Zomerexpositie RK Noten op de Zang

14 juli 2024 14:00 uur t/m 15 september 2024 16:00 uur
Locatie: St. Agatha Zandvoort

R.-K. NOTEN OP DE ZANG, COMPONISTEN AAN DE KUST

Eeuwenlang is in katholieke (schuil-)kerken niet of nauwelijks in koor gezongen.

Pastoor Johannes l’Ami, de eerste pastoor van de St. Agathaparochie te Zandvoort, doet uitvoerig verslag over het eerste Agathakoor: over zijn inspanningen een liturgisch zangkoor op te zetten. Dit live-verslag is een uniek document in de kerkmuzikale geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden en in zijn geheel te lezen in een aparte brochure.

Openbare erediensten waren voor katholieken verboden. Zij vierden in schuilkerken. Pas in 1854 bij het ‘herstel van de bisschoppelijke hiërarchie’ werd dit verbod opgeheven.

Na Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) waren in de Noordelijke Nederlanden nauwelijks componisten te vinden van wie de muziek in de liturgie een plek kreeg.

De pastoors in de katholieke schuilkerken brachten de gregoriaanse gezangen mee, die ze op buitenlandse seminaries hadden geleerd.

De Gouden Eeuw van de schilderkunst met Rembrandt, Hals, Vermeer, had geen weerklank gevonden in een Gouden Koormuziek Eeuw in onze regio’s.

Na 1854 kwamen katholieken massaal uit hun schuilkerken. Kerktorens schoten omhoog. Architecten (o.a. Pierre Cuijpers, Adrianus Bleijs, Theo Molkenboer) konden het werk nauwelijks aan. Ook de orgelbouwers (o.a. Maarschalkerweerd, Gebrs. Adema, Gebrs. Vermeulen, Elbertse, Verschueren) kregen opdrachten voor de nieuwe kerken.

De Zomerexpositie gaat over de creativiteit die op kerkmuziek gebied los kwam, ook in onze regio aan de kust met grote namen als Hendrik Andriessen, Albert de Klerk, Jan Mul e.a.

Met natuurlijk aandacht hoe het Agathakoor in Zandvoort zich ontwikkelde.

Het bestrijkt de periode tot in de jaren ‘60/’70.

De expositie is, met natuurlijk ook de door architect Pierre Cuypers jr. gebouwde Agathakerk met o.a. de prachtige mozaïeken van de bekende kunstenaar en glazenier Lambert Lourijsen, te bezichtigen tot en met 15 september (weekend Open Monumentendagen) op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-16.00 uur.