[Nieuw tijdstip] XLT Aanbidding

24 februari 2021 19:00 uur t/m 20:00 uur
Locatie: St. Joseph Haarlem

Je bent altijd van hart welkom om dichterbij God te komen. I.v.m. de avondklok wel een uur eerder dan gewoon. Daarnaast zal er tot dat het weer kan met groepen geen koffie of thee worden geschonken, zodat iedereen de kans krijgt op afstand van elkaar toch dicht bij God te komen.

 

Een keer per maand is er een XLT. Tijdens de XLT is er in de kerk aanbidding van Jezus in de Eucharistie. Gedurende deze avond wisselen muziek en stilte elkaar af. Er is ruimte om kaarsjes aan te steken. Buiten op het plein voor de kerk is er gelegenheid voor koffie/thee en wordt er voorzien een warm kampvuur om met elkaar in gesprek te gaan.

Wees welkom om een moment van stilte op te zoeken in het drukke leven!

XLT komt van het Engelse werkwoord 'to exalt' wat verheerlijken of verhogen betekent.