Muziek Instituut

Het Muziek Instituut is een belangrijk onderdeel van het liturgisch leven van de Kathedraal. Het Kathedrale koor is het kernkoor van het Muziekinstituut en bestaat uit ongeveer 100 zangers tussen 9 en 60 jaar oud. Dit zijn bijna allemaal leerlingen en oud-leerlingen van de Koorschool. Naast dit ensemble kan het Muziekinstituut ook putten uit diverse deelkoren, ieder met een eigen muzikaal karakter.

Voor meer informatie over de Koorschool, het Muziek Instituut en de geschiedenis, kijk HIER.

I.v.m. de corona crisis is het momenteel niet mogelijk dat voltallige koren zich inzetten voor onze liturgie. Wel zingt er regelmatig een kwartet met de meest ervaren zangers. Daardoor hoeven we onze dierbare koorzangers niet helemaal te missen! Maar we hopen dat ze snel weer terug kunnen komen om hier te zingen.

 

Muziekplanning komende zondag

Pinksteren – Zondag 31 mei – Live uitgezonden op Youtube
zang: Kathedraal Kwartet o.l.v. S. Nieuwenhuijsen | orgel: A. van Eck

 • Preludium: Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651 (J.S. Bach)
 • Intrede: Kom Schepper Geest (tekst hieronder)
 • Ordinarium: Mass in honor of the Holy Ghost (H. Strategier)
 • Tussenzang: Psalm 104
 • Sequentie: Veni Sancte Spiritus (tekst hieronder)
 • Geloofsbelijdenis: Credo III
 • Offerande: Sub Tuum praesidium (W.A. Mozart)
 • Communio: Veni, Sancte Spiritus (W.A. Mozart)
 • Slotlied: Regina Caeli
 • Postludium: Toccata sur le Veni Creator (G. Litaize)

 

Maria, Moeder van de Kerk – Tweede Pinksterdag
“Wisseling van de Wacht”
(meer info)
Maandag 1 juni – Live uitgezonden op Youtube
zang: Kathedraal Kwartet o.l.v. R. Tienstra | orgel: A. van Eck

 • Preludium: Choral varié sur le Veni Creator (M. Duruflé)
 • Intrede: Veni Creator Spiritus (Gregoriaans; tekst hieronder)
 • Processie naar de Cathedra: Ubi caritas et amor (O. Gjeilo)
 • Ordinarium: Missa Brevis Sancti Joannes de Deo (J. Haydn)
 • Tussenzang: Psalm 87/86
 • Offerande: Ecce sacerdos magnus (E. Elgar)
 • Communio: Alma Dei Creatoris (W.A. Mozart)
 • Slotlied: Ave maris stella (Gregoriaans; tekst hieronder)
 • Postludium: Uit: Vêpres du commun des fètes de la Sainte Vierge: Ave Maris Stella, 4ème Verset (M. Dupré)

 

Veni Creator Spiritus

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan. Amen.

 

Veni Sancte Spiritus

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse straal
van uw licht.

Kom, vader van de armen,
kom gever van geschenken,
kom, licht van het hart.

Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.

Rust bij het werk,
verfrissing bij hitte,
vertroosting bij verdriet.

O, allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelovigen.

Zonder uw godelijke macht,
is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.

Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.

Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.

Schenk uw gelovigen,
die vertrouwen op u,
de zevenvoudige heilige giften.

Schenk voldoening voor weldaden,
schenk het uiteindelijke heil,
schenk de eeuwige vreugde.
Amen. Halleluja.

Ave maris stella

Wees gegroet, sterre der zee, voedende Moeder Gods,
en altijd Maagd, zalige poort des hemels.

Gij die dit AVE uit de mond van Gabriel mocht vernemen,
grondvest ons in de vrede door de naam van EVA om te keren.

Slaak de boeien van de zondaars, schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen en verwerf ons alle goeds.

Toon dat Gij moeder zijt; moge Hij, die voor ons geboren is
en zich verwaardigd heeft uw (Zoon) te zijn, door U onze gebeden aanvaarden.

Maagd zonder weerga, boven allen zachtmoedig,
verlos ons van onze schuld en maak ons zachtmoedig en kuis.

Geef ons een rein leven, bereid ons een veilige weg,
opdat wij Jezus aanschouwend ons eeuwig samen mogen verblijden.

Lof zij aan God de Vader, roem aan Christus de Allerhoogste,
en aan de Heilige Geest; aan alle drie gelijke eer. Amen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina