De Wijzer

De Wijzer is de maandelijkse nieuwsletter van de St. Joseph. In de Wijzer staat de laatste informatie van wat zich er in en om de St. Joseph afspeelt. In de periode van maatregelen van COVID-19 is de Wijzer hier ook digitaal beschikbaar voor u.

  • Klik hier voor de Wijzer van april

 

Ook heeft kanunnik Hendriks voor u een bemoedigende boodschap geschreven voor deze tijd van grotere onzekerheid.

 

Beste parochianen, broeders en zusters in Christus!

 

Zo juist heb ik gekeken naar de bemoedigende boodschap van onze bisschop Jozef, via de lifestream vanuit de kathedrale basiliek (op de website van bisdomhaarlem-amsterdam.nl); het doet goed om te midden van zoveel spanning en onzekerheid woorden van geloof en troost te horen. Daarom wil ook ik een brief aan u schrijven, die u vervolgens middels e-mail ontvangen zult.

We beleven ongekende tijden! Nooit had iemand kunnen denken dat de Quadragesima (Veertigdagentijd) in een quarantaine (afkomstig van ‘quarante’ – ‘veertig’) zou veranderen. In goed bezette vieringen van Aswoensdag zijn we die voorbereidingsperiode begonnen; enkele dagen later brak het corona-virus openlijk uit in ons land. Daarna volgden de maatregelen – maatschappelijk en kerkelijk – elkaar snel op. Precies in de indrukwekkendste tijd van het kerkelijk jaar  werden onze kerken gesloten: eerst voor drie zondagen, vervolgens – na twee verlengingen –  tot en met Pinksteren, zowel op de zondagen als door de week. Zal het daarbij blijven…? Wie kan het zeggen?

We zijn ineens ‘huiskerk’ geworden. De zondagen voelen heel kaal en onwerkelijk aan. Deelnemen aan de H. Mis is slechts mogelijk via televisie, internet of radio. Het ontvangen van de H. Communie kan alleen op een geestelijke manier. De Josephkerk is alleen op zondagmorgen tussen 09.00 uur en circa 11.30 uur opengesteld voor stil gebed en het opsteken van een kaars. Reguliere aanbidding van het uitgesteld Allerheiligst Sacrament, Rozenkransgebed bij de eerbiedwaardige beeltenis van Maria van Haarlem, alsmede openbaar getijdengebed en biechtgelegenheid zijn vooralsnog niet mogelijk. Velen missen dit zeer en hebben er hartzeer van. En dat eens te meer, omdat deze liturgische tijd zo rijk is aan grote vieringen van het geheim van onze Verlossing. Lijden, Kruisdood, Verrijzenis, Hemelvaart en Nederdaling van de Heilige Geest zijn centrale geloofsmysteries. Daar ligt de kern van de christelijke verkondiging en van de liturgische vieringen!

 Ik wil u laten weten dat ik echt met u mee leef! Dagelijks als ik de H. Mis opdraag, voel ik mij aan het altaar verbonden met u allen en smeek ik ook voor u Gods Zegen af. U kunt daar momenteel niet bij zijn, maar in de geest is er geen afstand. De lege banken verwijzen nog steeds naar u en hopelijk kunt u er zo spoedig mogelijk weer uw plaats innemen. Als ik tijdens de H. Mis de Heer Zelf mag ontvangen, verenig ik me in gebed met u, die nu alleen een ‘geestelijke’ Communie kunt doen. Als ik in de kerk de Kruisweg, de Rozenkrans en mijn Brevier bid, vraag ik ook voor u en uw dierbaren om de voorspraak en de bescherming van ‘onze’ Maria van Haarlem, Wier beeltenis en verering aan de Sint Josephkerk is toevertrouwd, en van onze heilige Patroon, Sint Joseph, in Wiens maand maart wij ons momenteel bevinden.

We zullen de Veertigdagentijd, het Triduum sacrum en de Paastijd van 2020 nooit vergeten. Hoe we het kerkelijk leven moesten ervaren als ‘onder narcose gebracht’ en onszelf als ‘opgehokt’. Maar ons geloof is niet waardeloos geworden en op deze zware weken kan eens weer een opbloei volgen.

Ik wens u, ondanks alle beperkende omstandigheden, een verrijkende mee-viering van de Goede Week, van het Heilig Triduum en van de Paastijd. Van harte ook een Zalig Pasen voor u en voor uw dierbaren. We bidden voor elkaar en zijn aldus verbonden.

 

Met mijn priesterlijke zegen:

In de Naam van de Vader en van de Zoon + en van de Heilige Geest.

U toegenegen in Xo,

kanunnik dr. A.J.M. Hendriks, parochiepriester van de Sint Joseph

 

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina