[Online] Maria in de Heilige Schrift

09 mei 2020 11:00 uur t/m 12:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Zaterdagconferenties Mariologie

Met Mgr. Hendriks

Mgr. J. Hendriks gaat vanaf 9 mei elke zater­dag een con­fe­ren­tie ver­zorgen over Maria. De online con­fe­ren­ties starten om 11.00 uur en duren ongeveer drie kwar­tier. Elke keer neemt hij de kijker weer iets ver­der mee in de Mario­lo­gie, en laat hij ons nader kennis­ma­ken met Maria.

 

Deze zaterdag: Maria in de Bijbel

 

Andere on­der­wer­pen

De andere on­der­wer­pen die aan bod zullen komen:

  • Oorsprong van de Maria­ver­ering
  • Bede­vaart­plaatsen ter ere van Maria
  • De Mariale Dogma’s
  • De toe­wij­ding aan Maria
  • Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
  • Maria, gelo­vi­ge of mede­ver­los­seres ? (welke bena­dering in de Mario­lo­gie?)
  • In het Engels: Born from the Virgin mary. Virgin Motherhood in the pre-Nicene tradition