Vier Pasen!

Vier Pasen in 2022!

Pasen is met recht het grootste feest in de Katholieke Kerk! We herdenken en vieren de verrijzenis van Jezus Christus, die daarmee de vrijheid van de mensen heeft bewerkstelligd. De poorten naar de Hemel zijn geopend door Zijn dood aan het kruis en glorievolle verrijzenis. Ook dit jaar, door alle moeilijkheden heen, vieren wij Pasen!

VierPasen.nl

Met de landelijke campagne VierPasen.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in de parochies te komen, ook in uw parochie.

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

Vieringen in Haarlem & BOAZ

Voor het actuele rooster van de vieringen in al onze kerken, zie: www.rkhaarlem.nl/vieringen

Online vieren met Kathedraal-TV

Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse kathedraal? Schakel dan Kathedraal-TV in op uw computer, iPad, telefoon of via internet op uw TV. Neem digitaal deel aan de zondagse vieringen met de fraaie zang van het kathedrale koor. Kathedraal-TV zendt alle plechtigheden online uit, maar biedt daarnaast reportages over diverse kerkelijke onderwerpen. Kijk op www.kathedraaltv.nl en het YouTube-kanaal

De volgende vieringen worden op Kathedraal-TV uitgezonden:

  • Palmzondag, 10 april, om 10.00 uur
  • Chrismamis/oliewijding, 13 april, om 19.30 uur
  • Witte Donderdag, 14 april, om 19.30 uur
  • Goede Vrijdag (Kruisweg), 15 april, om 15.00 uur
  • Goede Vrijdag, 15 april, om 19.30 uur
  • Paaswake, 16 april, om 21.00 uur
  • Eerste Paasdag, 17 april, om 10.00 uur
  • Tweede Paasdag, 18 april, om 10.00 uur

Ontvang onze nieuwsbrief

Contact

Secretariaat Haarlem en BOAZ-parochies
t: 023-5277462 (ma-vr 9:00-12:00)
e: secretariaat.boaz@outlook.com

Sint-Bavo Kathedraal
t: 023- 5323077 (ma-vr 9:30-12:30 uur)
e: info@rkbavo.nl

Voor meer contactinformatie: contactpagina