Oproep Paus: bidden voor vrede

27 oktober 2023
Locatie:

‘Om een humanitaire catastrofe te voorkomen’

 

Afgelopen donderdag heeft Paus Fran­cis­cus een oproep gedaan tot vrede in het Heilige Land. Hij spreekt zijn bezorgd­heid uit over de huma­ni­taire situatie in Gaza en roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen.
De paus dringt er bij alle gelo­vi­gen op aan om slechts één kant te kiezen: die van de vrede. “Maar niet met woor­den, maar met gebed en met totale toe­wij­ding.

De paus nodigt daarom ie­der­een uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoe­ning voor vrede. Hij moe­digt mensen van ver­schil­lende chris­te­lijke deno­mi­na­ties, andere religies en ie­der­een die pleit voor vrede aan om daar aan deel te nemen op vrij­dag 27 ok­to­ber aanstaande. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar moge­lijk mee te bid­den en te vasten op die dag.

Mogen wij u vragen om ook in uw parochie aandacht te besteden aan deze dag en, eventueel in oecumenisch verband, te bidden om vrede in het Heilige Land.

Meer informatie vindt u op de bisdomwebpagina.