelf. Het is gekozen door de christenen van het aartsbisdom Ouagadougou, protestantse kerken en oecumenische bewegingen en Le Chemin neuf in Burkina Fasso. Het thema is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

 

Door samen te bidden ervaren we eenheid. We tonen verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van elkaar en de samenleving in de voorbeden een plaats te geven.

Bij de gebeden wordt vorm en ritme van de belangrijkste kloostergetijden aangehouden (hymne, psalmen, evangelische lofzang, zegening) met veel ruimte voor eigen gebedsintenties.

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en vieren.