Paula van der Voorn

Coördinator van BOAZ samenwerkingsverband. Zij houdt kantoor in de pastorie van Overveen en heeft tot taak het ondersteunen van het pastoraal team en bestuur en behartigt de organisatorische en administratieve aspecten van de BOAZ-unie ten dienste van de vier parochies.

Daarbij is Paula van der Voorn de coördinator van de Haarlem & BOAZ-parochies.

 

Coördinator Haarlem & BOAZ-parochies