RK Vrouwen Haarlem: Mass+Wine+Nachos met Flora Oor

25 mei 2024 20:00 uur
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

Op zaterdag 25 mei vindt de volgende Mass+Wine+Nachos avond plaats in de plebanie van de kathedraal, na de Heilige Mis van 19.00 uur.

Flora Oor, Derde Orde lid van de Servidoras (Blauwe Zusters), zal een discussie leiden over het thema moederschap in de Rooms Katholieke kerk. Alle vrouwen zijn welkom op deze avond! Aanmelden is niet nodig.

Onze gastspreker is Flora Oor. Flora komt oorsprongelijk uit Italië, woont al lang in Nederland, heeft drie kinderen met geesteijke roepingen en is lid van de Derde Orde van de Servidoras (Blauwe Zusters). Alle vrouwen zijn welkom (jong en oud). Aanmelden niet nodig. Flora neemt versgebakken foccacia brood mee!
Wat is het moederschap ons waard? Als vrouwen, en als Kerk? God wordt in de Bijbel beschreven zowel als vader en als moeder. Omdat God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis betekent het dat Hij in ieder mens de eigenschappen van het vaderschap en van het moederschap heeft gelegd. Ten minste in de geestelijke zin. Wat betekent het in het bijzonder voor ons vrouwen, die in potentie in lichaam én in geest moeder kunnen zijn? We kunnen dit zien aan de hand van de vrouw en moeder bij uitstek: de heilige Maagd Maria. Zei heeft volop het moederschap gedragen en gestalte gegeven, als moeder van God en van de Kerk. Maar een vruchtbaar moederschap is een roeping die alle gedoopte raakt, en ons vrouwen in het bijzonder.

Flora Oor (rechts)

Wees Welkom!
Welcome to the Roman Catholic Women’s Group!

Geloven raakt ons wezen: wie Christus wil volgen wordt daarin vroeg of laat tot in de kern geraakt. Het is dan niet gek dat geloofs- en zingevingsvragen niet alleen raken aan wie wij zijn als mens, maar ook aan wie wij zijn als man of vrouw. En aan wat onze roeping is. Mannen en vrouwen stellen zichzelf daarover andere vragen; en komen ook tot andere antwoorden.

Speciaal voor vrouwen van alle leeftijden, getrouwd of juist niet, volop in de carrière of juist niet, met kinderen of juist niet, hebben de r.-k. parochies Haarlem en Boaz een gezamenlijke vrouwengroep.
Iedere vrouw die op zoek is naar geloofsverdieping in relatie tot haar vrouw-zijn is welkom!

Ongeveer elke 2 maanden is er op zaterdagavond na de H. Mis in de St. Bavokathedraal een gezellige ‘Mass + Wine + Nacho's' in de plebanie. Daarnaast zijn er met enige regelmaat grotere bijeenkomsten, zoals een nieuwjaarsdiner en lezingen waar ook vrouwen uit andere parochies uit ons bisdom van harte bij uitgenodigd worden. Soms schuift Bisschop Mgr. Jan Hendriks ook aan; om te vertellen, of om juist te luisteren.

En heel bijzonder: op de zaterdagavond het dichtst bij Aankondiging van de Heer (oftewel Maria Boodschap, 25 maart) bidden we na de H. Mis in de kathedraal speciaal rondom zwangerschap voor (wens) moeders en vaders (!) en hun (ongeboren) kinderen, waar ook ter wereld en onder welke omstandigheid dan ook. Want vreugde en verdriet rondom zwangerschap mag onze aandacht krijgen.

Al met al zijn we als RK Vrouwen Haarlem vooral met elkaar onderweg. En hoewel voor pelgrims onderweg veel onduidelijk is, is voor ons dit wel heel duidelijk: toewijding en zending gaan hand in hand. Totus Tuus meets Apostola Apostolorum. Wees welkom!

English:
Faith touches our very being: whoever wants to follow Christ will sooner or later be touched to the core in it. Not surprisingly, questions of faith and meaning touch not only who we are as human beings, but also who we are as men and women. And to what our vocation is. Men and women ask themselves different questions about this; and also come to different answers.

Especially for women of all ages, married or not, in full career or not, with children or not, the RC parishes of Haarlem and Boaz have a joint women's group. Every woman who is looking for faith deepening in relation to her womanhood is welcome! Send an email for more information about our activities in English or other languages.

Overige data voor seizoen 2023-2024

Zaterdag 6 juli Mass+Wine+Nachos, plebanie, na de H. Mis van 19u,
thema:  international night! met gastspreker Plebaan Floris Bunschoten. Geen inschrijving nodig

Email: rkvrouwenhaarlem@gmail.com