"Een verborgen schat? Het belang van de vrouw in de Kerk"

05 maart 2022 20:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Lezing voor vrouwen

Wat was de rol van vrouwen in het evangelie en wat kan dit betekenen voor haar rol in de Kerk van nu?

Aan de hand van enkele ontmoetingen van Jezus met vrouwen in het Johannesevangelie mogen we meer gaan inzien wat het belang is van vrouwen voor het leven en de missie van de Kerk in onze tijd.

De lezing zal aansluitend zijn na de H. Mis van 19:00 uur

Spreker: Marc Timmermans (1964), priester van het bisdom 's-Hertogenbosch en lid van de Gemeenschap Emmanuel, is docent moraaltheologie aan het Seminarie Sint-Janscentrum. Hij studeerde theologie en filosofie in Louvain-La-Neuve, Brussel en Rome. In 2016 promoveerde hij in de theologie.

Aanmelden via: mmallinger@mac.com