Zomerexpositie: Heiligen met Passie t/m 18 september

10 juli 2022 t/m 18 september 2022
Locatie: St. Agatha Zandvoort

De expositie HEILIGEN MET PASSIE gaat over het martelaarschap van Agatha, patrones van deze kerk en over het martelaarschap van Titus Brandsma, Nederlandse pater Karmeliet en hoogleraar. Op 15 mei jl.is hij heilig verklaard door paus Franciscus.

De expositie is te bekijken van 10 juli tot 18 september in de St. Agathakerk te Zandvoort.

Bij martelaren denken we al gauw aan christenen die een gruwelijke dood stierven omwille van hun geloof. De gestenigde Stefanus, zestiende-eeuwse doopsgezinden op de brandstapel, de Gorkumse katholieke martelaren in 1572 door de Geuzen vermoord. Of, recent, aan de Franse priester Jacques Hamel, die in 2016 tijdens de mis gekeeld werd door twee IS-aanhangers, die door IS overigens ook tot martelaren werden uitgeroepen.
Heeft het martelaarschap altijd een religieuze achtergrond?

Martelaar komt van het Griekse woord ‘martys’ en betekent ‘getuige’.
Een martelaar is iemand die, in ere bij de eigen politieke en/ of religieuze groep onder zeer dreigende omstandigheden een gewelddadige dood verkiest boven het gehoor geven aan het bevel van het onderdrukkend gezag.
In de grote religieuze tradities wordt verschillend tegen het martelaarschap aangekeken.

Martelaarschap raakt aan vrijwel alle denkbare vragen over de zin van het leven, extreem lijden en dood, over zelfopoffering, altruïsme en allerhoogste waarden.
Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar wel nog altijd akelig actueel.