Philip Weijers

Diaken Philip Weijers is benoemd om in de liturgie van de Kathedraal vast te assisteren, voornamelijk als een van bisschoppen celebreert. Ook zet hij zich regelmatig in voor uitvaarten. Hij is tevens bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk opgericht in 2008 door mgr. J. Punt. Daarnaast pastoraal begeleider voor de bedevaarten naar Lourdes door de Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Diaken

t: 06-53887641
e: p.s.weijers@hccnet.nl