Een periodieke gift doen

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De Martha en Mariaparochie heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Als je het werk van de lokale geloofsgemeenschap wil (blijven) steunen en dat (ook) wil doen door een periodieke gift, dan hoef je slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen en te ondertekenen en het vervolgens door de pastoor van de onze parochie (via het lokale secretariaat), als vertegenwoordiger van het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie, te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

De gift komt ten goede aan de lokale geloofsgemeenschap die in onderstaand formulier is aangegeven. Alle geloofsgemeenschappen dragen zorg voor het dienstwerk van de geloofsgemeenschap, zoals o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken. Zij wil dit voor en met u blijven doen in de gemeenschap en is daarvoor volledig afhankelijk van de bijdragen in de collectes en in andere giften.
We zijn dankbaar voor alles dat je gedaan en gegeven hebt en we hopen dat je dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen.

 

Schenken aan de lokale geloofsgemeenschap, waarom staat de bankrekening op naam van de Martha en Maria Parochie?
De bank stelt alle rekeningen van een klant altijd op één juridische naam. Maar: alle geloofsgemeenschappen hebben een eigen banknummer. In het onderstaande formulier selecteer je de geloofsgemeenschap waaraan je wilt doneren. Dan wordt daaraan vanzelf het rekeningnummer van de geloofsgemeenschap gekoppeld. De donatie komt ten goede van de lokale geloofsgemeenschap.

Donatieformulier

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kun je onze HH. Martha en Maria
Parochie of éen van de geloofsgemeenschappen, ook financieel steunen door haar te begunstigen in het
testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage
van de erfenis.

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina