Anne Commandeur

De medewerker geloofsopbouw is werkzaam in onze regio voor de activiteiten met kinderen, tieners, jongeren en gezin. Zij vult een coördinerende rol ter ondersteuning van de pastores, zodat deze zich meer kunnen focussen op het vieren van de Eucharistie en de bediening van de andere Sacramenten, naast hun pastorale functies.
Zo helpt zij ook bij de voorbereiding op de sacramenten van de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Wanneer u vragen heeft over de activiteiten of de voorbereiding van de twee sacramenten kunt altijd contact met haar opnemen.

----

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anne Commandeur en ik ben 47 jaar. Ik ben getrouwd met Bart Commandeur en wij hebben twee dochters: Claire en Madeleine. Wij zijn woonachtig te Santpoort-Noord.
Per 1 mei 2023 zal ik starten met de functie Medewerker Geloofsopbouw van de samenwerkende parochies RK-Haarlem en BOAZ.
Ik heb 32 jaar met veel plezier in de tandheelkunde gewerkt. Aan het begin van mijn loopbaan als gediplomeerd tandartsassistent en daarna als gediplomeerd praktijkmanager. In 2020 heb ik mijn basisdiploma Theologie (major variant) aan het Sint Bonifatiusinstituut te Vogelenzang behaald.
Nu volg ik de opleiding Theologie aan de Hogeschool Fontys te Utrecht. Mijn stage van het studiejaar 2022-2023, heb ik gelopen in de kathedraal Sint Bavo, van oktober 2022 tot en met februari 2023, onder supervisie van kapelaan Teun Warnaar.
Ik kijk uit naar mijn nieuwe baan waarin ik onder andere samen met de vele vrijwilligers zal meewerken aan de geloofsopbouw en het voorbereiden en ondersteunen van velerlei activiteiten binnen de parochies. Ook zal ik het pastoresteam terzijde staan bij de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.
Daarbij hoop ik alle ‘ins en outs’ van mijn voorganger Rowy van Dijk snel onder de knie te krijgen, zodat de gebruikelijke gang van zaken doorgang kan vinden zoals u die bent gewend.
Met de kracht van de Heilige Geest en uw gebed hoop ik mijn taken met veel toewijding en blijdschap uit te voeren. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

Anne Commandeur

Medewerker geloofsopbouw

t: 06-28971981
e: acommandeur@rkhaarlem.nl