Gert Jan van der Wal

Diaken Gert-Jan van der Wal is medepastor in de vier parochies voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare pastor voor de parochies van Aerdenhout en Overveen. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.
Diaken Gert-Jan van der Wal is ook bereikbaar voor noodsituaties en crisismomenten.

Diaken

t: 06-43223690
e: gertjanvanderwal@live.nl