Floris Bunschoten

Een eerste woord...

Op verzoek van scheidend plebaan Bart Putter, mijn voorganger die ik hartelijk dank voor alles wat hij heeft gedaan om de St. Bavoparochie goed te leiden, introduceer ik me langs deze weg bij u.

Mijn naam is pastoor Floris Bunschoten. Toen bisschop Hendriks me onverwachts vroeg plebaan te worden was ik erg overrompeld. Voor acht parochies in de Zaanstreek was ik gedurende negentien jaar actief geweest met veel voldoening. Deze ontwikkeling had ik niet bepaald zien aankomen. Toch ben ik op zijn wens naar Haarlem te komen ingegaan. Ik zie uit naar ontmoeting, hopelijk ook met u.

Haarlem is mij niet onbekend. In deze gezellige, mooie stad ben ik geboren (*1978) en opgegroeid.

Tegen het eind van mijn middelbareschooltijd had mijn keuze voor het volgen de roeping tot priester zich gevormd. Op de diocesane priesteropleiding studeerde ik met veel plezier theologie- en filosofie, afgewisseld met een reeks stages op uitlopende plaatsen en

vakterreinen. Na een kwartaal katechese geven op basisscholen in een Limburgse stadswijk en meelopen in de parochies aldaar kwam in 2004 mijn priesterwijding en eerste benoeming. Mgr. Punt plaatste me als kapelaan naast pastoor André Goedhart (+2020). Bij hem in de St. Bonifatiuskerk (aan de Zaan in Zaandam) leerde ik veel. Het bij Haarlemmers niet zo bekende lintdorp Assendelft werd de basis van waaruit ik vervolgens de langste tijd heb gediend. Een robuust kathedraaltje - mijn Odulphuskerk! - rijst daar statig uit het polderlandschap op, en herbergt een mooie gemeenschap en liturgie.

Ik ben onder de indruk als ik lees, zie en hoor wat allemaal gebeurt en opgebouwd is, in en rond de nieuwe Bavo en kerken daarmee verbonden. Nu moet u weten dat me ook gevraagd wordt de zorg voor de parochies te Haarlem-noord, Driehuis, Santpoort-noord en IJmuiden op mij te nemen. Tot voor kort waren dit de parochies waar pastoor George Paimpillil werkzaam was, die ik ook als deken van het dekenaat Haarlem opvolg. Gelukkig hoef ik dit allemaal niet alleen te doen! Met zoveel betrokken kerkmedewerkers om mij heen, met broeders in het priesterschap naast mij, durf ik de opdracht wel aan.

Wat ik nastreef?
Dat iedereen ons priesters, ook mij, weet te vinden, voor alwat op uw pad komt. Benader uw priesters - mijn collega’s en mij - zonder aarzelen. Wij zijn er. Meld u/je als u mij nodig hebt, als ik iets voor u/je kan doen.

En dan nog dit: onze paus kondigde aan dat 2025 voor de katholieke wereld een Heilig Jaar zal zijn. Voor alle kathedralen ter wereld - en dus voor de plebaans - topprioriteit. De scharnieren van de Heilige Deur zal ik binnenkort alvast smeren, zodat we tegen die tijd, samen als Bavo de pelgrims goed kunnen ontvangen!

Overtuigd dat we als katholieke gemeenschap onder het bezielende vuur van Gods goede Geest veel mensen tot zegen kunnen zijn, groet ik u. We hebben de meest kostbare schat te delen. Met Zijn hulp hoop ik een goede herder voor u te zijn. Tot gauw!

F.J. Bunschoten

Plebaan

t. 06-41168657

e. fbunschotenpr@gmail.com