Toewijding

‘De Ware Godsvrucht’ van de Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort is een prachtige handboek voor het leren groeien dichter bij Jezus door zijn moeder, Maria. Samen met zijn 33-dagen plan voor de voorbereiding op een toewijding aan Maria, beschrijf de Montfort hoe wij eerst de onnodige zaken van het wereldlijke leven kunnen loslaten zodat wij ons geestelijk opnieuw kunnen bouwen met een sterke innerlijke liefde.

Het doel van de toewijding is om het zelf van de geest van de wereld te verlossen en volledig in harmonie te komen met het leven van Jezus en de Moeder Maria. Deze bijzondere wijding is een proces van drieëndertig dagen, waarbij de laatste dag valt op een feestdag van de Heilige Maagd.

Onderaan deze pagina is het aanmeldingsformulier te vinden.

Deel I: Twaalf inleidende dagen -  De eerste twaalf dagen van de toewijding worden gereserveerd als voorbereidende dagen, bedoeld om zichzelf te verlossen van alle hindernissen van buitenaf. Saint Louis de Montfort verklaart dat dit "deel van de voorbereiding moet worden gebruikt om de geest van de wereld af te werpen die in strijd is met die van Jezus Christus". Na een korte inleiding op de voorbereidende dagen, geeft Saint Louis een lijst met drie gebeden die dagelijks moeten worden opgezegd. Deze gebeden omvatten Veni Creator , Avi Maris Stella en het Magnificat . Elke dag houdt ook een korte meditatie in die bedoeld is om voor de gebeden over na te denken. De dagelijkse meditaties bevatten meestal een of twee bijbelverzen, vergezeld van een paar reflecterende woorden van de heilige zelf.

Deel II: Kennis van het Zelf - In deze sectie is het doel van Saint Louis de Montfort om "niet zozeer rekening te houden met de tegenstelling die er bestaat tussen de geest van Jezus en de onze, als wel de ellendige en vernederende toestand waartoe onze zonden ons hebben gereduceerd". De gebeden voor deze periode zijn iets langer en bestaan ​​uit de Litanie van de Heilige Geest , Litanie van de Heilige Maagd en het Ave Maris Stella.

Deel III: Kennis van Maria - Tijdens deze periode is het belangrijk om na te denken over "het innerlijke leven van Maria, namelijk haar deugden, haar gevoelens, haar daden, haar deelname aan de mysteries van Christus en haar vereniging met Hem." De gebeden die voor deze sectie worden gezegd, omvatten dezelfde als de vorige. Maar de godgeel wil tussen al het andere dagelijks een rozenkrans opzeggen. Deze week is een uitdagender deel voor wijders, aangezien het leidt tot een uur tot twee uur bidden en nadenken.

Deel IV: Kennis van Jezus Christus - Het vierde en laatste deel van de toewijding van Saint Louis de Montfort is de kennis van Jezus Christus. De gebeden voor deze sectie omvatten Litanie van de Heilige Geest , Ave Maris Stella , Litanie van de Heilige Naam van Jezus , St. Louis de Montfort's Gebed tot Jezus , en O, Jezus leeft in Maria. Om de wijding compleet te maken, moet de wijder op de laatste dag de mis bijwonen, de week ervoor of erna aan de biecht deelnemen en een persoonlijke boete voor Maria doen.

Kapelaan Teun Warnaar (RK Haarlem en BOAZ), Zuster Castissima (Servidoras ‘Blauwe Zusters’ van Heiloo), Kannunik Hendriks (Sint Josephkerk) en Michelle Mallinger (vormeling van de Servidoras) geven alle deelnemers van deze toewijding steun door 5 donderdagavonden korte lezingen te houden over een aantal hoofdstukken vanuit ‘De Ware Godsvrucht.’ Je kunt deze lezingen online of fysiek (als het toegestaan is) volgen. De toewijding in Haarlem zal plaats vinden op donderdag 13 mei (Feest van Maria van Fatima en Hemelvaartsdag) om 19u in de Sint Josephkerk.

Bij het inschrijven, geen aub aan of je fysiek of online de lezingen wil volgen. Wij hopen meerdere parochies erbij te trekken en eigen toewijding door heel Nederland aan te moedigen.

Onderaan deze pagina is het aanmeldingsformulier te vinden.

Do 8-4-2021: Introductie bijeenkomst: van 19-20u, Josephkerk, ingang Donkere Begijnhof 1/online, Kapelaan Teun en Michelle

- Presentatie Michelle: introductie en hoofdstukken 1-10 van ‘De Ware Godsvrucht'

- Presentatie Vader Teun: De 5 waarheden, hoofdstukken 61-90

Start toewijding: 10-4-2021 (geen bijeenkomst)

 

Do 15-4-2021: bijeenkomst van 19-20u, Josephkerk/online, Zr. Castissima en Michelle

Dag 6

- Presentatie Zr. Castissima: Criteria om de ware Godsvrucht te onderscheiden, hoofdstukken 91-110

- Presentatie Michelle: De volmaakte hernieuwing van de doopbeloften, hoofdstukken 120-132

 

Do 22-4-2021: bijeenkomst van 19-20u, Josephkerk/online, Kannunik Hendriks, Kapelaan Teun en Michelle

Dag 13

- Presentatie Michelle en Kapelaan Teun: De acht motieven, hoofdstukken 134-174

- Kannunik Hendriks over Maria

 

Do 29-4-2021: bijeenkomst van 19-20u, Josephkerk/online, Zr. Castissima en Michelle

Dag 19

- Presentatie Zr. Castissima: Bijbelse figuren en de vijf liefdediensten, hoofdstukken 184-212

- Presentatie Michelle: De wonderlijke effecten, hoofdstukken 213-225

 

Do 6-5-2021: bijeenkomst van 19-20u, Josephkerk/online, Vader Teun en Michelle

Dag 26

- Presentatie Michelle: De uiterlijke en innerlijke praktijken, hoofdstukken 226-265

- Presentatie Kapelaan Teun: De devotie in de praktijk, hoofdstukken 266-273

 

Toewijding: 13-5-2021 19u Hemelvaartsdag en het Feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima / mis om 19u in de Sint Josephkerk voor de deelnemers. Kannunik Hendriks, Kapelaan Teun, Michelle, Zr. Castissima.


Aanmeldingsformulier

  • DD dash MM dash JJJJ

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina