Voorstelling 'Een eigen melodietje'

01 mei 2022 15:30 uur t/m 16:30 uur
Locatie: H. Drie-Eenheid Bloemendaal

Voorstelling 'Een eigen melodietje'

door de letterlievende vereniging 'J. J. Cremer'

Ook dit jaar zal de letterlievende vereniging ‘J.J. Cremer’ een aantal voorstellingen
opvoeren van ‘Een eigen melodietje’, een collage van teksten van Etty Hillesum,
gebaseerd op het boek ‘Etty’.

1 mei 2022: 15:30 - 16:30; H. Drie-eenheidkerk; Bispinckpark 1 te Bloemendaal.

De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom!

“De dagboeken en brieven van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, werden
geschreven midden in bezet Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend
decor van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend geloof in de
menselijke mogelijkheden. Haar hyperintelligente en sensitieve geest ontworstelt zich
aan de machten die op haar ondergang uit zijn. Zij schrijft haar dagboek en ontsteekt
er een licht mee voor zichzelf en zoveel jaren later voor honderd duizenden anderen”.

De voorstelling ‘Een eigen Melodietje’ laat op indringende wijze zien dat vrijheid
nog altijd niet vanzelfsprekend is. En dat er een moment in onze geschiedenis
is geweest waarin wij allemaal niet in vrijheid konden leven. Zo ook voor Etty
Hillesum. Maar door haar grote geestkracht kon zij zichzelf in die tijd vrij schrijven.
Met mijn regie probeer ik die geestelijke vrijheid voelbaar te maken, aldus
regisseur Marijke Kots.

“Een eigen melodietje” van Frits Grimmelikhuizen. Dit bijzondere stuk is door hem
geschreven in de vorm van een “readers theater”, half gelezen, half gespeeld. Men
zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen”